238 Shares 9679 views

Incydent jest negatywną sytuacją

Na świecie istnieje wiele konfliktów, które mogą się pojawić z różnych powodów. Ogólnie można je nazwać słowem "incydent". Jest to ogólny termin używany do odwoływania się do kolizji, konfliktu lub pewnego zdarzenia. Często ma negatywny kolor. To prawda, ale gdy mówimy, że wystąpił incydent, można to uznać za moment pozytywny. W końcu na przykład, jeśli nagle spotkamy starego przyjaciela, może to być zaskoczenie lub niezrozumienie dla nas. Można jednak powiedzieć, że w tym przypadku jest incydent, a nie negatywny.


Jakie są powody

Mogą być bardzo licznymi, ponieważ dochodzenie w sprawie incydentów leży w gestii organów ścigania i konfliktów – w zakresie badań, takich jak nauka o psychologii. Istnieją inne nauki, które są bezpośrednio związane z badaniem tego zjawiska. Ale porozmawiajmy o powodach. Incydent nie jest oczywisty, składa się z kilku czynników, które można uogólnić na kilka grup. Musi być napięcie. Może manifestować się zarówno w formie potencjalnej, jak i realnej. Następnie, aby rzeczywiste napięcie mogło się objawić, interakcja jest konieczna, w wyniku której powstaje incydent. Jest to ogólna formuła, dzięki której możemy ocenić przyczyny zjawiska.

Źródła incydentów

Źródła są różnymi niespójnościami między osobami, które mogą powstać w różnych sferach. Zróbmy listę podstawowych. Są sprzeczności między:

  • Wiedza, umiejętności, umiejętności;
  • Wykonywanie określonych funkcji;
  • Stany mentalne i emocjonalne jednostki;
  • Opinie, opinie;
  • Oceny, a co najważniejsze, samooceny.

Rodzaje

Poza źródłami można rozróżnić grupy, w których podzielony jest pojęcie, takie jak incydent. Pierwszym jest siła i powaga sytuacji konfliktowej. Może to być wyrażone w formie sprzeczności, niezgody lub wrogości w skrajnym przejawie. Ważne jest zidentyfikowanie negatywnych sytuacji w sferze pochodzenia (gospodarczej, politycznej, religijnej, codziennej, itd.). Ponadto ludzie mogą być zaangażowani w konflikty inaczej. Na tej podstawie określa się interpersonalne, interakcyjne, a nawet międzypaństwowe incydenty.

Wnioski

Dla większości ludzi, wyjście z pokoju spokojnie nie zawsze wydaje się być skuteczne, więc powstaje incydent. To niekoniecznie walka czy jakikolwiek inny skrajny przejaw emocji. Może być proste niezadowolenie z działaniami innych. Jest wiele powodów. Niestety, nie ma praktycznie żadnego masowego szkolenia osób z tego rodzaju sytuacji. Tylko wąski krąg specjalistów (psycholodzy, lekarze) zdaje sobie sprawę z pełnego niebezpieczeństwa konfliktów interpersonalnych, a co najważniejsze – wie, jak skutecznie wyjść z tej sytuacji. Niewiele rozwinięło takie pole wiedzy, które ma uogólnioną nazwę "konflikt". W ramach tej dyscypliny należy szkolić ludzi tak, aby wypadki były jak najmniejsze, a konsekwencje najbardziej złożonych form powinny zostać wyrównane.