258 Shares 4633 views

Co to jest neutrofil kłuta?

Po przeprowadzeniu badania krwi oblicza się liczbę leukocytów. Jest to zawartość różnych klas elementów w procentach. Spośród wszystkich leukocytów duży udział przypada na podzielone neutrofile. Składają się głównie z elementów krwi. Leukocyty dzielą się na dwie główne klasy: agranulocyty i granulocyty. Te ostatnie charakteryzują się ziarnościami. Klasa granulocytów zawiera z kolei bazofile, eozynofile i neutrofile. Każdy typ komórki ma własną granulację i własne funkcje.

Etapy rozwoju elementów krwi

Komórki klasy granulocytów ulegają pewnym etapom dojrzewania. Na pierwszym etapie postacie szpikowe. Następnie komórki przechodzą przez kilka etapów pośrednich. W procesie dalszego rozwoju każdy pierwiastek jest utworzony w neutrofilzie stabowej, a następnie segmentowanej neutrofilowej. We krwi młode komórki znajdują się tylko wtedy, gdy występują poważne patologie.

Jakie są różnice między neutrofilami segmentowymi i kłutami?

Główną różnicą jest kształt jądra komórkowego. Na pierwszym jest podzielony przez specjalne zwężenia na 2 lub 4 segmenty. Płyta neutrofilowa ma nawet, w postaci wygiętego pręta, jądra. Cytoplazma w komórkach ma różowy kolor. Występują w elementach i brązowej drobnej ziarnistości. Na podstawie zakaźnych uszkodzeń nabiera niebieskiego koloru i staje się większy. Ta manifestacja wskazuje na obecność procesu zapalnego.

Funkcje elementu

Płyta neutrofilowa chroni przed penetracją obcych cząstek, bakterii, grzybów, wirusów. Komórki mają również aktywność fagocytową. W granulatach neutrofilu kłuta jest mielopoerozazy, specyficzny enzym. Zwiększa aktywność środków przeciwbakteryjnych. Neutrofile mogą przenosić się do ognisk zapalnych.

Wzór leukocytów. Stosunek składników

Stężenie, w którym komórki są obecne we krwi odpowiada normie wieku. Na przykład dziecko poniżej pięciu lat neutrofili wynosi około 30%. Dzieci mają najwięcej leukocytów we krwi . Zawartość neutrofili u osoby dorosłej wynosi od 1-6%. Zwiększona koncentracja może świadczyć o rozwoju różnych patologii. Wzrost liczby neutrofili w kościach nazywa się neutrofilią. Z reguły warunek ten towarzyszy ogólnemu wzrostowi stężenia leukocytów. Te zmiany w recepturze są typowe dla stanów zawału i wstrząsu, różnych rodzajów zatrucia.

W szczególności zaburzenia odnotowuje się w białaczce szpikowej w przebiegu przewlekłego . Ze względu na to, że neutrofil kłujący zaczyna dominować, a segmentowana neutrofila zaczyna dominować, ryzyko wtórnych infekcji wzrasta. Wraz ze zmniejszeniem stężenia komórek krwi obserwuje się rozwój zmian wirusowych i przewlekłych. Dzieje się tak często po otrzymaniu cytostatyki, radioterapii lub na podstawie chorób krwi. Kiedy stężenia neutrofili w stabu nie występują w wymaganym stężeniu, ten stan nazywa się neutropenia.