863 Shares 1253 views

Powołując modlitwa patronów zawodów

Orthodox man każda firma zaczyna się od modlitwy. Tylko z Bożą pomocą, można przezwyciężyć trudności i przeszkody napotkane w procesie pracy, aby uniknąć niebezpieczeństw i pomyślnie zakończyć pracę.

Modlitwa na pracy zaczyna się od słów „pomóż mi, Panie!”, Zwłaszcza ta prośba pilnie potrzebna, kiedy trudno znaleźć odpowiedniego zatrudnienia, a osoby pracujące muszą wyżywić swoje rodziny.

Rysunek analogię z ziemskiego życia, wierzący podświadomie czuje, że Bóg nie może być zakłócony przez małe problemy, i odnoszą się do niego tylko w przypadku specjalnego. Codzienne pilne wnioski skierowane, co do zasady, patronów. Modlitwa na pracach odnosi się do codziennych regresowych niebiańskie moce.

Należy pamiętać, że święci (męczenników, świętych proroków) podczas swojego życia byli zwykli ludzie, różnią się od innych tylko opór swoich przekonań, łagodność w kontaktach z innymi, bezkompromisowość wrogów wiary chrześcijańskiej, odwadze i innych cnót. Oni zawsze rozumieją ziemskiego człowieka, przebacz słabość i pomóc mu.

Uważa się, że święci w tym życiu mieszkał na jakimś polu, pomóc swoim kolegom. Tak, Piotr był rybakiem, jest on skierowany, gdy poprosi o obfitego połowu. Myśliwi i modlić się do świętego Piotra, i jego brata Andrzeja. Pantelejmona uzdrowiciel pomaga lekarzom, wiedział, jak traktować ludzi cierpiących na różne dolegliwości. Sprawiedliwi Procopius pomaga tym, którzy zarabiają w handlu, w szczególności nowoczesnych menedżerów sprzedaży. Joseph pomogą rzemieślników i Aleksiy Moskovsky – budowniczowie.

Matki Bożej, niebiańskiej patronki naszego kraju, zawsze szczególnie czczonego w Rosji, często odnosi się do pracy i modlitwy. Ważną Patronem i predstatel przed Panem, a on jest święty, którego nazwa jest chrzest zanurzający w Chrystusa prawosławnych. Jeśli nazwa nie pojawia się w kalendarzu, to nie ma znaczenia, można spojrzeć w kalendarzu kościelnym i określić, którego nazwa dzień przypada w dniu moich urodzin.

Nie należy zakładać, że modlitwa jest zachłanny charakter i wydaje się tylko pogoń za dobrami materialnymi. Człowiek robi to, co lubi i cieszyć się nim, miłą Bogu. W przeciwieństwie zgorzkniałym nierób, to korzyści z bliskich i wspólnotę. Chęć do pracy odróżnia prawdziwego wierzącego chrześcijanina, który chce zarobić na chleb w pocie czoła. Aniołowie radują się jego sukces w swojej wybranej dziedzinie.

Prawie każdy dom ma ikonę rosyjski, który przedstawia Nikolai Ugodnik. Modlitwa na pracy przynosi mu do ludzi różnych zawodów, wśród których jest najbardziej niebezpieczne. Zwrócić się do tego świętego żeglarzy (Saint Nicholas of Myra, Wonderworker pomaga również marynarzy), pilotów, a nawet astronautów, ale będą one rozpatrywane przez wszystkich pracowników.

Przedstawiciele twórczych zawodów proszeni są o wzmocnienie umysłu i ducha, czyli o inspiracji (Łk patronuje artystów). Pracownicy muszą fizycznie cielesną siłę, jednak i ona wymaga napomnienie, aby uniknąć zranienia i niepotrzebnego skomplikowania.

Możesz modlić się o kanonicznych tekstach modlitewnik, lub własnymi słowami. W tym samym czasie nie powinny być zawarte w tekście prośby modlitewne dla konkretnej żądanej pozycji i wynagrodzenia, Bóg w swej wielkiej mądrości nie zawsze daje człowiekowi to, co chce, ale będzie się to, czego potrzebuje. Nieprawidłowa ekspresja „Panie, daj mi stanowisko dyrektora generalnego” lub „proszę pensją pięciu tysięcy dolarów.” Jest możliwe, że wnioskodawca nie jest gotowa na te dary. Najlepiej jest pokornie życzyć cierpliwości, staranności i wyrazić gotowość do akceptowania wszystkiego, co Bóg obdarzy. W modlitwie Gospodarza wniosków o dopuszczenie do odpuszczania grzechów, połączona ze świadomością własnej grzeszności. Jeśli jest wymawiane szczerze, bez wątpienia, będzie osiągnąć cel.

Modlitwa o dobre samopoczucie w pracy niekoniecznie wiąże się z wnioskiem, aby złagodzić serce. Każda firma utworzona w spokojny stan umysłu, raczej sukces niż idealny w irytacji i goryczy.

Tak, pomoc w dobrych przedsiębiorstw wszyscy święci w rosyjskim Ziemi będzie świecić!