107 Shares 1101 views

Psychologia kliniczna.

Psychologia kliniczna jest przede wszystkim specjalnością o najszerszym profilu. Ma charakter międzysektorowy i zajmuje się rozwiązywaniem całego zakresu zadań w systemach edukacji publicznej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla ludności. Psycholog kliniczny pracuje nad zwiększeniem zasobów psychologicznych, jak również zdolności adaptacyjnych ludzi. Ponadto ma na celu zapobieganie i przezwyciężanie wszelkiego rodzaju dolegliwości, harmonizację rozwoju psychicznego, rehabilitację psychiczną i ochronę zdrowia.

Określenie "psychologia kliniczna" w Rosji od dawna zostało zastąpione przez "psychologię medyczną", określały to samo dziedziny działalności. Ale w 1990 r. Było konieczne doprowadzenie rosyjskiego programu edukacyjnego do standardów międzynarodowych. W ramach tego specjalność została nazwana pod nazwą "psychologia kliniczna". W przeciwieństwie do tego, co się dzieje w naszym kraju, w praktyce innych państw psychologia medyczna wskazuje na węższą sferę psychologii interakcji między pacjentem a terapeutą lub lekarzem. Ale psychologia kliniczna jest holistyczną praktyczną i naukową dyscypliną psychologiczną.

Jest on używany nie tylko w medycynie, ale także w różnych społecznych, edukacyjnych, konsultacyjnych instytucjach, które służą osobom z problemami psychologicznymi i anomaliami rozwojowymi.

Zadania psychologii klinicznej są zróżnicowane. Po pierwsze, ma na celu zbadanie wpływu czynników psychospołecznych i psychologicznych na rozwój zaburzeń osobowościowych i behawioralnych u ludzi, ich korektę i zapobieganie. Po drugie, analizuje specyfikę i naturę wszelkich naruszeń w rozwoju psychiki konkretnej osoby. Po trzecie, bada, jak zaburzenia i zaburzenia w rozwoju somatycznym i umysłowym wpływają na zachowanie i osobowość ludzi. Po czwarte, studiuje naturę stosunków z najbliższym otoczeniem nienormalnej osoby. Po piątkowo studiuje i tworzy różne psychologiczne metody wpływania na psychikę człowieka w celu zapobiegania i korygowania.

Przedmiotem tej dyscypliny naukowej i praktycznej są mentalne przejawy zaburzeń, ich wpływ na psychikę, rola samej psychiki w ich wystąpieniu, przepływie i zapobieganiu. Ponadto przedmiotem tej dyscypliny są również pogwałcenie rozwoju psychiki, rozwój wszelkich możliwych zasad i metod badań klinicznych, metod i psychoterapii.

Główną dziedziną psychologii klinicznej jest patopsychologia. Zajmuje się takimi kwestiami jak naruszenie psychiki człowieka, zaburzenia odpowiedniego postrzegania świata wokół ze względu na uszkodzenia CNS. Studiuje także nad metodami korygowania i leczenia takich chorób.

W psychologii klinicznej znajduje się również sekcja neuropsychologii. Ta dyscyplina analizuje rolę mózgu i ośrodkowego układu nerwowego w różnych procesach umysłowych. Sekcja psychosomatyki bada wszystkie rodzaje problemów osób chorych na zaburzenia somatyczne. Oznacza to, że ze względu na wpływ czynnika psychologicznego ludzie mają różne choroby narządów wewnętrznych, onkologii i tak dalej. Istnieją również psychologie kliniczne, takie jak psychiatria i korekcja psychiczna.

Metody psychologii klinicznej pozwalają na zróżnicowanie, obiektywizowanie i kwalifikowanie różnych wariantów patologii i norm. Wybór konkretnej metody zależy od tego, jakiego zadania wymaga psycholog, jakie jest stan psychiczny danego pacjenta, i tak dalej. To jest rozmowa, obserwacja, badanie produktów kreatywności. Obejmują one także metody psychofizjologiczne, anamnestyczne, biograficzne i eksperymentalne metody psychologiczne.