201 Shares 2229 views

finansowanie zdrowia

Najczystsze wskaźnikiem stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego społeczeństwa są zdrowie ludności. Statystyki z ostatniego dziesięciolecia wskazują na spadek liczby urodzeń i długości życia, a także udzielania pomocy dla ludności przez system opieki zdrowotnej. Pilność tego problemu leży w żywotnym znaczeniu dla każdego.

Niestety, budżet państwa znacznie zmniejszył możliwość zapewnienia bezpłatnej opieki zdrowotnej. Finansowanie opieki zdrowotnej jest prowadzone przez niektórych źródeł. Należą do nich:

– finansowanie z budżetu państwa;

– ubezpieczenia przechodzi OMS i DMS;

– usługi świadczone na zasadzie bezpośredniej płatności;

– dochody z papierów wartościowych;

– Darowizny i nieodpłatne transfery itp

finansowania opieki zdrowotnej z budżetu państwa odbywa się zgodnie z zatwierdzonym rocznym kwoty. Jednak środki te nie zostały w pełni wystarczające. Dodatkowo, lista chorób, dla których takie usługi są wykonywane, bardzo słaba. Powodem tej sytuacji, w szczególności polega na niedopłaty osób fizycznych i prawnych z podatków.

Finansowanie opieki zdrowotnej w niezbędnym zakresie możliwym poprzez rozszerzenie odpowiednich linii budżetowych. Aby to zrobić, należy wzmocnić zobowiązań podatkowych, ale na tym etapie rozwoju gospodarczego społeczeństwa, ten pomysł jest w konflikcie z polityką fiskalną rządu rosyjskiego. Ponadto, przeniesienie środków w ramach programu nie sprzyja rozwojowi stosunków rynkowych. W konsekwencji, finansowanie opieki zdrowotnej powinny być tylko do różnych wydarzeń o charakterze naukowym. Oznacza to, że w tych miejscach, gdzie nie ma stosunków rynkowych.

W nowych warunkach ekonomicznych, formą ochrony socjalnej ludności kraju jest ubezpieczenie zdrowotne, które jest obowiązkowe. Prawo Rosyjska, która zatwierdziła organizacyjne i ekonomiczne aspekty wkładów na pokrycie kosztów opieki zdrowotnej, zwiększa zainteresowanie i odpowiedzialność każdego człowieka, a także przedsiębiorstw i państwa w ogóle zdrowia. Rozporządzenie przewiduje prawo obywatela do opieki medycznej, które są zapisane w konstytucji. Celem tej ustawy jest do finansowania środków zapobiegawczych oraz gwarantuje świadczenie usług zdrowotnych dla wszystkich przybyłych sprawę ubezpieczenia.

System zdrowia publicznego, istnieje również z dobrowolnych składek. LCA jest dla mieszkańców krajów innych usług placówek służby zdrowia. Ich przepis ten nie znajduje się w systemie CHI. Jak ubezpieczyciele z LCA może działać jako pojedynczych obywateli, są prawnie właściwy, a firmy, które reprezentują interesy swoich pracowników. Zgodnie z systemem dodatkowego ubezpieczenia opieki zdrowotnej zakładach opieki zdrowotnej jest tylko do tych obywateli, którzy w odpowiednim czasie iw całości przenieść składki na ubezpieczenie w ramach zawartej umowy. Wartość wkładów zależy od stanu zdrowia ubezpieczonego i cen, które wyróżniają ośrodki zdrowia dla ich usług. Zazwyczaj umowa na LCA jest na okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy. Jednakże, korzystne jest, aby być podpisane przez dłuższy okres czasu. Ubezpieczenie zdrowotne wykonane na zasadzie dobrowolności, a nie na pokrycie kosztów usług świadczonych na koszt MLA.

Obecnie krajowy opieki zdrowotnej wymaga dodatkowego infuzji środków finansowych i ich najbardziej efektywnego wykorzystania. Powinno to nastąpić poprzez zwiększenie konkurencji między instytucjami medycznymi i doskonalenia systemu ubezpieczeń.