891 Shares 3565 views

Stosunki interpersonalne – jest fundamentem społeczeństwa i suschestvaniya

Wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy osobowości, ponieważ mają one właściwości i cechy psychologiczne, które pozwalają nam prowadzić aktywne życie w społeczeństwie i stać się członkami społeczeństwa. Blisko interakcji z otoczeniem i nie bardzo poważny wpływ na nasze zachowania i rozwoju osobistego. A w samym sercu tej interakcji są relacje międzyludzkie są bardzo różne w ich charakteru i struktury, które mogą być opisane w następujący sposób. Stosunki interpersonalne – to jest subiektywne i emocjonalnie doświadczył relacji między ludźmi w procesie wspólnego działania w oparciu o różne rodzaje komunikacji (wizualnej, psychologiczne i językowe). Ze względu na ten związek społeczeństwo ludzi z powodzeniem istnieje i rozwija się.


relacje interpersonalne w małej grupie klasyfikowane w różny sposób. Mogą być formalne, takie jak między szefem a pracownikiem, nauczyciela i ucznia, a opiera się na zatwierdzonych przepisów, ustaw, rozporządzeń itp Trwające wspólne relacje biznesowe są tworzone, które są ograniczone jedynie przez zakres pracy.

Nieformalne relacje są tworzone wyłącznie przez osobiste sympatie i antypatie, emocji i uczuć, a nie ograniczone żadnym z oficjalnych dokumentów i przepisów. Taka relacja między ludźmi wynikają jedynie ze względu na osobistą, subiektywną percepcję drugiej, wrażenie charakteru, zachowania, mowy i wyglądu.

Stosunki interpersonalne – to także zdolność do prawidłowej oceny i postrzegania ludzi wokół nich, aby skutecznie współdziałać w grupie. Psychologowie, oglądanie komunikację między członkami grupy zidentyfikowano kilka typowych przyczyn, które zaburzają prawidłową zrozumienia i komunikacji. Są to, po pierwsze, obecność określonych roślin, szacunków i przekonań, a przed spotkaniem dostępnych dla ludzi (są przekonani, że nie ma nowych znajomości nie mają dla nich interesujące). Po drugie, znaczna liczba stereotypy, które są obarczone każdego człowieka i które często wpływają na ocenę nowej znajomości i wrażenie o nim. Po trzecie, często podczas spotkań z ludźmi, orzeczenie o siebie długo przed ich poznać siebie lepiej. Po czwarte, gdy interakcji z innymi ludźmi , wielu ludzi nie są w stanie słuchać i doceniać opinie innych, zawsze polegając tylko na własną rękę. Wreszcie, wielu z nas nie może zrozumieć i zdefiniować cele i intencje innych ludzi w czasie spotkać i porozumieć.

Ponadto, charakterystyka relacji międzyludzkich charakteryzujących pewnych granicach, biorąc pod uwagę społeczne, stereotypy, czyli tak jak to jest powszechne w tej grupie społeczeństwa czy kultury. Ale nawet z ograniczeniami przedawnienia określony zawsze jest miejsce na wolność wyboru. relacje interpersonalne – relacja opiera się na uczuciach i emocjach przynajmniej dwa oddziałujące partnerów. W związku z tym, który jest przed swoim partnerem w manifestacji relacji emocjonalnej, nadaje ton późniejszej reakcji. Tak więc, bez emocji i ludzie obojętni zawsze będą miały te relacje, które określają bardziej aktywny i emocjonalne. Programowalne stosunki międzyludzkie – to pozytywny moment w budowie planu życiowego sukcesu w życiu osobistym i w karierze.

Na postawy ludzi najbardziej poważnie dotknięte przez wartości, które określają ich styl życia. Zbieżność z najważniejszych wartości w życiu, konstruktów poznawczych wzmacnia relacje między ludźmi i rozbieżności poglądów w sposób nieunikniony prowadzi do konfliktów i nieporozumień.