432 Shares 2475 views

Estetyka – Co to jest? Nauka o pięknie. Etyka i estetyka

Współczesny świat nie może istnieć bez takich pojęć, jak etyki i estetyki. Jednak, aby zrozumieć różnice między tymi warunkami jest wart cały zrozumieć wiele niuansów. W szczególności, definicja słowa „estetyka”. Co to jest pojęcie, a dwie nauki różnią się od siebie?

Czym jest etyka?

Etyka – system wiedzy, które pozwalają odróżnić dobro od zła, piękna od brzydka. Jest to nauka o pięknie. Umiejętności te są wyjątkowe, ponieważ pomagają w podejmowaniu właściwych decyzji. System może być zmniejszona do społecznych norm i pojęć moralnych, które powinny być stosowane przez całe życie. Etyka przedstawia koncepcje, takie jak uczciwość, wielkoduszność, hojność, chciwości, zemsty i wielu innych.

Komunikacja z doktryną filozoficzną

Etyka i estetyka mają ścisły związek z filozofią. Badanie etyki rozpoczął słynny grecki filozof Arystoteles. Termin zawdzięcza swoje pochodzenie do greckiego słowa ethos – „etos”, co oznacza „zwyczaj”, „moralności”. Dobrze znany mówca i filozof Cyceron, który jest wybitnym przedstawicielem epoki starożytnego Rzymu, słowo przetłumaczone na łacinę, w wyniku stwierdzono, że etos jest dopasowanie obyczaje, a pochodna słowa moralitas – „moralność”, moralis – „moralna”

Trzy podstawowe pojęcia

W języku rosyjskim, istnieją także takie terminy jak moralność i moralne. Obecnie przyjmuje się, że słowo „etyka”, „moralność” i „moralność” są synonimami. Mimo to, ludzie reprezentujący filozofię narodową, istnieją trzy terminy, których wartości są bardzo podobne.

Jaka jest różnica?

Więc jaka jest różnica? Zgodnie z etyki nauki rozumiany w ten sposób, że pozwala na zdobycie wiedzy w celu odróżnienia złe od dobrego szlachetnego, olśniewające i piękne od brzydkiego, przygnębiające, a pod moralność – świadomość i zachowania, które są badane. Etyka jest nauką o moralności, w pewnym stopniu elementem samej moralności. Jaka jest różnica można zauważyć? Etyka zawiera ogólne zasady są takie same, a moralność – Zasady szczególne (postulaty), dzięki której w pełni zrealizowane i ogólne zasady jednostki i społeczeństwa, ale z możliwością zmiany.

Etyka musi istnieć w człowieku od dzieciństwa

21 wieku przedstawił społeczeństwu pojęcie bioetyki, który jest organicznie związane z etyką rodziny i płci. Po pełnoprawnym społeczeństwo jest bezpośrednio zależy od zdrowej, pięknej relacji między mężczyzną i kobietą. Szczęśliwa rodzina inwestuje w niedojrzałych umysłów i dusz dzieci wartości, które później stają się kluczowe dla moralnego, fizycznego i psychicznego zdrowia całego społeczeństwa. Każda osoba musi zdobyć wiedzę na temat etyki i rozwijać swoje wczesne dzieciństwo. Tylko w tym przypadku możliwe jest, aby utrzymać harmonię, porządek w społeczeństwie. Ponadto, każde dziecko musi zrozumieć o wszelkich norm i pojęć moralnych należy pamiętać w każdej sytuacji.

życie jest poprawna

Etyka moralna osobowość jest zwłaszcza indywidualnych, bezwzględny i nie jest regulowane. etyka publiczne, wręcz przeciwnie, stworzony dla społeczeństwa dobrobytu, względnego i ściśle regulowany. Dlatego osoba moralna nie jest w stanie potulnie i pokornie poddać się dominujących etyki społeczeństwa, jest w nieustającym polemice z nim. Ona ciągle protestują przeciwko temu, biorąc pod uwagę znacznie niższy poziom. W rezultacie między nimi nieuchronnie powstaje antagonizm ze względu na różne podejścia do koncepcji ludzkości. firma stanie przestrzegać etyki ludzkości, etyki i osobowości moralnej – wręcz przeciwnie. Po tym wszystkim, ludzkość jest uważany za poświęcenie w imię wspólnego celu. Człowiek, który stara się żyć poprawnie, z pozycji etycznych musi ocenić, jak ich zachowania i działania wszystkich pozostałych. Pojęcia dobra i zła, piękna i brzydoty, przyzwoite i nieprzyzwoite powinno pomóc ocenić wieloaspektowy świat wewnętrzny i zewnętrzny. Takie podejście pozwoli zrozumieć, jakiego rodzaju zachowania i stylu powinna być stosowana przez całe życie. Angielski filozof George Edvard Mur przekonany, że etyka pozwala na podejmowanie decyzji, dokonywania wyborów. W oparciu o zasady etyki i moralności, to jest możliwe, aby żyć w zgodzie ze sobą.

Co to jest estetyka?

Estetyka – Co to jest? Jest to nauka o zmysłowego poznania świata, pojmowania i tworzenia piękna, zdolność do wyrażania różnych obrazów sztuki. Kategoria „estetyczne” i „wspaniały” są najbliżej siebie. Wynika to z faktu, że idealny jest idealny, zgodnie z którym możliwe jest rozważenie innych zjawisk estetycznych. Tak więc staje się doskonałym środkiem wyjątkowym.

aspekty pozytywne i negatywne

Należy zauważyć, że w nowoczesnej teorii zazwyczaj wyróżnić jako pozytywne kategorii i ich przeciwieństw, takich jak:

  • piękny – brzydki;
  • wielki – straszny;
  • sublime – niedobre.

Ten aspekt badań opiera się na fakcie, że przydział pozytywnymi wartościami jakości zawsze zakłada istnienie przeciwnie.

Historia pojęcia

Określenie „przedmiotem estetyki” ukazał się w połowie XVIII wieku. Koncepcja została wprowadzona do społeczności akademickiej przez filozofa Aleksandru Gotlibu Baumgarten z Niemiec. Należy zauważyć, że określenie zawdzięcza swoje pochodzenie do greckiego aisthetikos słowo, które można przetłumaczyć jako „uczucie”. Baumgarten był w stanie znaleźć szczególną pozycję w świecie naukowym, przynosząc nową niezależną dyscyplinę, która jest blisko do filozofii – estetyki. To był prawdziwy przełom, to nie można zaprzeczyć.

rozwój estetyka

Jak to się stało? Przedmiotem estetyki wzbogacona jest od samego początku. W czasach starożytnych filozofów uznać ogólne pytania o naturę piękna i sztuki. W średniowieczu ludzie starali się poznać Boga. W renesansowej myśli estetycznej zaczyna się rozwijać w sferze praktyki artystycznej, ale to było zauważalne ścisły związek z naturą. Na początku współczesnej nauki był podstawą norm sztuki, w tym rozwinięte i estetyki literatury. W dobie estetyki Oświecenia mogą zacząć oceniać różne dzieła sztuki pod kątem ich roli społecznej. To właśnie w tym czasie autorzy próbował zaprezentować prace, które mają znaczenie zwłaszcza poznawcze i moralne, pozwolił ludziom kultywować.

Według filozofa o estetyce

Immanuel Kant, który jest jednym z najbardziej znanych filozofów uważa, że filozofia estetyki pozwala na odkrywanie piękna w sztuce, który jest przedmiotem tego. Jednak badanie obiektów piękno nie jest przeprowadzana. Zgodnie z poglądami Immanuel Kant, estetyki (co jest nauką, opisane powyżej), biorąc pod uwagę różne sądy o grzywny, a zatem stanowi on podstawę do krytyki różnych dzieł sztuki w celu określenia ich zgodności z tych kategorii i określenie poziomu poznawczego, znaczeniu moralnym. Filozof Georg Hegel zauważył, że estetyka jest częścią filozofii, ale jest ona przeznaczona do odkrywania różnych dziedzin sztuki, z takim skutkiem, że nauka umożliwia określenie miejsca zajmowanego przez każde dzieło sztuki minionego systemu obecnych i przyszłych pokoleń.

Etyka i estetyka dla samodoskonalenia i wiedzy o świecie

Następnie obiekt jest zawężony do teoretycznego uzasadnienia, które pozwala określić kierunek w sztuce, analizować cechy stylu artystycznego dzieła. Wszystko to estetyczne. Co jest w przyszłości będzie jednym z przedmiotów szkolnych, nie mógł myśleć o wszystkim.

Marksiści wyznaczyli go jako specjalny nauki przyrody, która pozwala na ocenę prawidłowości jej rozwoju. Jednocześnie estetyka sztuki był postrzegany jako sztuki i kultury społeczeństwa światowego.

Rosyjski filozof Aleksiej Fiodorowicz Losev rozważyć kwestię nauki jako szczególny świat wyrazistych form, który jest tworzony jako człowieka i natury. Był przekonany, że konieczne jest zbadanie nie tylko piękne, ale również inne kategorie estetyczne, wśród których należy zwrócić uwagę na brzydkie, komiks, wzniosłości, ten podły, okropny, t. E. Są to nie tylko estetyka i sztuki, ale także całkowitym przeciwieństwem. Pogląd ten Losev twierdził, że estetyka jest nauką, która zbada możliwości percepcji różnych ekspresyjnych form świata i znaleźć możliwości rozwijania talentów. Na podstawie tego punktu, pojęcie formy artystycznej może być uznane za równoznaczne ze sztuką.

nowoczesne estetyka

Obecnie przedmiotem estetyki jest jeszcze w ruchu i zmiany, w związku z czym wielu naukowców nadal poszukiwać odpowiedzi. Jednak ta koncepcja jest bardzo popularny, ponieważ jest wykorzystywany w niemal wszystkich sferach życia. Na przykład, dość często można usłyszeć „estetykę ciała” lub „estetyki biznesowych” i tak dalej. D.

Nauka powinna być rozpatrywana w świetle takich podstawowych kategoriach, jak „estetyczny”. Należy zauważyć, że jest to wszechstronny uniwersalny pojęcie w odniesieniu do wielu rzeczy.

Funkcje etyczne i estetyczne rozwoju świata

Etyczny rozwój świata sprawia, że jest to możliwe, aby poprawić morale każdej osoby, lepszego zrozumienia prawdziwej sytuacji i aktywnie dąży do stworzenia idealnego świata. Każdy człowiek zaczyna realizować ideały, rozwijać swój smak, wziąć zasady moralne i normy moralne różnych narodów, w celu oceny działania swoich przyjaciół. Etyczny wiedza pozwala nam zrozumieć wszystkie normy moralne i zasady moralności, która przylega do społeczeństwa, jak również zrozumienia specyfiki każdego narodu świata.

Rozwój świata

Estetyczna asymilacja świecie jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje zainteresowanie w temacie wiedzy lub skupić się na całościowym postrzeganiu. Sztuka pozwala na tworzenie, a następnie dostosować mechanizm przypisywania doświadczenia społeczno-historyczny. Percepcja dzieła przyczynia się do samodoskonalenia i zmiany postaw o świecie opartych na osobistych uczuć i natury społeczno-kulturowej estetycznej wiedzy. Rozumienia świata estetycznego bogactwa pozwala poznać wszystkie cechy metody artystycznej, która jest produktem analogowy.

Etyczne i estetyczne znajomość świata – najlepszym sposobem samodoskonalenia. Popularny wyraz słynny brytyjski pisarz Oscar Wilde powiedział: „Estetyka jest góruje nad etyką!” Tak, twórca twierdzi, że piękno powyżej, tj. E. Dobry ważne. Czy ma rację? Czy nie? Tylko indywidualnie i szczerze odpowiadać na te pytania, każda osoba będzie mogła głębiej sobie wyobrazić działania: od założeń dobry lub prawem urody. Wybór należy do Ciebie: etyka czy estetyka. Co jest dla ciebie osobiście?