428 Shares 9292 views

Podsystem społeczeństwa i ich części


Pojęcie „Wspólnota” jest szeroka i zróżnicowana. Jest ludzkość jako całość, a pewien etap w jego rozwoju (np prymitywny komunalny, socjalista, etc.) Society – stowarzyszenie osób, które powstały z powodu mądry, celowy, zorganizowany ich wspólnych działań. Jej członkowie nie komunikują się tak głęboko i szczelnie, na przykład, gdy prawdziwy społeczności.

Stowarzyszenie to grupa osób o określonym stanie (na przykład francuski) lub zakres zainteresowań (np entuzjaści rybackie). Jednakże, w najszerszym tego słowa znaczeniu odnosi się do części świata materialnego, w procesie ewolucji oddzielić od natury, ale zachować ścisły związek z nią.

Społeczeństwo charakteryzuje form zrzeszania się jednostek lub grup, ich relacji interakcji. Jest on oparty na tych samych interesów kierunkowych określonych w umowie, konwencji lub innych instrumentów. Społeczeństwo, w przeciwieństwie do Wspólnoty, mniejszy wpływ na zmianę tożsamości osobowości. Często przez to mają na myśli sferę umieszczony pomiędzy jednostką a państwem.

Społeczeństwo i społeczne relacje – w rzeczywistości bardzo podobnej koncepcji. W pewnym sensie można powiedzieć, że społeczeństwo – jest to zbiór wszystkich relacji, które pojawiają się w nim. To jest bardzo trudne, ale dobrze zorganizowany system, który charakteryzuje się:

  • Szeroka gama podsystemów (powierzchnie) i grup społecznych.
  • Połączenia, relacje i inne formy interakcji między członkami, zachodzące wewnątrz i poza systemem zamkniętym.
  • Samowystarczalność, czyli Zdolność do tworzenia pewnych warunków przez wspólnego działania.
  • rozwój alternatywny, dynamika, niezdolność do podjęcia pełnego znaku.
  • Nieliniowość (nieprzewidywalność) rozwój.

Ponadto, podobnie jak spójnej systemu społeczeństwo charakteryzuje integralność. To nie jest po prostu sumą elementów jest więcej kroków nad ograniczeniami i możliwościami elementów systemu, w tym wszystkich relacji, które łączy ludzi.

Struktura systemu społeczeństwa powoduje, że koncepcja może być podzielony na mniejsze części, zwanych „podsystem” społeczeństwa lub jego zakresu.

  • Sferze gospodarczej zawiera w absolutnie wszystkich związków, które powstają w procesie tworzenia, dystrybucji i konsumpcji dóbr materialnych. Fakt, czy przykładem podsystemu gospodarczego społeczeństwa może być rozwój kopalni ropy lub złota, produkcja wszelkich towarów.
  • Podsystem polityczny – całość typów relacji, takich jak państwa-społeczeństwa, państwa-partii, etc. Przykładem (rzeczywistości) podsystemu społeczeństwa uważana działalności legislacyjnej, prowadzenie publicznych kampanii, referendów, a także działalności administracyjnej państwa.
  • podsystem społeczny – relacje między klasami, narodami, religiami, w różnym wieku, zawodowych i innych warstw. Fakty: małżeństwo, korzyści.
  • Sfera duchowa – relacje, które rodzą się i rozwijają w procesie tworzenia wartości duchowych, ich przechowywania, popularyzacja. Przykłady duchowego podsystemu społeczeństwa: działalności instytucji naukowych, instytucji kultury, organizacji religijnych.
  • Pytanie dzisiaj jest zaangażowany w badania filozofii społeczeństwa ludzkiego. Widzi to pojęcie jako jedności różnych elementów, części składowych. Wszystkie z nich są ze sobą ściśle powiązane i współzależne, nie może istnieć jako odrębny pobranej części (lub kuli). To właśnie te interakcje i relacje uczynić społeczeństwo kompletny system, który różni się od innych (np biologiczny) znacznie bardziej skomplikowane.