291 Shares 8468 views

Jak rysować zwierzęta

Na początek byłoby miło, aby móc wyciągnąć ogólne nic … Jeśli okaże się, można myśleć o tym, jak rysować zwierzęta wokół nas bardzo wiele i są one bardzo różne i nie bardzo do siebie podobne. Zbyt zróżnicowane przyrody, ale warto spróbować. To, przynajmniej, ciekawe i pouczające.


Jak rysować zwierzęta?

W skrócie, to – ze zrozumieniem. I cele chcemy osiągnąć i techniki graficzne, które pomogą nam zrobić. Musisz to, aby móc potem wyjaśnić, jak rysować zwierzęta, dzieci, gdy są pytani o to. Ale w każdym przypadku – jest to fascynujące hobby, malowanie. I każdy, kto ma chęć, aby móc zrozumieć prawidłową sekwencję, i odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rysować zwierzęta. Na przykład, z różnych dzikich zwierząt zdecydujemy małego słonia. Dlaczego nie? Wszelkie rysunek zaczyna się od prawej układ – trzeba przedstawić wizualizację pożądany efekt ich pracy oraz prawo do umieszczenia jej przyszły rysunek na kartce papieru. Z lekkimi pociągnięciami oznaczają granice obrazu i centrum poczucie kompozytowego. W żadnym wypadku nie powinny pokrywać się z geometrycznym środku papieru, jest to jeden z prawami kompozycji. Następnie wykonujemy dane Budowa slononka. Podkreślając nim główne ilości starannie zweryfikowano ich proporcje względem siebie i całej postaci jako całości. Jest to krytyczny moment dla budowy każde zwierzę, staramy się nie pomylić. W przeciwnym razie po prostu nie może sobie poradzić z odpowiedzią na pytanie: „Jak rysować zwierzęta?” Mając do czynienia z proporcji, niektórzy pracują, aby pokazać nam najbardziej interesujących szczegółów i uogólniać wnioski. Staramy się przekazać ogólny charakter, nastrój i dynamiczną sylwetkę. Jeśli to konieczne, możemy symulować kształt i elementy światłocienia. Należy zwrócić uwagę na zacienienie. Przydatne wstępnie przeszkoleni i zrozumieć arsenał ekspresyjnych możliwości zwykłymi narzędziami, takimi jak ołówek. No, prawie gotowy … W procesie rysunku powinny być w stanie zatrzymać w czasie. Można powiedzieć, że w pierwszym przybliżeniu, że poradzili sobie z zadaniem i odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rysować zwierzęta. Ale na tym nie kończą.

Załóżmy fantazjować

Starają się przedstawiać jako zwierzęta widzą nasze oczy, a sposób czujemy się z charakterem. Niech będzie karykaturalne i karykatury. Dajmy zwierzętom cech ludzkich. Świat sztuki ma to wiele przykładów. Na to, w szczególności, jest ona oparta całą animację. Jak narysować kreskówek zwierzęta? Aby to zrobić, przede wszystkim, powinniśmy zrezygnować z pragnienia przedstawiać je fotograficznie dokładne. To oczywiście nie jest przypadek. Należy natychmiast rozpocząć z rysunkami funkcje liniowe. Linia może przesłać dowolną postać i całą gamę nastrojów. I jesteśmy szczególnie ważne, a nie „podobieństwa” i wyrazistość. To do niej i należy dążyć. I zanim podejmie na dużym obrazie, a nie złe szukać pożądanej linii na małym szkicu. To powinno być łatwe i zrelaksowany.