253 Shares 9231 views

Jak powinny być zgodne z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego w szkole

Jeśli porównamy wszystkie powody, dla których wybuchł pożar, gdziekolwiek to było, okazuje się, że w większości przypadków, to sytuacja jest konsekwencją zaniedbania. W ogóle, wszystko to wina błędu ludzkiego i braku przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Jeżeli osoba lub organizacja nie stosować się do norm zachowania, zawsze wywołuje katastrofę.


W odniesieniu do instytucji dla dzieci, to jest bardzo ważne, aby zachować bezpieczeństwo pożarowe na wysokim poziomie tutaj. Co do zasady, w przedszkolach i szkołach w tym samym czasie jest duża liczba dzieci, które nie zawsze są w stanie właściwie reagować w sytuacjach awaryjnych. Ponieważ ogień bezpieczeństwa w szkołach musi być utrzymywana na odpowiednim poziomie. Po tym wszystkim, w tym samym czasie mogą ponieść dużą liczbę dzieci.

Zazwyczaj najczęstsze naruszenia są:

 1. Awaria urządzeń elektrycznych (niezgodności z zasadami ich działania).
 2. Całkowity brak alarmu pożarowego.
 3. Brak automatycznego powiadamiania i zarządzania ewakuacji podczas pożaru.
 4. Nieprawidłowości w wyposażaniu dróg ewakuacyjnych.
 5. Brak wystarczającej ilości wody (zwykle naruszenie jest typowe dla wszystkich rodzajów szkół).
 6. Rozbieżność między liczbą początkowych środków do gaszenia pożaru z listy, która regamentirovan przepisów bezpieczeństwa pożarowego.

Jak widzimy, bezpieczeństwo przeciwpożarowe w szkole często nie są w pełni realizowane, ponieważ istnieje szereg standardowych naruszeń, które są rzadko usuwane przed sytuacji siły wyższej.

Pamiętaj, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w szkołach są, każdy członek nauczyciel i personel. Każdy urząd, ponieważ zawiera różne typy urządzeń, ma swoje własne standardy bezpieczeństwa oraz system ewakuacji. Uczniowie regularnie uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych, w których ta kwestia jest przedmiotem szczególnej uwagi.

Bardzo niebezpieczny jest fakt, że gdyby doszło do pożaru w pomieszczeniu, w którym nauczyciele i uczniowie, szybko prowadzi do rozwoju zagrożeń pożarowych (gwałtowny wzrost temperatury i wysokiego dymu). Taka sytuacja występuje z powodu obecności otwartego ognia.

Bezpieczeństwo pożarowe w szkole implikuje pewne zasady postępowania, które mają zastosowanie do wszystkich nauczycieli i dzieci podobne.

W przypadku napotkania takiej sytuacji, nauczyciele następujące kroki należy podjąć:

 1. Dzwoniąc pod numer 01 Przede wszystkim, gdy odkryliśmy, proces spalania, trzeba szybko informować system ochrony przeciwpożarowej.
 2. Powinien niezwłocznie zorganizować zbiórkę i natychmiastową ewakuację dzieci.
 3. Po ewakuacji, konieczne jest równolegle do powiadomienia wszystkich innych pracowników, którzy są w drugim pokoju, co się stało.
 4. Wysocy urzędnicy muszą ustalić miejsce uczniowie zbierają. Muszą też zapewnić i zorganizować budowę rolki.
 5. Trzeba szybko uzyskać wszelkie informacje od innych nauczycieli w zakresie wyników na kółkach.
 6. Wszystkie wyniki testów muszą być zgłaszane do kierownika procesu przeciwpożarowego.
 7. Jeśli ktoś brakuje, należy go zgłosić i ustalić jego rzekomej lokalizacji.

Dla tych uczniów, bezpieczeństwa pożarowego w szkole pod warunkiem takiego działania:

 1. Musisz zebrać wszystkie rzeczy osobiste (jeśli jest zima na zewnątrz, a następnie upewnij się ubrać).
 2. Nie panikuj i uporządkowany opuszczenia terenu. Powinien on znajdować się pod kierunkiem nauczyciela. Dzieci są wbudowane w parach i naśladują się nawzajem.
 3. Licealiści muszą informować inne osoby o przypadku pożaru, a także do udzielania pomocy podczas procesu ewakuacji.
 4. Jeśli kolega który brakuje, studenci muszą poinformować nauczyciela i wskazać ewentualne przyczyny.

Bez zgody nauczyciela nie powinny opuścić miejsce spotkań i podjęcia jakichkolwiek działań.