423 Shares 9272 views

windykacyjna w Rosji

Organizacja jest uważany za trwały finansowo w przypadku gdy należności pomniejszonej kont. Należności – jest własnością przedsiębiorstwa do wymogów osób fizycznych lub prawnych, które są dłużnikami spółki. kapitał obrotowy przedsiębiorstwa sumuje się z następujących elementów: zapasy, środki pieniężne, prace w toku i należności. Sugeruje to, że zadłużenie dłużnika jest integralną częścią kapitału obrotowego.


Wielu przedsiębiorców w Rosji istnieją problemy z niepłacenia długów. Aby nie przekraczać granic prawa, oszukani partia w takiej transakcji jest zmuszony do poszukiwania środków prawnych w celu przeprowadzenia windykacji. Zwrot środków prawie zawsze ma swoje unikalne cechy, które ze względu na okoliczności danego długu, osobliwości dłużnika i osobowość wierzyciela. Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, co można szybko rozpocząć odzyskiwanie należności, tym większa szansa na pozytywny wynik sytuacji. Kiedy historia powstawania długu sięga daleko w przeszłość, to jest o wiele trudniejsze do usunięcia niż świeże.

definicja

Windykacja należności – jest zwrot długu, który zgodnie z prawem z powodu organizacji, przedsiębiorstwa lub instytucji przez osoby fizyczne lub prawne, które w wyniku relacji z nimi. Kwota zadłużenia może być wycofane z obiegu środków własnych dłużnika.

metody zbierania

windykacyjna może być przeprowadzone z organizacji i przedsiębiorstw wszystkich form własności absolutnie. Wiele z nich jest gotowa zaoferować pomoc w tej trudnej materii procesu przygotowawczego. Organizacje te negocjować z dłużnikiem, ustalenie rzeczywistej kondycji finansowej dłużnika. W razie potrzeby można przesłać skargę przeciwko niemu. Ale jeśli to nie zadziała, to sprawa będzie musiała przenieść się do sądu. W tym przypadku, złożyć reklamację i oczekiwaną decyzję sądu. Ze złożeniem pozwu powinny być należne w ciągu 1-3 dni roboczych. Proces w pierwszej instancji powinno być kontynuowane przez okres 3 miesięcy od daty złożenia pozwu.

Rzeczywisty odzysk wierzytelności (należności)

Jeśli sędzia zdecyduje o windykacji, możemy przystąpić na dwa sposoby:

a) usunąć długu od dłużników;

b) jeżeli dłużnicy odmówić dobrowolnej zapłaty, to komornicy przeprowadzone przymusowe odzyskanie długu.

Ale, niestety, obecnie pracowników państwowych nie jest dużo w pośpiechu, aby to zrobić. Tak więc, jeśli chcesz zwrócić pieniądze, spróbuj wykonać działania lub zaniechania egzekwowania państwowej. Często windykacja należności w sądzie zostało opóźnione przez bardzo długi czas.