740 Shares 5036 views

Podatek od jednostek transportowych. optymalizacja sposobów.

W celu zmniejszenia płatności podatku transportowego, stosuje się następujące metody:

1. Czas wiązania na płycie.

Podatek transportowy musi zostać wypłacona dla wszystkich miesięcy, podczas których maszyn wymienionych teraz w policji drogowej, niezależnie od konkretnej daty zarejestrowania i wyrejestrowania. Przelicz liczbę dni nie jest. Na przykład, jeśli rejestracja samochodowa 28 marca do zapłaty podatku za cały miesiąc, chociaż w rzeczywistości będzie on używany we wszystkich 4 dni. Dlatego, aby zarejestrować pojazdy najlepiej na początku miesiąca i wykreślona z rejestru, a wręcz przeciwnie, na końcu. W związku z tym spółka nie będzie musiała płacić podatku na czas, w którym urządzenie nie jest używane w procesie produkcyjnym.

2. Rejestracja w oddziałach.

Podatek od środków transportu jest lokalny, a każdy pacjent ma prawo do zainstalowania go jego siedziby. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada oddziały w regionach, w których stopa podatkowa jest niższa, wskazane jest, aby zarejestrować urządzenie na swoim miejscu. Może to jednak powodować roszczeń podatkowych, które są oparte na fakcie, że urządzenie nie jest w użyciu w tym regionie z obniżonej stawki. Jednakże w odniesieniu do naliczania podatku muszą zebrać dowody potwierdzające działanie gałęzi bez użycia transportu.

3. Udział transportu przez osoby trzecie.

W niektórych przypadkach, organizacje są znacznie bardziej opłacalne nie kupić samochód i zatrudnić pracownika z samochodu lub innego niezbędnego wyposażenia. Kiedy podatek od transportu zostanie zapłacona przez właściciela. Do korzystania z urządzenia do celów produkcyjnych pracownik jest wypłacił odszkodowanie, którego wysokość jest ustalona w umowie o pracę. Warto podkreślić, że opłaty kompensacyjne nie podlegają podatków od wynagrodzeń i koszty są ujęte w kalkulacji podatku dochodowego w ramach norm określonych przez ustawodawstwo. Z punktu widzenia optymalizacji podatkowej opcja bardziej opłacalne – z wniosku pracownika leasingu. W tym przypadku podstawa dla podatku dochodowego jest zmniejszona o kwotę opłat leasingowych, a kwota kosztów eksploatacji i konserwacji urządzenia.

4. Leasing.

Obecnie wiele organizacji zakup sprzętu na kredyt. W przeciwieństwie do kredytów bankowych, transakcji leasingowych pozwoli kupujący nie płaci podatku od pojazdu na czas trwania umowy. Pervnachalnym właściciel maszyny jest leasingodawca, który przekazuje go na leasingobiorcę do momentu spłaty długu. Zgodnie z przepisami, wózki mogą być wykryte przez którąkolwiek ze stron zgodnie z ich pisemnej zgody. W związku z tym obowiązek zapłaty podatku od środków transportu może być najemcy dopiero po przeniesieniu na niego własności samochodu i oddanie go pod uwagę.

Co jeszcze trzeba wiedzieć, aby transportować podatku od samochodów osobowych i innych pojazdów wymienionych w optymalnym rozmiarze?

Znacznego zwiększenia obciążeń podatkowych w przedsiębiorstwie może być uszkodzona maszyna. Pobierać podatku od pojazdów wykonanych przez wszystkich technik, stojąc zarejestrowana w ruchu, niezależnie od jego statusu i faktycznego wykorzystania. Dlatego też, jeśli naprawa transportu w najbliższej przyszłości nie planuje się, że jest to konieczne, aby usunąć go z rejestru jak najszybciej.

Jest samobieżnym pojazdy nie są przeznaczone do jazdy po drogach publicznych: zgarniaczy, koparek i innych maszyn górniczych. W celu obliczenia podatku dla pojazdów tej kategorii stosowania stawek obniżonych. Jednak organy podatkowe często rangi tych samochodów do samochodów ciężarowych i kredytu dodatkowo podatki. W tym przypadku organizacja może argumentować swoje stanowisko następujące wyjaśnienia: rosyjskie Ministerstwo Finansów literę N 03-06-04-04 / 21 z 31.05.06 i list Federalnej Służby Podatkowej N 18-0-09 / 0204 z 06.07.07. Istnieje również rozległe orzecznictwo potwierdza prawidłowość podatnika. Warto zauważyć, że pojazdy o napędzie rekord jest konieczne Gostekhnadzor a nie w policji drogowej.

Aby uniknąć płacenia podatku od skradzionego samochodu, należy złożyć do Urzędu Skarbowego odpowiedni certyfikat z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, odpowiedzialnego za badanie sprawy. Po tym, pojazd może zostać wykluczona z przedmiotami opodatkowania do czasu jego powrotu do właściciela.