807 Shares 9991 views

Kleryk świątynia – kto to jest?

Tych, którzy dopiero zaczynają stać enchurched i przejść do służby w świątyni, z czasem zaczynają się przezwyciężyć wszelkiego rodzaju pytania. Ciekawski człowiek jest pewny, aby znaleźć wszystkie odpowiedzi do nich. A oto przykład jednego z wielu pytań: „Kapłan świątynia – kim jest ten” Spróbujmy sobie z nim w szczegółach.


Więc, co robi kapłana świątyni? Tłumaczone z greckiego słowa „Clear” oznacza „wiele” – udziały lub dziedziczenia, Lot. Pismo (Dz 1, 17-25) :. można znaleźć wiele nabożeństwa, co oznacza, że nawet wtedy nie były specjalne rozdzielenie członków kościoła w duchownych i Kościoła. Ci ludzie są różni się od zwykłych laików, które musiały dokonać nabożeństwa.

Kleryk świątynia – kto to jest?

Duchowni mają stopień kościelnego – wyższe i niższe. Pierwszym z nich jest podzielony na hierarchiczne szeregi i ma prawo do wykonywania sakramentów. Księży – jest wyższe duchowni, którzy otrzymują kapłaństwo karencji – ołtarz poprzez święcenia kapłańskie (inicjacja stopni kapłaństwa) i tworzą hierarchię. Należą hierarchicznych zlecenia biskupa, prezbitera i diakona.

Niższe duchowieństwo – to czytelnicy, Dzwonki, Ponomariow, piosenkarze, itp, są one przypisane do ich obsługi przez cheirothesia – nałożenie rąk w świątyni biskupiej poza sanktuarium. Podczas służby, osoby te serwowane w świątyni. Najniższa kategoria nazywa pastorów lub prichtennymi do duchowieństwa. Pociąga to za sobą różne stanowiska serwisowe, które nie są obdarzone duchowej władzy w Kościele Chrystusa i zgodnie z zasadami Kościoła starożytnego sugerowane przygotowanie do początku kapłaństwa. Powołanie do służby pochodzi z błogosławieństwem biskupa a nie jeden z sakramentów.

urzędnicy kościelni

Musimy też wspomnieć o bardzo ważny szczegół. To daje pełnej odpowiedzi na pytanie kapłana świątyni – Kto to jest? Svyaschennosluzhitelskih trzy stopnie: pierwszy – Biskup (Bishop), drugi – Presbyterian (kapłaństwo) i trzeci – diakon.

I tu muszę powiedzieć, że w najszerszym znaczeniu tego słowa „duchownego” rozumie się każdą osobę duchową, która zgodnie z zasadami Kościoła poświęconą służbie niej. Oznacza to, że wszyscy ci, którzy dopuszczają się i pomaga pełnić.

W tym samym czasie, bez względu na to, co ktoś może posiadać szeregi kościoła, wchodząc do Królestwa Niebieskiego dla każdego jest równa ich możliwości. Jednak Kościół jest Ciałem, i, jak każdy żywy organizm, każdy członek wypełnia swoje zadanie. Pan sam zestaw do dzieła posługiwania niektórych proroków i apostołów, inne – nauczycieli, ewangelistów, a więc ustawić ciało Chrystusa, aż wszyscy będą wiedzieć, Synem Bożym, i doszli do jedności wiary. Że nie było żadnego powątpiewania i unoszącymi się każdym fałszywych wierzeń ludzi podstępny i przebiegły, a dla jego prawdziwej miłości otrzymali oni w duszy tego, kto jest szefem wszystkich – Boga Jezusa Chrystusa.

członkowie Kościoła

Członkowie Kościoła są podzielone na dwie kategorie, z których pierwsza składa się z Ducha Świętego zwanego aby pełnić naucz sakramentów, głoszenia, dbając o zewnętrznych urządzeń klasztorów i świątyń. To kler. Do drugiej kategorii są świeccy. Z błogosławieństwem duchownych oni biorą udział w życiu kościoła na zewnątrz świątyni, ich modlitwy w liturgii, w wyborach duchowieństwa w administracji kościelnej, etc.

Kontynuując temat „duchownych Kościoła – kim jest ten” Dodajmy, że nawet patriarchów wschodnich 6 maja 1848 w piśmie Rejonowy pisał, że strażnicy pobożności jest bardzo Ciała Kościoła, czyli sami ludzie, wyrażając w ten sposób jedną z podstawowych prawd nauki prawosławnej w przeciwieństwie do wiary katolickiej, której ciało kościół nie został przyjęty podział ortodoksji do dwóch kościołów: uchaschuyu a studiowania.

Realizacja świętych szeregach tserkovnosluzhitelskie kandydatów składających się z dwóch aktach – wybory i poświęcenia. Wybory uczestniczących biskupów, duchownych i świeckich.

Powołanie do służby kościelnej i społecznej oraz przyjęcie duchowieństwa osoba przechodzi przez inicjacji. Ta osoba jest obdarzona niektórych uprawnień w wyniku stanowisk i szczególnej łaski, aby pomóc.

obowiązki duchownych

Na duchownych, z wyjątkiem obowiązków nałożonych i wysokiego stopnia moralności i dobrych obyczajów. Oni nie mogą angażować się w handel, hazardu i alkoholu. Nie są one również mogą służyć w wojsku i do pełnienia funkcji publicznych. W przypadku wdowieństwa zabronione ożenić się po raz drugi. Nie zachęcać żadnych działań biznesowych oraz działań związanych z przelania krwi zwierzęcia lub człowieka – jest polowanie i praktyki lekarskiej (np chirurgia).

wniosek

W Bizancjum, do dobrowolnego dodania godności człowieka był pozbawieni wielu praw obywatelskich i zasad Rady Chalcedońskim może być nawet przedmiotem anatema. W Rosji w XIX wieku było dozwolone tylko wtedy, gdy kapłan stał młody wdowiec. W tym przypadku, mógł pójść do pracy w służbie publicznej, jednak po pewnym czasie – 6 lat w randze diakona, a po 10 latach w stopniu prezbitera.