641 Shares 8164 views

Znaczenie nazwy Larissa: charakter, praca, życie osobiste

Znaczenie nazwa pochodzi od nazwy starożytnego miasta Larisa Grecji „Larissa”. Według innych źródeł – od greckiego słowa „lyarus” i łacińskiego „Larus”, czyli „Mewa”. Według innej wersji nazwa pochodzi od słowa „LaRosa”, czyli w języku greckim – miły, słodki. Zatem nazwa Larisa zróżnicowana i obejmuje koncepcję słodki, przyjemny, radosny, jasny, dobry, majestatyczne i potężne.

Tajemnica imię Larissa jest zdolność do równowagi dwie charakterystyczne cechy osobowości: temperament choleryczny i skłonność do poświęcenia i współczucia.

Ze względu na charakter penetracji łączy z otwartością, gładkość z ostrością, tworząc plastyczność obrazu.

Larissa: podwójny sens nazwy, czyli majestatyczny, a jednocześnie bezradny. Jako dziecko, niektóre zamknięte, niewidoczny na tle aktywnych rówieśników i czasami zbyt wrażliwy. Doświadczenie życiowe uczy nas powstrzymać naturalną agresywność i ingerencji idei i doświadczeń innych. Larissa myśli szczególnie wysoce obiektywne i pewni swoich umiejętności i kompetencji. Intuicja często przynosi, zwłaszcza w relacjach osobistych. Myślenie jest często bezsilny wobec zagadki wynikające rzuca twardą rzeczywistość.

Znaczenie nazwy Larissa i jej wpływ na moralność jest bardzo korzystne. Ma on na celu żyć błędy cudzego, nie dając sobie sprzyja. Nie toleruje ingerencji innych osób w życiu prywatnym, biorąc sobie do serca.

W sprawach seksu i miłości, wartość imię Larissa podporządkowane wyłącznie do rozumu. Zdrowy egoizm – to nie o niej. Larisa cienki, delikatny, wrażliwy, posłuszny miłość, tzw „słodki kobieta”. Jednocześnie jej seksualność jest słabo rozwinięty lub nadmiernie ograniczone powód. Laris uzyskane z oddaną i kochającą żonę.

W małżeństwie i życiu rodzinnym Larissa nie będzie re-kształci męża. Bierze ją jak ty, ze wszystkimi zaletami i wadami. Postawa wobec męża i dzieci w pierwszej chłodny, ale wewnętrznie nie jest. Szczęśliwy i długo małżeństwo jest pożądane Arkady, Atanazego, George, Maxim i Yury niepożądany małżeństwa Gregory, Iwana i Edwarda.

Hobby Larisa jeden – jest ona bardzo lubi dzieci. Kindergartener – to fascynujące hobby dla niej. Biorąc pod uwagę, że Larisa wystarczająco obdarzony przez naturę, to jest w stanie dokonać znacznego postępu w filologii, lingwistyki i nawet programowania. Ona może poświęcić się medycynie, lub działalności dydaktycznej, natomiast zachowuje się dokładnie ze wszystkimi, bez wyróżniania kogokolwiek.

Dla kariery i biznesu wartości nazwą Larissa jest całkowicie zanurzony w pracy lub ulubioną rzeczą. Czasami wymagający i skrupulatny dla innych, stwarza niepotrzebne problemy dla innych i siebie. Stosunki handlowe rozwijają się bardzo pozytywnie, jak można bezpiecznie polegać na nim – może to rzadko zawodzą. Wspaniały organizator i dobrym liderem, Larissa ściśle z podwładnymi, a nawet zimny, ale zawsze fair.