353 Shares 5732 views

Formy, typy i rodzaje zachowania dewiacyjnego. Opis i charakterystyka

Odchylenie zachowań jest interpretowane jako odbiegające od norm i praw przyjętych w danym zachowaniu społeczeństwa. W konsekwencji ma to wpływ na sferę społeczną, więc klasyfikacja jest dokonywana z kilku powodów. W związku z tym formy, typy i rodzaje zachowania dewiacyjnego mogą się różnić.


Jedną z najczęstszych jest przemoc , co implikuje użycie przez osobę (przynależność) przymusu do innego (-s). Ich cele mogą być inne:

 • Zachowanie i zdobywanie dominacji politycznej i gospodarczej;
 • Podbój przywilejów i praw;
 • Osiągnięcie psychologicznej wyższości i innych celów.

Formy zachowania dewiacyjnego w postaci przemocy są następujące:

 • Fizyczne, sugerujące użycie siły;
 • Mentalne i emocjonalne obejmują permanentne lub długotrwałe oddziaływanie na ofiary, powodując emocjonalne zakłócenia, emocjonalny niepokój i stres w tym ostatnim;
 • Seksualność, która jest interpretowana jako angażująca osobę w akty o charakterze seksualnym, które nie uzyskały zgody.

Ponadto konieczne jest rozróżnienie następujących rodzajów zachowań dewiacyjnych w formie przemocy.

 1. Sadyzm, wyrażany w obecności perwersji seksualnej, kiedy ból i cierpienie zadawane jest innej osobie, aby otrzymać satysfakcję.
 2. Masochizm, kiedy przemoc skierowana jest do siebie. Jest to perwersja seksualna, która wiąże się z osiągnięciem satysfakcji seksualnej w przypadku bólu. Inną formą jest samoobca i samookreślenie cierpienia.
 3. Samobójstwo jest skrajną formą przemocy wobec siebie.

Typowymi zachowaniami są również agresja , której główne cele mają powodować szkody lub krzywdy innej osobie lub grupie w celu zmuszenia, zniszczenia i upokorzenia. Nie zawsze jest to planowane, gdyż często jest wyrażane w reakcjach emocjonalnych i impulsowych.

W nowoczesnym społeczeństwie rodzaje oderwanych zachowań obejmują również użycie substancji psychoaktywnych.

 1. Uzależnienie od narkotyków charakteryzuje bolesna przyciąganie, uzależnienie od użycia substancji. Prowadzi to do poważnych naruszeń funkcji fizycznych i umysłowych.
 2. Toksykologia jest chorobą spowodowaną używaniem toksycznych leków (leki uspokajające, kofeinę, chifir, pary chemikaliów).
 3. Alkoholizm i pijaństwo , które prowadzą do powstania nieodwracalnych procesów fizycznych i umysłowych, ponieważ alkohol staje się konieczny w trakcie wszystkich procesów metabolicznych w organizmie.

Rodzajem odejścia jest prostytucja (Mężczyzna i kobieta). Oznacza to nagrodę za świadczenie usług seksualnych.

Przestępstwa stają się powszechne w Rosji. Takie antyspołeczne działania skierowane są przeciwko konkretnym obywatelom lub całemu społeczeństwu. Tego rodzaju zachowania dewiacyjne mają dwie formy:

 • Wykroczenie, które pociąga za sobą działanie winne i niezgodne z prawem, które nie pociąga za sobą niebezpieczeństwa publicznego;
 • Przestępstwo jest bardzo niebezpiecznym czynem popełnionym przez osobę w stanie zdrowym.

Rodzaje odejścia obejmują również działania, które są spowodowane obecnością degradacji duchowej:

 • Pasożytnictwo społeczne, które obejmuje życie kosztem państwa lub innych osób, pasożytnictwo;
 • Żebranie;
 • Vagrancy, chodząc bez konkretnych celów i zawodu osób, które stały się zubożałe i bezdomne.

Oddzielnie trzeba wydzielić biurokrację. Jest wyrażany w biurokracji, przeciąganie, zaniedbywanie istoty sprawy i tak dalej.

Rodzaje antyspołecznego i antyspołecznego zachowania dewiacyjnego we współczesnym społeczeństwie są stale aktualizowane i mutowane.