316 Shares 2529 views

Przysłowia o miłości i nie tylko w języku rosyjskim

Bogaty i zróżnicowany rosyjskim. Rosyjski mowy jest pełen różnych skrzydlatych fraz, przysłów, powiedzeń i rymów. Przysłowia o miłości, życia rodzinnego, dobra i zła – z doświadczeń krajów, które przechodzi z pokolenia na pokolenie. Czy uciekają współczesnego człowieka, w dobie komputerów i czujników do „przestarzałych doktryn”, stosowany w folklorze mowy? I to można nazwać wielkim narodem ludzi zapomniał instrukcji przodków, nawet w tym „stylu domu”? ..

Przysłowia i powiedzenia. Dostrzec różnicę

W swoim wystąpieniu, Rosjanie używali przysłowia, dając emocjonalne i „tajne” sens jego słów. Bardzo mocno zakorzenione w naszej kulturze mów o miłości, przyjaźni, pracy, dobra i zła. Wszyscy w szkole zna takie wyrażenia jak „nie połowu ryb ze stawu bez pracy” i „niedźwiedzią przysługę”. Każdy z nas przynajmniej raz użył wyrażenia „strata pieniędzy” lub „zwięzłość. – siostrą talentu”

Oczywiście, nikt nie myśli, że to przysłowie, a synonimem tego. Z czasem te granice są bardzo niewyraźne, a może tylko słownik wyjaśnienia.

Przysłowie – niezależna wypowiedź, która przekazuje sens i mądrość. Często słowa rymowane przysłowia są bardzo proste i zwięzłe. Są one łatwo przechowywane i wykorzystywane jako niezależne zdań. Mądrość i prawda, sprawdzone przez pokolenia, są przenoszone do przysłowia: „Lepiej raz zobaczyć, niż sto razy usłyszeć”

Mówiąc: – słowo lub fraza, która jest częścią wniosku. Chociaż może to być również stosowane jako własnej ekspresji, „cień innuendo” na końcu. Wypowiedzi mające na celu podkreślenie emocji mówiącego, często mają charakter ironiczny. Ogólnie mówiąc, nie zawiera ładunek jest pouczające i mogą być łatwo usunięte lub zastąpione w zdaniu. Z nich, staje się bardziej żywy, „kot śmiech”, „wygłupiać”.

Rola przysłów i powiedzeń

Ponieważ przysłowia są doświadczenia pokoleń, są one przeznaczone przede wszystkim na wsparcie, komfort, i poprosi kierunek osoba. Przysłowia nie pojawiają się znikąd, są one oparte na rzeczywistych przypadkach są powtarzalne i konkluzja, do której każda osoba, poglądów politycznych i religijnych, aby lepiej słuchać. Przysłowia dobrych i miłości, rodzinie i pracy są przekazywane z ojca na syna.

Powiedzenia i zapewnił sobie sławę w ostatnich latach. Ozdobić, wprowadzają różne i są w niej dziedzictwo kulturowe narodu.

Przysłowia i powiedzenia o miłości

„Lawless Heart” czy „Miłość nie może być” – ledwie człowiek w Rosji, nie słyszeć tych zwrotów, ale usłyszeć je w adresie nikt nie chce.

Ludzie lubią oglądać i komentować w tym relacji z obcymi. Coś się ukryć przed ludźmi, nawet w obrębie centrum rodzina jest bardzo trudne. Stosunki rodzinne i relacje zawsze były w miłości zazdrość, porad i rozmów. Na potwierdzenie tego przysłów wiecznych i powiedzeń o miłości, „mąż i żona – jedna z szatanem”, „miłość aż po grób – głupcy dwa”, „Shallow Hal – Zakochaj się w kozą”, „gdzie igła z powrotem i gwint”, „człowiek bez żona – że gęś bez wody „” piękny przekleństwo – po prostu bawić „” słodki raj, aw namiocie «» miłości do wszystkich grup wiekowych. "

Mądre powiedzenia o miłości, życia rodzinnego, lojalności i przyjaźni nie tylko mówi się w miłości, jak przysięgi na wniosek, wyjaśnienia lub ostrzeżenia. Najczęstszym: „Miłość nie ziemniaki – nie wyrzucaj przez okno”, „będzie znosił – slyubitsya”, „miłość pieniądze nie można kupić”, „powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś”, „przyjaciel w potrzebie jest rzeczywiście przyjacielem”.

Przysłowia i powiedzenia o dobre

Wiele się zmieniło na przestrzeni lat, ale podstawowe pojęcia są niezmienne. Przysłowie o dobre i miłości – dowodu. Gdziekolwiek tempie postępu, bez względu na sposób rozszerzyła zakres moralności i co lubi współczesnego człowieka, chęć czynienia dobra jest zawsze bliskie i ważne dla niego.

Jeśli mówimy o ludowych opowieści na ten temat, po prostu pamiętać, że: „niech wystarczająco dobrze sam”, „świat nie jest bez dobrych ludzi”, „szczęście w nieszczęściu”, „dobry do czynienia dobra, którzy pamiętają”.

Miłość rodzicielska jest oddzielny temat odbyła się w przysłów i powiedzeń. Mimo, że są mniej prawdopodobne, aby być na rozprawie, ale prawda jest taka, że zauważył bardzo dobrze „gdy ciepło słońca, gdy matka jest dobra”, „małe dzieci – mały bedki, duże dzieci -„ każda matka jej dziecko cute”duże kłopoty”

Przysłowia i powiedzenia o miłości do innych krajów

Niektóre wypowiedzi pochodzą z innych kultur i są własnością innych ludzi, ale tak mocno zakorzeniły się w naszej kulturze, że wielu nawet nie wie, gdzie one są.

„W miłości jak na wojnie, wszystkie środki są dobre” – słowa, które pochodziły z Anglii.

„Aby zrozumieć miłość rodzicielską, musimy rozwijać własne dzieci” – japońskie przysłowie.

„Kochaj tego, który was kocha” – odbicie relacji człowieka do kochania w Mongolii.

Przysłowia i powiedzenia o miłości, przyjaźni, rodziny i innych ważnych pojęć są przekazywane z pokolenia na pokolenie. To jest mądrość i prawda, sprawdzone przez wieki. Wraz z nimi, nasi przodkowie żyli, a następne pokolenie, ale również przejdzie dziedziczone. Świat się zmienia, bagaż kulturowy uzupełniane, ale podstawowa struktura pozostaje. Czasami nie trzeba wielu słów, i dość precyzyjne wyrażenie etykieta odzwierciedlać nastawienie lub stan człowieka. Przeczytaj, należy zwrócić uwagę na słowa w rozmowie i usłyszeć w telewizji, pamiętam, i jeść przysłów. Użyj bogactwo języka rosyjskiego i doświadczeniu pokoleń, bo „wszyscy – dzieci ziemi rosyjskiej”.