838 Shares 2539 views

Bóg Ojciec w chrześcijaństwie. Modlitwa do Boga Ojca

Ponieważ człowiek stał się inteligentny, zaczął szukać odpowiedzi na pytania o który stworzył wszystkie rzeczy, sens swojego życia, a jeśli on nie jest sam we wszechświecie. Nie znajdując odpowiedzi, mężowie stare mają pochodzić z bogów, z których każdy jest odpowiedzialny za jej część życia. Ktoś był odpowiedzialny za stworzenie nieba i ziemi, ktoś posłuchał morze, ktoś był głównie w podziemiach.


Ponieważ wiedza o świecie bogów coraz bardziej, ale odpowiedź na pytanie o sens życia, ludzie nie zostały znalezione. Dlatego wielu starych bogów został zastąpiony przez jednego Boga Ojca.

Koncepcja Boga

Zanim chrześcijaństwo przyszło, ludzie żyli tysiące lat z wiarą w Stwórcę, który stworzył wszystko, co je otacza. Nie było ani jednego boga, jak świadomość ludzi w starożytności nie mógł zaakceptować, że wszystko jest dziełem pojedynczego twórcy. Dlatego w każdej cywilizacji, bez względu na to, kiedy i na jakim kontynencie to pochodzi, to Bóg Ojciec, który miał pomocników – jego dzieci i wnuki.

W tych dniach, zdecydowano się uczłowieczyć bogów „nagradzanie” ich cechy charakteru nieodłączne w ludzi. Więc łatwiej było wyjaśnić zjawiska naturalne i wydarzeń na świecie. Zasadnicza różnica i klarowny zaletą starożytnej pogańskiej wiary, że Bóg objawia się w środowisku naturalnym, w związku z którym była czczona. W tym czasie ludzie myśleli o sobie jako jeden z wielu dzieł stworzonych przez bogów. W wielu religiach, nie była zasada przypisywania hipostaz bogów w rodzaju ziemi zwierząt lub ptaków.

Na przykład w starożytnym Egipcie Anubis był przedstawiany jako człowiek z głową szakala, a Ra – sokoła grotami. W Indiach, bogowie dali wizerunki zwierząt żyjących w tym kraju, na przykład, Ganesha jest przedstawiony w formie słonia. Wszystkie religie starożytności charakteryzowała się jedną cechą: niezależnie od liczby bogów, a różnica między ich nazwami, zostały one stworzone przez Stwórcę, stojąc nade wszystko, jest początkiem wszystkiego i nie mające końca.

Koncepcja jednego Boga

Fakt, że jest jeden Bóg-ojciec wiedział długo przed narodzeniem Chrystusa. Na przykład w Indiach, „Upaniszady”, utworzony w 1500 pne. e., mówi, że na początku nie było nic, z wyjątkiem Wielkiej Brahmana.

W narodzie Joruba, mieszka w Afryce Zachodniej, w micie o stworzeniu mówi, że na początku wszystko było wodnisty chaos że olodumare zwrócił się do ziemi i nieba, a na 5 dni utworzonych ludzi, rzeźbiąc je z ziemi.

Jeśli spojrzymy na początki wszystkich starożytnych kulturach, to każda z nich jest obrazem Boga Ojca stworzył wszystkie rzeczy z człowiekiem. Więc ta koncepcja chrześcijaństwa nie dałby światu nowy, jeśli nie na jedną istotną różnicą – że jest jeden Bóg, i nie ma innych bogów obok niego.

Konsolidować tę wiedzę w umysłach ludzi wyznających wiarę pokoleń w wielu bogów, była to sprawa trudna, być może, tak w chrześcijaństwie Stwórcy jest Trójjedyny osobowości: Bóg Ojciec i Syn Boży (jego słowa), a Duch (moc Jego ustach ).

„Ojciec jest Proemial przyczyną wszystkiego, co istnieje” i „słowo Pana powstały niebiosa i Duch Jego ust – cała siła z nich” (Ps.32: 6) – tak mówi religia chrześcijańska.

religia

Religia jest nazywana formą myślenia, oparty na wierze w nadprzyrodzone, który posiada zestaw reguł, które określają zachowanie ludzi i charakterystycznych rytuałów, które pomagają zrozumieć świat.

Niezależnie od okresu historycznego i przyrodzonej religii, istnieją organizacje, które jednoczą ludzi jednej wiary. W czasach starożytnych, było świątyń i kapłanów w naszych czasach – kościół z kapłanami.

Religia zakłada istnienie subiektywnego i osobistego postrzegania świata, tj osobistej wiary i obiektywnie wspólnych łączących osób tej samej wiary w nominałach. Chrześcijaństwo – religia, składający się z trzech religii: prawosławie, katolicyzm i protestantyzm.

Bóg Ojciec chrześcijaństwa, niezależnie od nominału, – jeden Stwórca wszystkich rzeczy, światła i miłości, stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Religia chrześcijańska jest otwarty dla wiernych poznaniu Boga singiel, nagrany w świętych tekstach. Reprezentuje każdy nominał duchownych i organizacje jednoczą kościoły i świątynie.

Historia chrześcijaństwa przed Chrystusem

Historia tej religii jest ściśle związana z narodu żydowskiego, którego założycielem jest wybrańcem Boga – Abraham. Wybór padł na ten Aramaeans powód, bo przyjdzie wiedzieć, że idole którzy czcili swoje otoczenie, nie ma nic wspólnego ze świętością mieliśmy.

Przez refleksji i obserwacji, Abraham zrozumiał, że nie jest to prawdziwy i jedyny Bóg Ojciec, który stworzył wszystko na ziemi i na niebie. Znalazł ludzi podobnie myślących, którzy opuścili go z Babilonu i stali się narodem wybranym, który otrzymał imię Izrael. Zatem między Stwórcą a człowiekiem powstał wieczystego kontrakt, którego naruszenie przyciągnęła Żydów karze prześladowań i wędrówki.

Wiara w Boga, zjednoczony z I wne, był wyjątkiem, gdyż większość narodów tym czasie byli poganami. Żydowscy święte księgi o stworzeniu świata mówił słowa, przez które Stwórca stworzył wszystko, a że Mesjasz przyjdzie i zapisać wybrany lud przed prześladowaniami.

Historia chrześcijaństwa wraz z nadejściem Mesjasza

Początki chrześcijaństwa miało miejsce w I wieku przed naszą erą. e. w Palestynie, który w tym czasie był pod Rzymian. Kolejny związek z ludem Izraela jest edukacja, która otrzymała w dzieciństwie Iisus Hristos. Mieszkał przez prawo Tory i przestrzegać wszystkich żydowskich świąt.

Według chrześcijańskich świętych pism, Jezus – jest ucieleśnieniem słowa Bożego w ludzkim organizmie. Był nieskazitelnie pomyślany, aby wejść w świat ludzi bez grzechu, a potem przez to objawił się do Boga Ojca. Jezus Chrystus nazywa współistotny Syn Boży, który przyszedł, aby odkupić grzechy ludzkości.

Najważniejszym założeniem Kościoła chrześcijańskiego jest pośmiertna zmartwychwstanie Chrystusa i jego późniejsze wstąpienie do nieba.

Przewiduje się wiele możliwości ciekawego prorocy żydowskim wiele wieków przed narodzeniem Mesjasza. Zmartwychwstanie Jezusa po jego śmierci – potwierdzenie obietnicy życia wiecznego i nieśmiertelności duszy ludzkiej, co dało ludziom Boga Ojca. W chrześcijaństwie, jego syn w świętych tekstach wieloma nazwami:

  • Alfa i Omega – wskazuje, że był to początek wszystkich rzeczy jest jego koniec.
  • Światłością świata – oznacza, że reprezentuje to samo światło, które pochodzi od ojca.
  • Zmartwychwstanie i życie, które należy rozumieć jako zbawienie i życie wieczne dla tych, którzy wyznają prawdziwą wiarę.

Zbiór nazw nadano Jezusa jako proroka i jego uczniów i ludzi wokół niego. Wszystkie one są zgodne z żadnym z jego działań lub misji, dla której był w ludzkim organizmie.

Rozwój chrześcijaństwa po wykonaniu Mesjasza

Kiedy Jezus został ukrzyżowany, jego uczniowie i zwolennicy zaczęli szerzyć nauki niego najpierw w Palestynie, ale jak liczba wiernych poszły daleko poza jej granicami.

Samo pojęcie „chrześcijańskich” użyto 20 lat po śmierci Mesjasza, i udał się od ludzi z Antiochii, który nazwali naśladowców Chrystusa. Dużą rolę w propagowaniu nauk Jezusa grał Paul. To był jego nauczanie przyniósł wiele zwolenników do nowej wiary narodów pogańskich.

Jeżeli przed V wpne. e. czyny i nauki apostołów i ich uczniów rozprzestrzeniają się w granicach imperium rzymskiego, a następnie udali się na – w języku niemieckim, słowiańskich i innych narodów.

modlitwa

Odwołanie się do bogów do – to rytuał charakterystyczne dla wiernych w każdej chwili i niezależnie od religii.

Jednym z najbardziej znaczących aktów Chrystusa podczas Jego życia było to, że uczył ludzi, jak się modlić, i ujawnił tajemnicę Stwórcy jest Trójjedyny i reprezentuje Ojca, Syna i Ducha Świętego – istotę Boga, jeden i niepodzielny. Z powodu ograniczonej świadomości ludzi, choć mówią o Bogu singla, jeszcze podzielić ją na 3 oddzielne osobowości, o czym świadczy ich modlitwy. Są to te, które są skierowane tylko do Boga Ojca, nie do Boga Syna i Boga Ducha Świętego.

Modlitwa do Boga Ojca „Ojcze nasz” brzmi jak wniosek złożony bezpośrednio do Stwórcy. Ci ludzie lubią mieć przydzielone jej dzikości i znaczenie w Trójcy. Jednak nawet pojawiające się w trzech osobach, Bóg jest jeden, i konieczne jest, aby zrozumieć i zaakceptować.

Chrześcijaństwo jest jedynie nominał Christian, aby zachować wiarę i nauczanie Chrystusa niezmienionej. Odnosi się to również do odwołania się do Stwórcy. Modlitwa Pana Boga Ojca w Kościele prawosławnym mówi o Trójcy jako pojedynczy jego wcielenia: „Wyznaję Tobie, Panie, Boże mój, a twórcy, w Trójcy One, uwielbiony i czcili Ojca, Syna i Ducha Świętego, wszystkie moje grzechy …”.

Duch Święty

W koncepcji starotestamentowych Ducha Świętego jest niczym niezwykłym, ale postawa zupełnie inaczej. W judaizmie, jest uważany za „oddech” Boga i chrześcijaństwa – jeden z jego niepodzielnych trzech osób. Dzięki niemu, Stwórca stworzył wszystkie rzeczy i komunikować się z ludźmi.

Pojęcie natury i pochodzenia Ducha Świętego zostało uznane i przyjęte na jednej z katedr w IV wieku, ale długo przed tym Kliment Rimski (I wiek) zjednoczył wszystkie trzy hipostazy w jednym: „Bóg mieszka i żyje Iisus Hristos, a Duch Święty wiara i nadzieja wybranych. " Więc Bogu Ojcu w chrześcijaństwo oficjalnie zyskał trójcę.

Działa poprzez Stwórcy w człowieku, w świątyni, aw dni stworzenia, brał czynny udział w nich, pomagając tworzyć światy widzialne i niewidzialne: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A ziemia była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami ".

imiona Boga

Jako religia pogańska został zastąpiony przez gloryfikowanie jednego Boga, ludzie zaczęli się zastanawiać, co jest nazwą Stwórcy, aby móc zwrócić się do niego w modlitwie.

Na podstawie informacji, o których mowa w Biblii, Bóg osobiście mu imię Mojżesz, który napisał ją po hebrajsku. Ze względu na fakt, że język ten był wtedy martwy, a nazwy pisane tylko zgodzić, że nie wiadomo dokładnie jak wymawia imię Stwórcy.

Cztery spółgłoski YHWH reprezentować Boga Ojca, a nazwa jest czasownik Wyspy ha, co oznacza „stać”. Różne przekłady Biblii zgodzić zastępczej inny samogłosek, co daje zupełnie inne znaczenie.

W niektórych źródeł jest to określane jako Wszechmogącego, w innych – Jahwe, w trzecim – gospodarzy, aw czwartym – Jehowę. Wszystkie nazwy reprezentują Stwórcy, który stworzył wszystkie światy, ale mają różne znaczenia. Na przykład gospodarze oznacza „Pan Zastępów”, choć nie jest on bogiem wojny.

Spory o imię Ojca Niebieskiego przeprowadzonych do tej pory, ale większość teologów i lingwistów są skłonni wierzyć, że poprawnej wymowie brzmi jak Jahwe.

Jahwe

Ta nazwa dosłownie oznacza „Pan” i „bycia”. Niektóre źródła Jahwe jest związany z pojęciem „Boga Wszechmogącego”.

W chrześcijaństwie, użyć nazwy lub zastąpienie go słowem „Pan”.

Bóg w chrześcijaństwie dziś

Chrystusa i Boga Ojca, a Duch Święty we współczesnej religii chrześcijańskiej jest podstawą niepodzielnej Trójcy Stwórcy. Wyznawcy tej wiary są ponad 2 miliardy ludzi, co czyni go najbardziej rozpowszechniony na świecie.