258 Shares 2566 views

Znak drogowy "Stop jest zabroniony"

Zasady drogowe, regularnie zmieniają się, a także kary za ich naruszenie. W związku z tym w 2012 r. Wprowadzono poprawki do kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące kar za niewłaściwy przystanek i parking, w miejscach, gdzie znajduje się znak drogowy – "Stop jest zabroniony". Artykuł uważa strefę, w której działa i zasady podyktowane przez nie.

Znak "Zatrzymanie jest zabronione" i strefa jego działania

W drodze są znaki ostrzegawcze i zakazujące. Zwykle są one zlokalizowane po prawej stronie drogi lub powyżej niej.

Obowiązujące obecnie znaki drogowe i zakazujące zatrzymywania się, istnieją w czterech formach:

  • 3.27 "Zakaz zatrzymywania" – zakaz pojazdów zatrzymujących, a także parkowanie;
  • 3.28 "Parking jest zabroniony" – w przypadku transportu samochodowego i innych środków zakaz parkowania.
  • Znak 3.29 – zabrania parkowania na nieparzystych i 3.30 na równych numerach miesiąca.

Biorąc pod uwagę znak drogowy "Zatrzymanie zabronione", którego strefa działania jest ograniczona tylko do boku autostrady, gdzie jest zainstalowana, warto wspomnieć, że jej wpływ rozciąga się na cały kierunek ruchu. Ponadto jego dostępność obejmuje zakaz przystanków na miejscach zbudowanych na przystankach środków transportu oraz w "kieszeniach". Kroki i chodniki, które są częścią autostrady, podlegają także znakowi drogowemu. Na placach i skrzyżowaniach mogą znajdować się miejsca, w których znajduje się znak "Stop jest zabroniony". Tutaj możesz zatrzymać tylko w razie konieczności: awarię samochodu, złe samopoczucie kierowcy. Lądowanie i wysiadanie z pasaŜerów odbywa się w takich miejscach tylko wtedy, gdy takie działania właścicieli samochodów nie ingerują w ruch na drogach.

W niektórych przypadkach, na przykład drogach jednokierunkowych, można zatrzymać się po stronie ulicy, w której nie ma żadnego zakazu. Pod pewnymi warunkami przestaje działać znak "Stop zakaz". Dzieje się tak, jeśli istnieje drugi, powtarzający się znak zakazu zatrzymywania, z napisem – 8.2.3; Granica, gdzie kończy się osada; Skrzyżowanie; Płyta z napisem – 8.2.2; Zakończenie znakowania dróg – 1.4; Oznaczając strefę, w której kończą się wszystkie ograniczenia, znak drogowy 3.31.

Nowe grzywny

Zgodnie z nowymi zmianami w kodeksie przestępstw administracyjnych zmodyfikowano nie tylko kwoty grzywien, ale pojawiły się ich różnice, w zależności od miejsca popełnienia naruszeń. Tak więc w obu stolicach kara jest nakładana w kwocie większych kwot niż w regionach. Zmieniono także liczbę przypadków, w których grzywny są nakładane w minimalnej wysokości. Stały się nieco mniejsze. Ale były sytuacje, w których osoby naruszające przepisy powinny płacić wyższe grzywny. W przypadku nieprzestrzegania wymaganych wymagań, o których znakach drogowych jest mowa (w tym "Zatrzymanie zabronione"), pobierana jest grzywna w wysokości jednego i pół tysiąca rubli. Za to samo naruszenie w obu naszych stolicach nakłada się grzywnę w wysokości trzech tysięcy rubli.

W związku z użyciem znaków drogowych pojawiają się kontrowersyjne kwestie. Na przykład, gdy w pobliżu przystanku znajduje się napis "Zatrzymanie jest zabronione", a następny jest znak wskazujący, że transport publiczny zatrzymuje się tutaj, pojawia się problem: co należy zrobić? Zgodnie z zasadami ruchu drogowego zatrzymuje się w pobliżu miejsc, w których zatrzymuje się przystanki transportu publicznego. Nie można tego zrobić, oddalając się od nich o mniej niż piętnaście metrów. Ale kierowca może lądować i lądować pasażerami, jeśli jego działania nie zakłócają ruchu. Okazuje się, że same reguły są sprzeczne. Znaki te – zakaz zatrzymywania i zatrzymywania transportu publicznego, nie powinny się wzajemnie wycofywać i działać jednocześnie.