405 Shares 4959 views

Co to jest OCG i walka z nimi?

Wraz z upadkiem ZSRR powstał w naszym kraju bezprecedensowa działalność przestępcza. Wynikało to z upadku obecnego systemu nie tylko organów ścigania, ale także całego mechanizmu państwa. W owym czasie szeroko rozpowszechnione były ograniczone grupy przestępcze. Jaka jest zorganizowana grupa przestępcza i jak walczą z nimi agencje egzekwowania prawa – porozmawiamy o tym w artykule.

Pojęcie

W nauce i praktyce nie ma precyzyjnej definicji zorganizowanych grup przestępczych – OPG. Jasne jest, że takie organizacje są tworzone specjalnie dla popełniania przestępstw, mają strukturę zarządzania i formy finansowania. Często są one w jakiś sposób związane z państwem, jego organami (składnikiem korupcyjnym). Głównym celem takich formacji jest cieńska gospodarka, a dokładniej kontrolowanie pewnej jego części.

Przykłady

Dziesiątki, a czasami setki zorganizowanych grup przestępczych działały i nadal działają w Rosji. Na przykład nie było Orechowskiej OPG, która powstała w okresie radzieckim. Najbardziej potężną organizacją w Moskwie, której orientację seksualną cechuje fakt, że walczyli przeciwko rasistowskim grupom przestępczym. Byli sportowcami w młodym wieku, którzy masowo popełniali przestępstwa. Powinno się powiedzieć, że dopiero w 2011 roku możliwe było całkowite wyeliminowanie działań wykonawców tej grupy. Ponadto nasz kraj zna Chelyabinsk OPG, niektóre z nich nadal działają do dziś. Ich głównym zadaniem było pranie brudnych pieniędzy, w wyniku czego skarbiec tracił miliardy rubli. Dziś możliwe było przynajmniej zmniejszenie skali działalności. Złożoność procesu dochodzeniowego polega na tym, że wszystkie przestępstwa popełniły wysokie urzędnicy, którzy przez długi czas chronili bezprawie przed bezprawiem. Głównym problemem jest to, że organy prowadzące dochodzenia nie były wyjątkiem. Ale nowe kierownictwo FSB i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udało się rozwiązać sytuację.

Metody walki

Co to jest OPG – zorientowano się. Ale jak poradzić sobie z tym zjawiskiem? Działalność poszczególnych organów lub śledczych, ale system jako całość, nie znajduje się na czele. Możemy walczyć z tym tylko w ramach właściwej polityki antykorupcyjnej i środków zwalczania przestępczości. W końcu, co to jest OPG? To nie tylko ludzie, którzy popełniają przestępstwa bezpośrednio, to jest szczyt systemu, ludzie w biurach władzy i inni zainteresowani. Musimy dążyć do ich separacji. Kiedy ten proces się rozpocznie, sytuacje konfliktowe zaczynają się pojawiać w ich szeregach – łatwiej jest obliczyć konkretne liczby. Co więcej, wpływa cieńska ekonomia – co to jest? OGG używają dokładnie swoich możliwości finansowych. To są pieniądze, które nie dobiegają do budżetu, którego państwo nie pozbawia. Ważne jest, aby dążyć do legalizacji tej sfery, a przynajmniej jej części. W tym przypadku grupy są pozbawione źródeł finansowania, a bez tego żadne organizacje przestępcze nie będą trwać długo. Ale sposoby gangsterów stale się poprawiają, więc ciało walki nie powinno się opóźniać, ale zdecydować, jak przeciwstawiać się wszystkim nowym i nowym sposobom.