351 Shares 7811 views

Struktura systemu bankowego

System bankowy – jest zawarte w gospodarce kraju, zbierania wszystkich instytucji kredytowych, z których każdy ma przydzielony własny specjalną funkcję. Spędzają ich listę operacji, które spełniają potrzeby społeczeństwa w zakresie usług i produktów bankowych. Struktura systemu bankowego jest zredukowane do dystrybucji wszystkich instytucji bankowych w hierarchii w zależności od ich funkcji.

System bankowy w Rosji nadal ma wiele sprzeczności. Banki zaangażowane w różnego rodzaju operacjach. Ich funkcje obejmują nie tylko organizację obiegu pieniądza oraz ustanowienie stosunków kredytowych. Finansują gospodarkę krajową, działanie na sprzedaży papierów wartościowych, organizowanie operacji ubezpieczeniowych, prowadzenie transakcji maklerskich, zarządzanie majątkiem, itd.

Pojęcie i struktura systemu bankowego zaczyna się od definicji „bank” koncepcji.

Bank – niezależne przedsiębiorstwo handlowe. Jej głównym produktem jest tworzenie i zarządzanie środkami płatniczymi lub dużo pieniędzy, jak również świadczenie gwarancji w formie usług, kredyty, doradztwo, gwarancje i tak dalej. Banki sprzedają pieniądze i analizy rynku. Są one bardzo zbliżone do firmy i jej potrzeb. Dlatego banki są kluczowym elementem regulującym gospodarkę.

Dziś bank jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo finansowej skupić dostępnych środków w postaci depozytów, dostarczając je do stosowania w formie pożyczek, pośredniczy w płatnościach między podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, dotyczące obchodzenia się z pieniędzmi i wydać brakujące środki.

System bankowy jest więc kombinacja różnych rodzajów banków krajowych, a także wszystkich instytucji kredytowych. Zawiera on takie elementy jak Bank Centralny, banki o charakterze handlowym i innych centrów kredytowych i rozliczeniowych. Jest to struktura systemu bankowego.

Bank centralny prowadzi politykę emisji i wdraża regulacji walutowych i kontroli nad gospodarką, w rzeczywistości jest głównym rdzeniem systemu zapasowego gospodarki. Banki komercyjne przeprowadzać różne rodzaje usług bankowych i operacji.

Główną funkcją systemu bankowego jest zredukowane do pośrednika w przepływie środków pieniężnych z pożyczek i sprzedających do kupujących i od pożyczkodawców do pożyczkobiorców.

Rola systemu bankowego w Rosji jest wielki, z pomocą regulowanych rozliczeń pieniężnych, trwa mediacja umieścić wszystkie przepływy pieniężne.

Struktura systemu bankowego jest zredukowane do rozkładu instytucji bankowych i kredytowych w porządku hierarchicznym. Podobnie jak wszystkie inne sektory gospodarki, system bankowy potrzebuje hierarchiczną strukturę jego składników. Wyróżnia się centralną link i oddolne narządów funkcjonalne.

Struktura rosyjski system bankowy charakteryzuje dwupoziomowego AI.

Na najwyższym szczeblu hierarchii jest Bank Centralny Federacji Rosyjskiej. Jego zadaniem jest organizowanie obiegu pieniądza i płatności bezgotówkowych, zarządzanie rezerwami dewizowymi, usługi rozliczeniowe kredytową i rządu, władz monetarnych, wdrażania polityki Banku Centralnego pomiędzy instytucjami sektora. Jednostki Banku Centralnego są Centralne Biuro centralna instytucja sektora, regionalne instytucje banku centralnego.

Na oddolnej poziomie hierarchii bankowej są banki komercyjne i specjalistyczne. Ich funkcje obejmują obsługę klienta kredytowej oceniane w postaci kompleksu, specjalizuje się w niektórych rodzajów usług.

Struktura systemu bankowego ma również podział na sektory. W celu poprawy efektywności i skuteczności działań regulacyjnych systemu bankowego Banku Centralnego jest podzielona na sektory, które zawierają podobne funkcje dla instytucji. Na przykład, banki kredytów konsumenckich, banków, sektora leasingu gruntów i innych instytucji. Głównym celem tego podziału jest ustanowienie procedur regulacyjnych, w zależności od charakterystyki konkretnego sektora instytucji operacje.