861 Shares 1646 views

Podejścia do zarządzania

Zarządzanie zasobami ludzkimi – działalność na celu wpływu na osobę lub zespół koncentruje się na osiągnięciu możliwie najpełniejszym możliwości kadrowych zgodności i cele, warunki i strategii organizacji.

Podstawowe podejścia do zarządzania personelem:

 1. Ekonomiczny.
 2. Organicznego.
 3. Humanistą.

Ekonomiczne podejście do zasobów ludzkich

W tym przypadku, w pierwszej kolejności jest szkolenie personelu technicznego, a nie zarządzanie. Takie podejście do zarządzania następującymi zasadami są:

 • jedność przywództwa. Zamówienia daje tylko jedną głowę;
 • ścisła hierarchia zarządzania;
 • Sterowanie określonej objętości. Liczba podwładnych musi być taka, aby uniknąć problemów w koordynacji i komunikacji;
 • równowagi między władzą i odpowiedzialnością.
 • dyscyplina;
 • równość w każdym poziomie organizacji;
 • Pracownicy zainteresowane uzyskaniem wyniku końcowego.

Organiczna podejście do zarządzania zasobami ludzkimi

W tym przypadku zapewnia szczególnie podejścia do zarządzania. Koncentruje się na zasobach ludzkich. Organizacja jest postrzegana jako organizm, który żyje w środowisku i interakcji z nim. W tym zakresie stosuje się dwie analogie. Dzięki nim rozwinęły się nowe perspektywy w rzeczywistości organizacyjnej:

 1. Warunki takie zostały wprowadzone do obrotu, jak potrzeba, cel, motyw, narodzin i dojrzewania, starzenia się i śmierci organizacji.
 2. Model struktury organizacyjnej autorstwa ludzkiego mózgu. Pozwoliło to wyświetlić w postaci elementów łączących linie sterowania, sterowania i komunikacji.

Humanistyczny podejście do zarządzania zasobami ludzkimi

Tendencja ta stała się szczególnie popularna w ostatnich latach. Kluczowym pomysłem, który jest zbudowany w oparciu o zarządzanie danymi zbliża – wartości i cele organizacji, zasady zachowania i jak radzić sobie w różnych sytuacjach powinny być jasne i dostępne dla wszystkich uczestników rynku pracy. Wszystko to nazywa się kultura organizacyjna. To może być w każdej organizacji własnej. To zależy od ideologii środowisk społecznych, prawa i codziennych rytuałów, wartości związanych w danej społeczności.

W dzisiejszym społeczeństwie jest coraz bardziej zauważalny wpływ kontekstu kulturowego organizacji pracy i zarządzania personelem. Jaskrawym tego przykładem jest Japonia. Ich podejście do zarządzania pierwiastka różnią się od europejskich. Główną działalnością szefów firm japońskich – zwiększenie produktywności pracowników. Dla porównania, większość amerykańskich i europejskich menedżerów postawili sobie jeden cel – zarobić przy najmniejszym wysiłku.

Charakterystycznymi cechami japońskiego systemu zarządzania:

 1. gwarancja zatrudnienia dla każdego pracownika oraz ustanowienia sytuacji zaufania. Nie groźba zwolnienia z pracy, istnieje realna szansa na rozwój kariery. Wszystko to doskonała zachęta dla pracowników. Ponadto istnieje system zatrudnienia na całe życie. Na każdym firma opracowała system dopłat, premii, a więc po raz pracował. Osoby zainteresowane materiału, tak aby nie zmienić pracę.
 2. Zarząd na podstawie informacji. Gromadzenie i systematyzowanie danych poprawia efektywność produkcji.
 3. Stawiamy na jakość. Głównym zadaniem w zakresie zarządzania produkcją – akwizycja danych i kontroli jakości.
 4. Bezwarunkowy obecność zarządzania w przedsiębiorstwie w ciągu dnia.
 5. Przejrzystość i wspólne wartości. Ogólne baza informacyjna dla pracowników wszystkich szczebli. To zwiększa zrozumienie i znacznie poprawia wydajność.