90 Shares 8474 views

Geodezja – Prace geodezyjne .. to. Geodezja w budownictwie

Nauka ścisła , nawet przed ich „oficjalne” wygląd odgrywał ważną rolę w życiu człowieka. Tak więc, bez pierwotnej geometrii nie można było zbudować bardziej lub mniej skomplikowany dom, tak i nie tak prosta matematyka to zrobić było bardzo problematyczne. Do tej samej kategorii należą i geodezja (chociaż jest to nauki przyrodnicze). Nie jest to zaskakujące, ponieważ układ człowieka ziemia zaczęła daleko od starożytności.


definicja naukowa

Nawiasem mówiąc, jak rozszyfrować nazwę tej dyscypliny naukowej? Określenie „geodezja” – konglomerat dwóch greckich słów. Pierwszy z tych Ge, oznaczającego ziemię, a drugi – dazomai – jak łatwo jest założyć, oznacza „oddzielić, aby podzielić.” Jeśli staramy się tłumaczyć nazwę całkowicie dosłownie, okazuje „zemlerazdelenie”. W zasadzie, w początkowym generowania i rozwoju geodezji taki transfer jest w pełni zgodne z prawdą.

Tak więc Egipcjanie wiele wieków pne przeprowadzili kompleksowe pomiary geodezyjne, budując swoje słynne piramidy i kanałów irygacyjnych.

Rozwój nauki

Ale geodezyjnych – to nauka, która jest bezpośrednio związana z jego rozwoju pod wpływem świata zewnętrznego. Fakt, że cywilizacja ludzka wzrosła i opracowane, że potrzebuje więcej i bardziej dokładne sposoby pomiaru gruntów. Nawet wyzwania, które konfrontacji życie geodezji stały się bardziej złożone i znaczące.

Definicja we współczesnym świecie

Od teraz rozumieć pojęcie „geodezyjne”? Jest to nauka badająca metody w geodezji, określenie wielkości i kształtu terenu. Oznacza to, geodeci, naukowcy opracowują nowe sposoby stosowania cały kontynent jest zagrożona.

Ponadto geodezyjne uczy różne metody pomiaru miejsca nie tylko na powierzchni naszej planety, ale również pod wodą, na lądzie, a nawet w przestrzeni kosmicznej i na innych planetach. W skrócie, jest to bardzo różnorodna oddział naukowy.

Bardzo znany naukowiec Witkowski dał tę definicję: „Muszę powiedzieć, że to jest – jeden z najbardziej przydatnych dziedzin wiedzy, ponieważ cała egzystencja naszych ograniczonych przestrzeniach Ziemię, aby zbadać strukturę i układ, które musimy w taki sam sposób, jak osoby, dowiedzieć się czegoś nowego z domu, w którym mieszka. "

Główne zadania

Należy zauważyć, że zadania pomiarowe są bardzo zróżnicowane, ponieważ nauka stale się rozwija, to dodaje coraz to nowe warunki. Ponadto, obecnie dostępna jest pełna komputeryzacja wielu dziedzin wiedzy, które nie mogłyby jednak mieć wpływ na rozwój najbardziej Geodezji. Krótko mówiąc, jego zadania są podzielone na dwie duże grupy. Pierwszy – fundamentalna. Należą do nich następujące działania:

 • Określanie rozmiar, kształt i długość grawitacji Ziemi. W tym przypadku kąt kierunkowy jest niezwykle ważne. W geodezji tzw benchmarku definicję przestrzeni (bardzo uproszczona definicja).
 • Podział jednolitego systemu współrzędnych na terenie kontynentu lub świata w ogóle.
 • Obraz działek w różnych planów topograficznych, map i atlasów.
 • Ponadto inspektorzy zaangażowani w badania przemieszczeń na dużą skalę skorupie ziemskiej.

stosowane i prace

Zatem Druga grupa zadań obejmuje obecnie następujące rodzaje prac:

 • Niezwykle ważny proces tworzenia i wdrażania GIS, czyli geograficznych systemów informacyjnych.
 • Obejmuje ona również zakładanie i rejestrację różnych typów katastralnych plany: ziemi, wody, i tak dalej ..
 • Geodezyjne i topograficzne stan oprogramowania jako całości.
 • Wytyczenie granicy państwowej, udział w rozwiązywaniu sporów, które wymagają pomiarów. Mapy stworzone przez kompetentnych ekspertów, może być decydującym argumentem w wielu sporów.
 • Tworzenie i wszechobecność ogólnie przyjętych standardów w branży kartografii cyfrowej.
 • W związku z tym tutaj również obejmować opracowanie map elektronicznych samych obszarze i wypełniając je ze wszystkimi niezbędnymi danymi.
 • Leży na inspektorów pracy na czas eksploatacji technologii w dziedzinie nawigacji satelitarnej i ich dokładnym stosunku do rzeczywistego terenu.
 • Wreszcie, stworzenie zintegrowanych geodezyjnych Atlas Rosji i innych państw.

Podział na sektory

Od geodezyjnych do tej pory jest niezwykle skomplikowane, zdecydowano się podzielić ją na kilka niezależnych naukach że czasami nauczyć się zupełnie różne dziedziny wiedzy. Załóżmy, umieszcza je w sposób bardziej szczegółowy i podać krótki opis każdego z nich:

 • Geodezja wyższa. To jest fundament. Jako część Nauki bada rozmiar, kształt, strukturę Ziemi, jego współrzędne w przestrzeni i dysponuje własną pola grawitacyjnego. Że przemysł ten jest nałożenie układu współrzędnych od państwa, kontynentu lub całej powierzchni planety. Ponadto, naukowcy w tej dziedzinie są studia przesunięć skorupy Ziemi od czasów starożytnych do współczesności, a także dowiedzieć się o cechach pola grawitacyjnego różnych ciał niebieskich, od gwiazd do dużych asteroid. Przemysł studiował również w układzie współrzędnych geodezyjnych.
 • Topografia. Ponownie, termin utworzony od dwóch greckich słów: „Topos” – miejsce, „Count” – pisać, pisać. Jeśli tłumaczone dosłownie, okazuje się „badanie, opis terenu.” W związku z tym sektor tworzy nowe metody i techniki rysowania konturów powierzchni Ziemi na plany, atlasy i mapy.
 • Kartografia. Ściśle skorelowany z poprzedniej nauki. Bada sposoby tworzenia i używania te same mapy, atlasy i plany topograficzne.
 • Fotogrametrii. Jak sama nazwa wskazuje, to nauka bada geodezyjnych metod tworzenia dokumentów (jak opisano powyżej) przez powierzchnię zapisu fotograficznego ziemi z samolotu lub helikoptera (lub satelitarnej).
 • przemysłu maszynowego (geodezji w budowie). Najbardziej popularne w tej chwili przemysł, jako jego eksperci prowadzenia badań geodezyjnych przed budową wszelkich obiektów inżynierskich na ziemi.
 • Markshejderija metra (Pomiary). Dziedzictwo górników, ponieważ nowe sposoby pomiaru są badane i tworzone w kopalniach podziemnych i kopalń.

Oczywiście, w większości przypadków, granice między wszystkich tych nauk jest bardzo niewyraźne. Na przykład, topografia związane zarówno z kartografii i geodezji z najwyższym i przemyśle maszynowym i nie rozwija się dalej bez studiowania wszystkie materiały dotyczące nauki.

Kto potrzebuje praktyczne rezultaty tej nauki w życiu codziennym?

Jeśli przeczytałeś wszystko powyższe, jesteś już przekonany sobie, jak zróżnicowane zadania, które mają do czynienia codzienie inspektorów. Niosą wiele neobhodimopostoyanno wymaganiami obu firm publicznych i prywatnych, w szczególności, ponieważ sama geodezyjne w dzisiejszym budynku jest wykorzystywana przez cały czas, i podejście do niego jest bardzo surowe.

Nawet w sprawach o znaczeniu krajowym do naukowców czasami trwa kilka lat do przeprowadzenia najbardziej szczegółowe badanie, którego wyniki są często położyć kres roszczeń historycznych do niektórych terytoriów. Oczywiście, szczególnie ważne w tym przypadku układ współrzędnych w geodezji, ponieważ opiera się na nich były wiążące do bieżącej lokalizacji.

Na „militaryzmu” komponentu

Właściwie wszystkie instrumenty geodezyjne niezbędne dla wszystkich kategorii osób, które regularnie są na służbie lub pracy podróży na lądzie i wodzie na długich dystansach: żeglarze i geologów, geografów, planistów, budowniczych i wojsko.

Cechy karty i inne podobne dokumenty są potrzebne jako czas armia jest potężny inżynieria i budowa umocnień i strzelania na duże odległości, a uruchomienie technologii rakietowej bez tych danych nie jest możliwe. Wreszcie, nie jest możliwe do wyobrażenia planowania operacji wojskowych bez dokładnych map i planów lokalizacyjnych. Tak, że wszystko wojsko musi znać przynajmniej podstawy geodezji.

Inne Nauka Ziemia

Należy szczególnie podkreślić, że doktryna ta jest niemożliwa do wyobrażenia w oderwaniu od innych nauk, które badają planetę. Tak, jest to szczególnie ważne, fizyka, geologia i geofizyka, które mogą wyjaśnić szczególnie złożone i ważne procesy zachodzące na powierzchni naszej planety, a pod nim. Bez Oceanografia da się nauczyć zasad skorupy stacjach ruchu. Nawet botanika – a to może być bardzo przydatna.

To niesamowite, jak wszechstronna może być geodezji! Specjaliści zatrudnienia wymaga również gruntowną wiedzę z zakresu matematyki i geometrii, bez których niemożliwe byłoby przeprowadzenie nawet prymitywnych obliczeń. Ale przyglądając się liderem wśród wszystkich tych sektorach, ponieważ pozwala monitorować wszystkie etapy rozwoju naszej planety i tworzenia jego obecny wygląd, a także biorąc pod uwagę nie tylko fizyczne, ale także wykonane przez człowieka krajobraz.

Komunikacja z innymi gałęziami wiedzy naukowej

Ponadto, nauka ta stale się rozwija, pochłaniając wiedzę, która daje człowiekowi inne sektory. Na przykład, wynalazł fizyki laserowej. Z biegiem czasu, co doprowadziło do rozwoju i tworzenia najcenniejszych instrumentów, bez którego trudno wyobrazić sobie nowoczesną geodeta: Poziomy laserowa i EDM.

Co do samych pomiarów precyzyjnych ruchu płyt tektonicznych, byliby fizycznie niemożliwe do przeprowadzenia, gdyby nie szybki rozwój elektroniki i produkcji.

Wreszcie, szybki rozwój technologii informatycznych i programowania dały geodezji takie możliwości, które wcześniej tylko marzyć: na przykład, można tworzyć skomplikowane modele komputerowe, pokazuje rozwój wygląd planety na przestrzeni wieków. W tym przypadku inżynierowie geodezyjne może poczuć się jak historyk!

Wymagania hartowania współczesnej geodezji

Budowa ogromnych unikatowych obiektów inżynierskich wymaga specjalistów taki stopień dokładności, który został wcześniej nawet nie używane w obliczeniach matematycznych. Na przykład, podczas budowy dużego ekspertów Zderzacz Hadronów musiał rozważyć przemieszczeń w kilku setnych milimetra na długości kilku wzorów z dala za kilometr!

Ponadto wynika z inspektorów pracy zależy od tego, czy ludzie żyją w niektórych regionach Ziemi, które są uważane za potencjalnie narażonych na trzęsienia ziemi.

Główne rodzaje pracy

Po przeczytaniu tego wszystkiego, na pewno pojawia się pytanie o to, co jest niezbędne prace geodezyjne zrobić, aby uzyskać wszystkie te cenne informacje. Och, całkiem sporo z nich, ale opiszemy najczęstszym i konsekwentnie wykonywane. Oto krótka lista:

 • Roboty geodezyjne. W tym przypadku eksperci są zaangażowani w budowę stosie obwód w odniesieniu do terenu, jak również innych operacji, które pomagają wiązać się z każdego obszaru podczas budowy: od kopania dołów, a kończąc na oddaniu obiektu.
 • strzelanie wykonawczy. Jak wznosić budynków i innych konstrukcji inżynierskich, specjalny zestaw pracy wymagane. Wiążące i ciągłe strzelanie podlegają wszystkie części budynku, od którego zależy charakterystyki trwałości i wytrzymałości ogólnej struktury. Dokładność wymagana w tym przypadku w żadnym wypadku nie może być mniejsza niż wymagana rozplanować terenu przed rozpoczęciem budowy.
 • Badania inżynieryjno-geodezyjne. W tym przypadku inżynier geodeta powinien przeprowadzić szereg działań mających na celu wstępnego studium ukształtowania terenu, które planowane jest rozpoczęcie budowy obiektów inżynierskich. Obejmuje on nie tylko budowę obszaru modelu, ale taktowanie ulgi i wyglądu zewnętrznego budynku, który powstanie.
 • Tworzenie sieci geodezyjnych. Rekonstrukcja, tworzenie sieci, a także planowanie i rozwój nowych metod pracy w tej dziedzinie.

Jak widać, mierniczych nie tylko bardzo zróżnicowana, ale również bardzo ważne na wszystkich etapach budowy.