698 Shares 8594 views

Rodzaje ludzkiej pamięci

Pamięć jest najważniejszą funkcją poznawczą, która spełnia rolę łączącą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość podmiotu. W rzeczywistości jest to proces przechwytywania, przechowywania, a następnie reprodukowania wydarzeń z przeszłości. Istnieje kilka podstawowych klasyfikacji typów pamięci opartych na różnych podstawach.

Rodzaje pamięci, w zależności od czasu przechowywania informacji

Pamięć, której rodzaje są podzielone w zależności od czasu przechowywania informacji, przedstawia się następująco: krótkoterminowe, chwilowe, długoterminowe, operacyjne i genetyczne.

Najprostszym jest pamięć chwilowa. Umożliwia przechowywanie informacji tylko w trakcie jej postrzegania.

Kolejnym rodzajem długoterminowego przechowywania informacji jest krótkotrwała pamięć. Umożliwia zapisanie danych przez stosunkowo krótki czas, około 30-40 sekund od momentu otrzymania. Możesz wyliczyć ten rodzaj pamięci według wielkości, na przykład maksymalnej liczby obrazów, obiektów lub symboli, które dana osoba może odtworzyć przez minutę od momentu zapamiętania. Wolumen pamięci krótkotrwałej wynosi do 10 jednostek danych. Ten rodzaj przypomnienia jest także charakterystyczny dla takiej koncepcji jako "substytucja". Ta właściwość manifestuje się, gdy ilość danych jest przepełniona i polega na tym, że nowe informacje zastępują starą informację, bez usuwania jej z głębi pamięci.

Wersja operacyjna ma na celu zapisanie danych we wcześniej ustalonym czasie. Po upływie określonego okresu zapomniane zostają dane z głównej pamięci. Najczęściej okres ten trwa od kilku minut do kilku dni.

Następują takie ważne typy pamięci jak długoterminowe i genetyczne. Długoterminowe informacje umożliwiają zapisywanie informacji przez długi czas. Dane przechowywane w niej mogą być odtwarzane wielokrotnie, ale konieczne jest wywieranie wysiłku woli i rozpoczęcie procesu myślenia. Tego typu pamięć umożliwia osobie przypomnienie wcześniej otrzymanych informacji i jej wykorzystania. Pamięć długoterminowa uważana jest za główny rodzaj ludzkiego życia, ponieważ jest najczęściej używany. Pamięć genetyczna obejmuje te dane, które są przekazywane i powielane przez dziedziczenie i przechowywane w ludzkim genotypie.

Rodzaje pamięci według narządów zmysłów

Zgodnie z tym kryterium wyróżnia się te rodzaje pamięci: słuchowe, wizualne, ruchowe, węchowe, dotykowe, gustowne i emocjonalne.

Najbardziej rozwinięty jest pamięć wzrokowa. Umożliwia zapisywanie i odtwarzanie danych w postaci określonego obrazu.

Aparat słuchowy pamięta dane, które pochodzą z przesłuchania. Obejmuje to muzykę, mowę itp.

Silnik lub tak zwana pamięć silnika pozwala zapamiętać różne ruchy. Ten typ jest powszechny u sportowców i osób zajmujących się aktywnością fizyczną.

Dotykowe rodzaje pamięci oparte są na zapamiętywaniu wrażeń, które pojawiają się, gdy ktoś odczuwa konkretny przedmiot. Taka pamięć często działa wraz z odmianą wizualną, co pozwala na odtworzenie najbardziej dokładnego obrazu obiektu.

Pamięć oliwkowa jest obecna u ludzi od chwili narodzin i jest związana z różnymi zapachami. Rozwija się przez całe życie.

Pamięć smaku odpowiada za smak potraw. Ten typ jest maksymalnie rozwinięty w degustatorów, kucharzy, cukierników i innych ludzi, którzy w ten czy inny sposób są związani z gotowaniem.

Emotionalne typy pamięci pozwalają przechowywać wrażenia wynikające z pewnych emocjonalnych doświadczeń. Im bardziej emocjonalne, tym więcej informacji ma osoba i vice versa.

Wszystkie przedstawione tu rodzaje pamięci są niezastąpionym atrybutem ludzkiego życia i przyczyniają się do ciągłego rozwoju osobowości tematu.