668 Shares 7961 views

Sprzeciw wobec pozwu. Jak bronić ich prawa do ochrony?

W przypadku sporów między zarówno fizyczne jak i osoby prawne, najbardziej słuszne jest, aby odwołać się do sądu. Jednak nie tylko powód ma prawo obciążyć drugą aspekt procesu w przypadku naruszenia ich praw przewidzianych przez ustawodawstwo kraju. Pozwany może wnieść sprzeciw do roszczenia, zaprzeczając tym samym zasadność odwoływania się do sądów. Tak więc, druga strona wykona swoje prawo do obrony i odparcia wszelkich opłat wniesionych przeciwko niej przez powoda.

Sprzeciw wobec petycji są dwojakiego rodzaju:

 • proceduralnych;
 • merytoryczny charakter.

Pierwszy dokument jest zaprzeczeniem zasadności pozwanego faktu uznania wyroku i oskarżonego partii jako gwałciciela praw powoda. Jednak sam wymóg, w rzeczywistości pozostaje. Oto główne punkty, które pozwany może chcą wypełnić próbka zakwestionowaniu roszczenia w tej sprawie:

 • Wniosek o zastąpienie oskarżonych stron postępowania ;
 • charakteru prawnego roszczenia;
 • Fakt, wygaśnięcie okresu ograniczenia w tym przypadku;
 • niekompletny osobowość prawną powoda;
 • osobisty interes w żadnej z przedstawicielami procesu w celu osiągnięcia określonego rezultatu (sędziów, ławników, sędziów), które mogą mieć wpływ na przebieg sprawy;
 • Zarzut ten został już omówiony, a na nim orzeczenie zostało wydane;
 • sąd nie ma prawa do prowadzenia na przebieg tego procesu;
 • przedprocesowe rozwiązanie sporu nie została przeprowadzona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • odbywają przeszkód procesowych innego rodzaju.

Jeżeli taki sprzeciw do reklamacji będą w pełni zadowoleni z sądu, przebieg wydarzeń jest zatrzymany. Powód kolei spotkać w ich prezentacji roszczenia nie otrzymują.

Sprzeciw wobec roszczenia drugiej odmiany nazywane protestować przeciwko ważności faktycznego lub prawnego istniejącego roszczenia. W takim przypadku pozwany musi opierać się na konkretnych przepisów prawa i prowadzić szereg uzasadnionych przyczyn prawnych, dowodząc braku drugiego zapotrzebowaniem podażowe uzasadnieniem. wnioski prawne mogą być obalone nie tylko przedmiotów i dokumentów, ale także fakt zarzutów do pozwu.

Proste odmowa może być wykonana oskarżonego partii w przypadku, gdy wymagania zostały błędnie podano ani uzasadnione. Oznacza to, że nie są na tyle znaczące dowody na potrzeby sporządzenia pozwu. W tym przedmiocie sporów będzie zawierać nieoczywiste wnioski dotyczące pewnych wniosków na podstawie zawartych w przepisach określonych informacji. Że powinna ona służyć do odparcia dalneyshemosnovoy wniosku.

Jeśli merytoryczna sprzeciw wobec pozwu zawiera szereg dowodów bez potrzeby takie, wówczas oskarżony partia musi złożyć do sądu twarde fakty o charakterze prawnym, który będzie po jego stronie. Przy podejmowaniu decyzji na korzyść oskarżonego, wymóg pozostaje bez odpowiedniej satysfakcji.

Bezpośrednio do formularza zgłoszenia przepisami zarzutów nie przedstawił pewne rygorystyczne wymagania. Pozwany ma wszelkie prawo do wprowadzenia tego dokumentu w jakiejkolwiek formie, określający wszystkie istotne fakty w bardziej dogodny sposób dla niego. Jednakże w odniesieniu do sprzeciwu był ważny, a później stał się dobrym powodem do orzeczenia na korzyść oskarżonego, strona ta ma imponującą bagaż wiedzy prawnej. Więc jeśli istnieje potrzeba, aby postawić taki zarzut w pozwie, klient zazwyczaj odnosi się do doświadczonego prawnika, który przejmuje odpowiedzialność za sporządzenie tego dokumentu.