820 Shares 7066 views

struktura psychiczna z punktu widzenia nauki socjonika

psychologia tradycyjny i udało się zbudować „piękne”, działający model psychiki. Jednak odpowiedź na pytanie o to, co w strukturze ludzkiej psychiki, może dać młodym socjonika naukowych. Dlaczego jest to konieczne, aby wysłuchać poglądów nauki, która wymieniała tylko kilka dekad? Ponieważ opiera się na rozwoju informatyki i umysłu, ma charakter zdecydowanie informacyjny.

Więc, co obejmuje ludzką psychikę? Wszystkie procesy umysłowe występuje zarówno świadomej lub nieświadomej części psychiki. I to nie jest tajemnicza podświadomość i właśnie procesy, które mają charakter „Automatic”. Jeżeli dana osoba musi być świadomy wszystkiego, co dzieje się z nim, on po prostu nie mógł znieść stały przepływ informacji, które powinny być podane do świadomej uwagi. W ten sposób, szereg procesów jest wysyłany na poziomie automatycznego odprowadzenia zakresu świadomości struktura psychikę.

Cała ilość informacji otrzymanej z świecie może być podzielonych na 8 części – aspekty. Aspekty określona empirycznie i ta wiedza sięga rozwoju Junga, który jest znany, opisujące typy psychologiczne. Genialny pomysł, że nie jest w rodzajach i sposobach postrzegania różnych rodzajów informacji, naukowcy przyszedł nie tak dawno temu. funkcje umysłowe – tak, 8 rodzaje informacji, specjalne układy pracują z nimi. I struktura psychiczna jest ściśle powiązane z funkcjami pracy.

Procesory informacyjne – Funkcja – mogą mieć różną „moc”. 4 części informacji przetwarza się na bardzo wysokim poziomie, i 4 – na niskim poziomie. Dlaczego potrzebne są słabe funkcje w strukturze psychiki? Rozważmy następujący przykład.

Na przykład, niektórzy ludzie ze względu na rodzaj mentalności nie poradzić sobie z budowania relacji. Wiedzą już od najmłodszych lat i często przejść, mimo że może nie być prawidłowe. W socjonika wśród aspektów mają aspekt – „stosunki”. I ci ludzie zaangażowani w nim funkcję „słaby”. Człowiek na aspektach słabych funkcji czuje się niepewnie, ale z powodu czyjejś opinii na temat zdolności do komunikowania się i budowania relacji może znacznie wpłynąć na osobę tego psycho. Jest on zależny od społeczeństwa i konkretnych ludzi, którzy będą w stanie umieścić ocenę jego zdolności do komunikowania się. Tak, staje się wykonalne. Czy to źle? No, dobrze, ponieważ obsługa jest niezbędny do normalnego funkcjonowania społeczeństwa jako całości. Że jest słabym bloki funkcyjne sprawiają nam opanowania. Ale decyzje są realizowane przez jednostki wykonawcze psychikę – „silnych” funkcji.

Jak pamiętacie, psychika informacje nie są realizowane. W socjonika uważa się, że obszar ten kontroluje superblock Vital. Składa się z bloków ID i SUPERID (nie mylić ze kategoriach psychoanalitycznych). Ostatnio nazywany również superblock przyjemność. Na przykład, niektórzy ludzie silnie aktywizuje emocje innych, podczas gdy inni korzystają z jasnych regulacji biznesowych, a inni uwielbiają umyślne manifestacji w innych. Szesnaście typy mentalności i istnieje 16 sposobów rewitalizacji psychikę. Po SUPERID otrzymała wpływ informacje, praca dołącza identyfikator. I zdarza neosoznavaemo.

Jeśli człowiek stoi przed nowym wyzwaniem, które nie mogą się zdecydować na podstawie starych algorytmów, przychodzi do jednostki ratowniczej świadomości lub psychicznego. Obejmuje bloku superego (jednostka kontroli społecznej nad człowiekiem) i ego (Creative katalogowa). Pierwszy z tych kontroli, że „to było jak ludzi”, a drugi tworzy unikalny produkt twórczy. Na przykład, niektórzy ludzie są w stanie stworzyć błyskotliwą teorię, z drugiej – piękne ubrania markowe, inne – nowe prace technologiczne.

Zatem struktura psychiki jest określana przez potrzebę podejmowania decyzji i ich wykonania, a jest na tyle prosta, że może to być opisane w języku naturalnym.