534 Shares 5575 views

Jehudiel jest archaniołem, który udziela wsparcia wszystkim, którzy chcą uwielbiać naszego Pana

Jehudiel jest archaniołem, którego nazwisko jest znane tylko kilku chrześcijan. To bardzo smutne, bo przez całą całą historię ludzkości bez końca pomagał wierzącym. Dlatego poprawmy tę niesprawiedliwość i otwórz prawdziwą tożsamość obrońcy świata. Więc kim jest archanioł Jehudiel? Jak pomaga ludziom i jak mu się modlić? O tym i mów.

Kim jest archanioł Jehudiel?

W Biblii jest napisane, że po raz pierwszy ludzie natknęli się na swojego patrona w czasach Mojżesza. Tak więc, zgodnie z wolą Bożą, Jehudiel został posłany na ziemię w celu ochrony ludu przed wrogami i ukarania wszystkich, którzy odważyli się oddawać cześć fałszywym bogom. Jeśli chodzi o imię archanioła, jest on tłumaczony jako "Ten, który chwali Boga" lub "Glorified Lord".

Ślady archanioła w dziejach ludzkości

Badając Biblię, Chrześcijanie raczej nie znajdą tam imienia Jehudiela. Rzecz w tym, że ten pobożny wojownik nieba nie pozostawił żadnych śladów w tej książce. Tylko przez pośrednie wspomnienie możemy śledzić obecność archanioła w życiu wierzących. Na przykład jest to cytat: "Posłuchaj mnie, wyślę anioła, aby ci pomógł, tak, że zawsze trzyma cię i prowadzi we właściwym kierunku; Zachowuj moje przykazania przed jego twarzą i weź swoją uwagę; Nie odwróć się ku niemu, gdyż nie wybaczysz twoim niegodziwości, bo moje imię jest w nim "(Wj 23, 20-21).

Ponadto wiele starożytnych legend mówi o czynach tego anioła. Ponadto Jehudiel jest archaniołem, którego nazwisko było często wspomniane w katolickich kronikach XV-XVI w. W szczególności dość kolorowy opis tego charakteru zawarty jest w objawieniach mnicha Amadeusa z Portugalii. Mimo to, dzisiaj katolicy nie przemawiają do modlitwy do tego archanioła.

Jeśli chodzi o prawosławną wiarę, twarz Boga pomocnika tutaj została po raz pierwszy przedstawiona na początku XVII wieku. Stało się to możliwe dzięki dziełom Dmitrija Rostowskiego. To on przetłumaczył starożytne testy na język rosyjski i opisał szczegółowo wygląd Jehudela.

Co wygląda na archanioła?

Więc Jehudiel jest archaniołem, którego twarz jest często przedstawiana na ikonach, które dają ochronę Panu. Według starożytnych tekstów, zawsze jest malowana złotą koroną po prawej. Wszakże jest to nagroda dla tych, którzy służyli Najwyższemu z wiarą i prawdą i uwielbili Go w swoich czynach. Ale w lewej ręce archanioł ma bicz. Yehudiyil karał tych, którzy zgrzeszyli całe ich życie i nie chcieli wierzyć w Stwórcę.

Kim Jehudiel pomaga?

Przede wszystkim Jehudiel jest archaniołem, który pomaga tym, którzy pracują w dziedzinie sztuki. Wynika to z faktu, że jakikolwiek talent jest darem Boga, co oznacza, że wszystko stworzone pod jej wpływem uwielbia jednego Stwórcę.

Dlatego praca i kreatywność – tak właśnie pomaga Archanioł Jehudiel. To było dla tych celów, że Pan przyznał swemu wiernemu sługę złotą koronę. A każdy, kto wywyższy imię Pana własnymi uczynkami, może być pewny, że po śmierci anioł umieści niewidoczną koronę na czoło.

Modlitwy do Archanioła Jehudela

Istnieje kilka starożytnych modeli, które mogą wzywać archanioła. Możesz je czytać głośno i dla siebie. Jehudiel słyszy głos wszystkich potrzebujących i nigdy nie odmawia im pomocy. Dlatego musi się modlić, kiedy potrzeba inspiracji, lub ciało zaczyna objąć lenistwo.

"Och, wielki Archanioł Pański, Jehudiel, nieustraszony obrońca chwały Bożej! Ty, niezmiennie chwalewszy Trójcę Świętą, obudź we mnie ukrytą moc. Pomóż mi grzesznikom czynić dobre czyny, czynić chwałę Ojcu i Synowi niebieskiemu. Światło moją drogę, aby nie narobić kłopotów w moim sercu, a ja nie straciłem mojej wiary na zawsze. Amen! "

"Święty Archanioł Jehudiel, wychowawca i obrońca wszystkich, którzy idą drogą Chrystusa! Wyjmij mnie z ciężkiego grzechu lenistwa i poprowadź drogę do prawdziwej ścieżki, aby moje czyny były dla chwały Ojca naszego w niebie. Wyobraźcie mnie, głupi i wzmacniaj moje niestabilne myśli, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen! "