779 Shares 3927 views

Jak jest numeracja stron w programie Excel

W tym materiale zajmiemy się liczbą stron w programie Excel. W dokumentach tego typu można określić odpowiednie dane na stopkach arkusza. Numeracja stron w "Excel" jest widoczna po wydrukowaniu lub w trybie znaczników. Kolejność jest ustawiana automatycznie. Można jednak zmienić parametry numerowania. Domyślnie zaczyna się od pierwszej strony z urządzenia. Czytaj więcej.

Układ

Numeracja stron w "Excel" jest wykonywana w trybie znaczników lub za pomocą okna dialogowego "Parametry". Rozważmy pierwszą opcję. W trybie znaczników wybierz arkusz, na który chcesz podać numer. Przejdź do karty o nazwie "Wstaw". Wybierz sekcję "Tekst". Używamy "nagłówków i stopek". Przejdź do następnego etapu. Na arkuszu wybierz nagłówek dolny lub górny. Określ miejsce, w którym musisz określić numerację. Przejdź do karty o nazwie "Projektant". Otwórz sekcję "Elementy nagłówków i stopek". Wybieramy "Numer strony". Na określonym miejscu będzie napis "& [Strona]". Aby opuścić tryb znaczników, przejdź na kartę o nazwie "Widok". Otwórz sekcję "Zobacz książkę". Używamy opcji "Normalna".

Opcje

Numeracja stron w programie Excel może być również wykonana w inny sposób. W takim przypadku należy przejść do okna "Ustawienia strony". Wybierz arkusz, w którym chcesz ustawić dane. Wymagana jest karta "Układ strony". Przejdź do sekcji "Ustawienia". W tym miejscu należy wykonać podstawowe kroki. Kliknij przycisk obok "Ustawienia strony". W wyświetlonym oknie przechodzimy do zakładki "Nagłówki". Następnie następuje kolejny ważny krok. Kliknij przycisk "Utwórz nagłówek" (jeśli jest to konieczne, niższe). Następnie określ lokalizację wprowadzania numeru. Na określonym miejscu będzie napis "& [Strona]".

Dodatkowe informacje

Numeracja stron w "Excelze" jest szczególnie przydatna, jeśli arkusz zawiera wiele linii i planuje się wydrukowanie. Można również przełączać się z jednego trybu wyświetlania na inny, wybierając znacznik na pasku stanu. Numer można wyświetlać w prawym, środkowym lub lewym obszarze stopki. Aby numerować strony sekwencyjnie na każdej z arkuszy, należy zmienić numer materiału siewnego. Uwaga: jeśli nie widzisz karty wymaganego arkusza, możesz ją znaleźć za pomocą przycisków przewijania. W razie potrzeby wybierz kilka stron. W tym celu kliknij pierwszy arkusz, przytrzymaj klawisz SHIFT i zaznacz ostatni.