766 Shares 900 views

Nowoczesna filozofia nauki i technologii,

Filozofia nauki i technologii jest analiza metodologicznych i epistemologicznych podstaw współczesnej wiedzy naukowej i technologicznej. Współczesna nauka dzisiaj serwuje bardzo różnych odmianach – i jak znajomość prawa realnym świecie, a jako rodzaj twórczości, jak i specjalnego programu społecznego. Filozoficzna analiza wiedzy naukowej dziś ma dość bogatą historię i współczesnej filozofii nauki polega na specjalnym osobnym rozdziale w ogólnym systemie wiedzy filozoficznej.

We współczesnej filozofii istnieją dwa racjonalne podejście do analizy wiedzy naukowej: the sociocultural i logiczno-epistemologicznego. Szczególną uwagę przywiązuje się do specyfiki filozofii technologii i jej związek z filozofią nauki, głównym celem takiego programu polega na tym, że po jego realizację wnioskodawca był prawdziwy uczony, który może całkiem niezależnie prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych z zakresu filozofii nauki i technologii ,

Współczesny świat oferuje różnorodne umiejętności w różnych konkretnych dziedzinach, nie mniej ważne dziś staje się filozofią nauki i technologii, jak liczba wąskich profili inżynieryjnych staje się coraz bardziej z każdym rokiem. Teraz filozofia staje się interesujący nie tylko przemysł techniczny, ale także różne aspekty są bardzo interesującym przedmiotem badań. Filozofia nauki i technologii staje się bardzo popularny ze względu na przenikanie technologii w niemal wszystkich obszarach ludzkiej egzystencji.

Oprócz posiadania wielu eksperymenty przyrodnicze jest praktycznie niemożliwe bez urządzeń technicznych. Zatem filozofia nauki i techniki bada zjawisko technologii w ogóle, w oczekiwaniu na jego perspektywie długoterminowej. Co to jest sprzęt i jak to wpływa na życie współczesnego człowieka? Obecnie termin ten jest rozumiany system stworzony przez środki produkcji. Chociaż technika ta pojawiła się już w starożytnym wieku, zawsze mam w polu widzenia naukowców, jako autonomicznej dyscypliny, postmodernistyczna filozofia nauki bardzo wyraźnie to potwierdza.

Jednak na początku ubiegłego wieku został oznaczony przez wystarczająco krytycznego stosunku do rosnącego postępu technologicznego, koncentrując się na negatywnych aspektach. Taki czy inny sposób, ale z biegiem czasu, technologia stała się przedmiotem specjalnego studium i wnikliwej analizie. Ponadto, w dziedzinie nauk technicznych, cała baza powstaje z badań podstawowych (teoria techniczny), co prowadzi do specjalizacji w pewnych dziedzinach technicznych i rozwoju technicznego. Jest interakcji między działań naukowych i technicznych, podobnie jak oddziaływanie filozofii nauki i technologii.

Nowoczesna literatura identyfikuje szereg obszarów, w celu rozwiązania problemu relacji między nauką i technologią:

  1. W tym kontekście, technika jest traktowana jako nauka stosowana.
  2. Główne procesy techniki i nauki koordynowany traktowane jako niezależne procesy.
  3. Nauka opracowany z uwzględnieniem postępu technologicznego.
  4. nauka i technologia zawsze wszędzie jest przed codziennym technologii.
  5. Do końca XIX wieku nie było zastosowanie wiedzy naukowej w praktyce inżynierskiej, jednak jest to typowe dla nowoczesnych badań naukowych i technologicznych.

Często mylone z nauk technicznych Stosowanych Nauk Przyrodniczych, ale to nie jest poprawne dzisiaj. nauki techniczne są specjalnym zakres dyscyplin naukowych i technicznych, są one znacznie różni się od nauk przyrodniczych, ale jakaś niewidzialna więź między nimi, jednak jest. Filozofia nauki i technologii pozwala nam zrozumieć, że to nie ma sensu, aby dowiedzieć się, co jest bardziej istotne i znaczące rodzaj nauki, zwłaszcza, że nie jest jasne, co należy traktować jako punkt wyjścia.