672 Shares 8305 views

Jaka organizacja religijna jest kościołem Bożym (Jarosław)?

W latach dziewięćdziesiątych. W naszym kraju zaczęto promować wiele organizacji religijnych, które wyłoniły się z zagranicy, wykorzystując religijną próżnię, która rozwinęła się w czasach ZSRR. Było wiele tendencji protestanckich. Do nich można przypisać organizację religijną, zwaną Kościołem Bożym. Jarosław jest miastem położonym w tej społeczności.

Porozmawiajmy o tej organizacji bardziej szczegółowo.

Jaka jest wspólnota religijna?

Ta organizacja należy do Zielonych Świątek – jednego z kierunków tak zwanych chrześcijan ewangelicznych. Jest to jedna z wielu tendencji w protestantyzmie.

Organizacja ta powstała w 1991 roku. Chociaż do tej pory wielu mieszkańców miasta nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest taka wspólnota – kościół Boży, Jarosławiec – miasto liczące tysiące, a liczba tradycyjnych kościołów prawosławnych jest stosunkowo duża. Chociaż wspólnota protestancka aktywnie pracuje wśród mieszkańców, zwłaszcza zwolenników tego nurtu religijnego, starają się przyciągnąć młodych ludzi do ich boku, w tym za pomocą metod sugestii psychologicznej.

W tym kościele są pasterze, którzy wykonują liturgie wraz z wierzącymi według kanonów protestanckich, powołując się na święte teksty Biblii.

Kościół Boży (Jarosławski) – organizacja religijna znana w mieście, oprócz służby kultu, zwolennicy tego kościoła organizują koncerty, uroczystości, wydarzenia charytatywne. Jednakże w samym mieście ta organizacja jest patrolowana na różne sposoby, często nazywając ją sektą. W prokuraturze jest wiele skarg na temat jej działalności.

Jaka jest znana organizacja religijna?

Organizacja ta jest znana głównie z myślą o aktywnie próbujących pracować z środowiskiem mediów. Nie jest tajemnicą, że większość młodych ludzi mieszka w internecie znacznie więcej niż gdzie indziej.

Dlatego też w sieciach społecznościowych możemy zobaczyć grupy tego kościoła, istnieją również w innych zasobach medialnych. Zwolennicy tej religijnej tendencji próbują zorganizować wspólne modlitwy z pomocą Internetu, przyciągając do tych modlitw nawet tych, którzy nie są członkami oficjalnymi tego kościoła.

Młodzi kaznodzieje kościoła

Kościół Boży (Jarosławski) jest znany ze swych pasterzy i tylko kaznodziejów wiary. Ich filmy są publikowane we wszystkich popularnych zasobach wideo. Są to kazania o wierze, miejsce tej wiary w życie człowieka i tak dalej. Nauczyciele próbują porozmawiać z ich trzodą w języku, który rozumieją, wykorzystują obrazy i historie z tekstów biblijnych.

Przede wszystkim jest znany kaznodzieja, znany jako Siergiej Łukaniew, kościół Boży (Jarosławski) może być słusznie dumny z tego młodego człowieka, który odważnie wysuwa nauki Pentecostali.

Można zatem stwierdzić, że ta wspólnota religijna jest centrum protestantyzmu w zmodernizowanej formie w starożytnym rosyjskim centrum centralnej Rosji. Niezależnie od tego, czy to centrum jest potrzebne, czy nie, są oceniane przez mieszkańców miasta.