823 Shares 3397 views

Jakie są główne obowiązki żołnierza. Ogólne obowiązki personelu wojskowego

Służba wojskowa jest uważana za specjalny rodzaj federalnej służby cywilnej. Podlega ona wykonaniu obywateli tego kraju i wymaga ścisłego przestrzegania pewnych standardów. Ale jakie są główne obowiązki żołnierza? Przed podjęciem decyzji o tym kręgu, należy zapoznać się z tymi, którzy należą do tej grupy osób.

Co mieszkańcy są uważane żołnierzy

Zajmuje prawodawstwo z tego statusu serwisant może otrzymać obywatel rosyjski lub obywatelem innego państwa.

Należą do nich:

 • chorążych, oficerów nakazu oficerowie armii, studenci studiujący w akademiach wojskowych, oficerów, sierżantów, marynarzy, żołnierzy, którzy są na umowy o świadczenie usług lub połączonych armii na wezwanie.
 • Funkcjonariusze, którzy są powołani do służby dekretu prezydenta kraju.

Każdy obywatel dostaje odpowiedni stopień wojskowy, z podziałem na statku i wojska.

Każdy, kto służył w wojsku, ma prawa i wolności obywatelskie. Jednakże, federalne i konstytucyjne prawa nakładają pewne ograniczenia. Na przykład, prawa, obowiązki i odpowiedzialność armii zależy od tego, czy są one w służbie czy nie.

Kiedy obowiązki dzieje?

Według norm prawnych serwisant wykonuje swoje zadania w następujących przypadkach:

 • Przygotowania do zbrojnej obrony kraju.
 • Realizacja zbrojnej obrony kraju.
 • Dokładna realizacja zadań, niezależnie od warunków otoczenia.
 • Wojsko bierze udział w walkach, w tym w warunkach stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, wraz z rozwojem konfliktu zbrojnego.
 • Realizacja zadań i instrukcji w stanie wojennym, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego – dla obywateli zagranicznych.
 • Utrzymanie alarmowania stroje usług i garnizonów.
 • Niosąc dzienny szczegół.
 • Udział w kampaniach statków lub ćwiczeń.
 • Realizacja zleceń lub kolejności podanej przez przełożonego.
 • Będąc w podróży służbowej lub na terenie jednostki wojskowej zgodnie z przepisami, lub w innym czasie ze względu na potrzeby biznesu.
 • Ochrona życia, zdrowia, czci i godności jednostki.
 • Udział w eliminacji lub zapobiegania sytuacjach awaryjnych pochodzenia technogenic i naturalnego.
 • Policji i bezpieczeństwa publicznego.

Żołnierz, rozkazy dowódcy, musi natychmiast realizować swoje obowiązki w dowolnym momencie.

Ważne jest, aby wiedzieć,

Citizen, z poszanowaniem prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności wojskowych w ich skuteczność powinna być prowadzona przez Konstytucję Federacji Rosyjskiej, zgodnie z normami określonymi w ustawie federalnej, Karty i innych aktów prawnych.

podstawowe zasady

Jakie są główne obowiązki żołnierza? Ogólne zasady są opisane w następujący sposób:

 • Ochrona integralności terytorialnej i suwerenności państwowej Federacji Rosyjskiej.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.
 • służby wojskowej.
 • Ochrona przed agresywnym atakiem zbrojnym.
 • Realizacja zadań nałożonych zobowiązań międzynarodowych Federacji Rosyjskiej.

służby wojskowej

Jakie są główne obowiązki żołnierza, na podstawie bycia obowiązkiem żołnierza? Pytanie objawia się w ten sposób:

 • Będąc wiernym swoich obowiązków i przysięgi wojskowej.
 • Bezinteresowna służba dla ludzi.
 • Zręczny i odważny obrony kraju.
 • Ścisłe przestrzeganie zasad konstytucyjnych, zapewnienie realizacji zasady państwa prawa, wymogami przepisów.
 • Bezwarunkowe wykonanie Zarządzanie zleceniami.
 • Poprawa umiejętności wojskowych.
 • Konserwacji broni w trybie stałej gotowości.
 • Główne obowiązki polegają na oszczędność żołnierza mienia wojskowego.
 • Przechowywanie tajemnic państwowych.
 • Przestrzeganie czujności i dyscypliny, norm prawa międzynarodowego.
 • Funkcjonariusze i żołnierze mają obowiązek pielęgnować ich cześć, wojskowej i wojskowej chwały, aby pokazać patriotyzm i skierować wysiłki w celu wzmocnienia pokoju i przyjaźni między narodami.
 • personel wojskowy w wykonywaniu obowiązków wojskowych powinny zapobiegać konfliktom religijnych i etnicznych.
 • Szacunek dla godności i honoru innych członków personelu wojskowego, pomoc w razie niebezpieczeństwa, posiadających kolegom z niegodnych czynów, zapobiegania molestowaniu i chamstwa wśród personelu.
 • Zgodność ze wszystkimi normami bezpieczeństwa, które mają zastosowanie w wojsku.
 • W trosce o bezpieczeństwo własnego zdrowia, w tym regularne ćwiczenia fizyczne, odpuszczanie.
 • Postępowanie w sprawach urzędowych i osobistych do bezpośredniego lub wyższego przełożonego.
 • Ogólne obowiązki wojskowych polega na obserwowaniu i znajomość prawa humanitarnego w życie na poziomie międzynarodowym.
 • Znajomość zasad leczenia ofiar, rannych lub chorych osób, jeńców, cywilów, który jest obecny w strefie działań bojowych.
 • Zapewniając silny opór wroga, nawet w pojedynczej walce.
 • Jakie są główne obowiązki żołnierz wzięty do niewoli? W przypadku zajęcia z powodu ciężkiego urazu lub wstrząs, musi wykorzystać każdą okazję do własnego wyzwolenia.

Jeżeli dana osoba zostanie złapany, to jest uprawniony do informowania wrogowi tylko jego tytuł, nazwisko, imię, drugie imię, numer seryjny i datę urodzenia. O tym, jakie są obowiązki żołnierza, każdy żołnierz powinien wiedzieć.

wojsko

Marynarze i żołnierze w wojnie lub w czasie pokoju powinna być w odpowiednim czasie i tak dokładne, jak to możliwe, aby wypełniać swoje obowiązki wykonywać wszystkie zadania i skrupulatnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa służby wojskowej, monitorowanie stanu ich własnej broni, sprzętu i mienia powierzonego. Marynarze i żołnierze posłuszni lider drużyny.

Ogólne obowiązki wojskowych żołnierzy i marynarzy:

 • Świadomość własnej rosyjskiego długu wojownika.
 • Wzorowy, bezwarunkowe wykonywanie obowiązków służbowych, zgodność z wewnętrznymi zasadami i procedurami.
 • Pragnienie uczenia się.
 • Skrupulatnie znajomość nazwisk swoich bezpośrednich przełożonych, rang i stanowisk wojskowych.
 • Zapewnienie właściwego szacunku dowódcom, starszych, poszanowanie godności i honoru kolegi usługi.
 • Przestrzeganie zasad dotyczących dyscyplina wojskowa i czcią.
 • Staranne sobie formę i skuteczność powitania wojskowej.
 • W trosce o bezpieczeństwo własnego zdrowia, poprawę sprawności fizycznej, odpuszczanie.
 • Ogólne obowiązki wojskowych polega na przestrzeganiu zasad higieny osobistej i publicznej.
 • Doskonała znajomość zasad obsługi broni.
 • Zawartość sprzętu i broni w stałej gotowości do walki.
 • Zgodność z wymogami bezpieczeństwa, które odnoszą się do służby wojskowej, w tym ćwiczenia, lekcje strzelania z stroju.
 • Znajomość normatywnych aktów prawnych obowiązujących na terytorium Federacji Rosyjskiej, międzynarodowego prawa humanitarnego w granicach, które są ustawione dla żołnierzy i marynarzy. W rzeczywistości, ta minimalna prawny.
 • Główne obowiązki żołnierza sugerować znajomości kodeksu wojskowego postępowania, sygnalizacyjnych i wyróżnienie znaków.
 • Staranne noszących mundury, terminowe produkcja jednolitego konserwacji, codzienne sprzątanie i urządzeń pamięci masowej, w specjalnie wyznaczonym miejscu.
 • Jeżeli marynarz lub żołnierz nie było potrzeba nieobecny, musi prosić o pozwolenie od dowódcy jednostki. Po powrocie, starszy dowódca jest powiadamiany o przyjeździe.
 • Jeśli jesteś poza terytorium jednostki wojskowej żołnierz ma obowiązek zachowywać się z godnością i honorem, bez popełnienia przestępstwa.

Jeżeli marynarz lub żołnierz za wzorową służbę wykonuje swoje obowiązki zgodnie z dyscypliny wojskowej i zasłużone sukcesy w szkoleniu bojowym, może on uzyskać rangę cielesnych lub starszego marynarza.

Kapral lub starszy marynarz zobowiązany pomagać dowódcę w kształcenie i szkolenie żołnierzy.

Przysięga wojskowa i obowiązek

Cywil wykonuje swoich zobowiązań, gdy nie jest przeklinanie. Odbywa się to w kilku przypadkach: po przyjeździe do pierwszego miejsca doręczenia lub pierwszego szkolenia wojskowego. Podstawowe prawa i obowiązki żołnierzy natychmiast objęte ochroną prawa.

Ustanie odpowiedzialności

Żołnierz zatrzymuje wykonywanie swoich obowiązków w przypadku pozbawienia tytułu, że jest prowadzone tylko na mocy postanowienia sądu. Obywatel musi być szczególnie poważne lub poważne przestępstwo. Po spłacie wcześniejszych wyroków, tytuł może być przywrócony.

Ponadto, ustawa wydaje się coś takiego jak limit wieku dla służby. Jeśli jest to marszałek, generał admirał, pułkownik Generalny – urzędnik nie powinny być starsze niż 65 lat; Generał broni, zastępca / kontradmirał, generał major – 60 lat; Kapitan pierwszej rangi lub pułkownik – 55 lat; dla innych tytułów – 50 lat. Jeżeli usługa działa kobieta osoby, dodaje swoje obowiązki w 45 lat.

Prawa i obowiązki – zasady ogólne

Osoba na służbie, może prowadzić, przechowywać i wykorzystywać powierzone mu broń. Zasady obowiązujące na broni są regulowane przez prawo. Wszystkie wojskowi są pod ochroną socjalną gwarantowanej przez państwo i mają wszystkie prawa i wolności innych obywateli.

Jeśli dana osoba jest uznana za winną zaniedbania swoich obowiązków, to ponosi odpowiedzialności cywilnej zgodnie z prawem.

zamiast zakończenia

Wielu młodych ludzi przed przewozem, zainteresowane z pytaniem, jakie są podstawowe obowiązki żołnierza. nauka społeczna daje jasną interpretację wszystkich zasad i przepisów. Obecne funkcjonariuszy zauważył, że solidną znajomość swoich praw i obowiązków – podstawa udanej służby wojskowej. Bezwarunkowe spełnienie wszystkich wymagań pozwala na rozwój umiejętności bojowych i wzmocnienia dyscypliny.