430 Shares 8126 views

Antropogeniczne czynniki środowiskowe

Człowiek ma najsilniejszy wpływ na rozwój środowiska, ale niestety jego działania nie zawsze mają pozytywny wpływ, dzięki czemu możemy obserwować czynniki antropogeniczne środowiska.

Warunkowo dzielą się one na pośrednie i bezpośrednie, które w całości odzwierciedlają ludzki wpływ na zmiany w świecie organicznym. Żywym przykładem bezpośredniego wpływu można uznać za strzelanie do zwierząt, wędkowanie, wylesianie itp. Obraz z pośrednim efektem działalności człowieka wygląda nieco inaczej, ponieważ tutaj mówimy o zmianach powstałych w wyniku ingerencji przemysłowej w naturalny przebieg naturalnych procesów.

Tak więc czynniki antropogeniczne są bezpośrednim lub pośrednim skutkiem działalności człowieka. Tak więc dążenie do zapewnienia komfortu i wygody życia, zmiany krajobrazu, składu chemicznego i fizycznego hydrosfery i atmosfery, wpływa na klimat. W końcu jednym z najpoważniejszych interwencji jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego, w wyniku którego natychmiast i istotnie wpływa na zdrowie i kluczowe wskaźniki osoby.

Czynniki antropogeniczne są warunkowo podzielone na kilka typów: fizycznej, biologicznej, chemicznej i społecznej. Osoba jest w ciągłym rozwoju, a zatem jego działalność związana jest z trwającymi procesami z wykorzystaniem energii atomowej, nawozów mineralnych, chemikaliów. W końcu sam człowiek nadużywa szkodliwych nawyków: palenia, alkoholu, narkotyków itp.

Już pod ścisłą uwagą różnych bakterii, pasożytów i wirusów, w połączeniu z dodatkowym, nieuważnym i nieracjonalnym wykorzystaniem zasobów, jesteśmy pod silnym ciosem.

Nie zapominaj, że czynniki antropogeniczne mają ogromny wpływ na środowisko samego człowieka i które mają bezpośredni wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne wszystkich z nas. Było to szczególnie zauważalne w ciągu ostatnich dziesięcioleci, kiedy można było dostrzec gwałtowny wzrost czynników antropogenicznych. Obserwowaliśmy już zniszczenie warstwy ozonowej Ziemi, kwaśnych deszczy, zniknięcie niektórych gatunków zwierząt i roślin, ogólne zmniejszenie różnorodności biologicznej planety.

Człowiek jest istotą biosocjalną, dlatego można wyróżnić środowisko społeczne i przyrodnicze swojego mieszkania. Ludzie są i pozostają, w zależności od stanu swojego organizmu, w stałym ścisłym kontakcie z innymi osobami o charakterze żyjącym. Przede wszystkim można powiedzieć, że czynniki antropogeniczne mogą mieć najbardziej pozytywny wpływ na jakość życia osoby, jej rozwoju, ale mogą również prowadzić do bardzo niekorzystnych konsekwencji, za które w dużej mierze ponoszą odpowiedzialność.

Chciałbym nie zapominać o fizycznych czynnikach środowiska, takich jak wilgotność, temperatura, promieniowanie, ciśnienie, ultradźwięki, filtracja. Nie trzeba dodawać, że dla każdego gatunku biologicznego jest optymalna temperatura aktywności życiowej i rozwoju, a zatem przede wszystkim wpływa na przeżycie wielu organizmów. Wilgotność jest równie ważnym czynnikiem, dlatego kontrola wody w komórkach ciała jest uważana za priorytet w realizacji korzystnych warunków egzystencji.

Żywe organizmy natychmiast reagują na zmiany warunków środowiskowych, dlatego ważne jest zapewnienie maksymalnego komfortu i korzystnych warunków życia. To zależy od nas, pod jakimi warunkami będziemy żyć i nasze dzieci.

Proste liczby pokazują, że 50% zdrowia zależy od naszego stylu życia, kolejne 20% – spadnie na nasze siedlisko, kolejne 17% mamy dziedzictwo, a tylko około 8% organów zajmujących się zdrowiem. Prawidłowy reżim dnia, dieta, aktywność fizyczna, komunikacja ze światem zewnętrznym – to główne czynniki wpływające na umocnienie organizmu.