856 Shares 1931 views

gospodarstwa rodzinne hodowla. Projekty gospodarstw rodzinnych

gospodarstw rodzinnych – są podmioty, które przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego, jak również pełną własność w gospodarstwie. Mogą one być oparte, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kraju. Warto zauważyć, że wszyscy członkowie gospodarskie muszą być krewni, a także wziąć udział w najpełniejszego rozwoju.

Jak zorganizować rodzinną farmę?

gospodarstwo rodzinne ma pełne prawo, aby zatrudnić około pięciu pracowników, którzy będą pomagać w opiece nad zwierzętami i uprawy. Aby prawidłowo zorganizować rodzinną farmę, trzeba wykonać szereg planowanych działań, a także do gromadzenia dokumentów. Dziś jest to konieczne, aby mieć dużą liczbę dokumentów, aby uzyskać pozwolenie na otwarcie takiej działalności. Wykaz dokumentów, które muszą być przygotowane, jest całkowicie zależna od pożądanego kierunku przyszłości gospodarstwie.

Jest możliwe, aby dać przykład, kiedy rodzina postanawia otworzyć własną organizację zwierzęcej, gdzie główną działalność – to hodowla bydła i jego dalszej konserwacji. W tym przypadku należy zwrócić uwagę, aby nabywać ziemię i otrzymać rolnik certyfikatu. Jeżeli gospodarstwo rodzina otwiera się na hodowli i utrzymywania małych zwierząt lub trzody chlewnej, właściciel będzie musiał kupić odpowiedni obszar rolny na wsi. W tym przypadku, licencja gospodarstwo produkcja nie jest warunkiem koniecznym.

Należy zawsze pamiętać, że w celu maksymalizacji zysków i zysków z upraw jest niezbędne do zorganizowania uprawę paszy dla zwierząt, ponieważ nie opłaca się kupować.

Jak utworzyć gospodarstwo rodzinne?

Ponadto dostępność gruntów w gospodarstwie musi być koniecznie duża i najbardziej wiarygodne przesłanki. Wtedy będzie można zaangażować się w hodowli zwierząt w trakcie całego roku kalendarzowego. Niektórzy rolnicy mają do czynienia z problemami wynajem lub nabycie dodatkowych gruntów pod budowę budynków. Odpowiednie organy państwowe muszą uzyskać pozwolenie na budowę struktur.

Koordynować całą konstrukcję kwestie muszą być w architektonicznych instytucjach państwowych i lokalnych organów rządowych. W niektórych przypadkach, utworzenie gospodarstw rodzinnych mogą być planowane na dużą skalę, to właściciel musi być zarejestrowany jako podmiot prawny, a także w celu uzyskania certyfikatu.

Dokumentacja i pozwolenie, aby otworzyć farmę

Do funkcjonowania rolniczych opłacalne, uczestnicy muszą napisać biznes plan i zrobić starannego przygotowania dokumentacji projektowej. Gdy rolnik musi być przygotowana główną listę dokumentów i zakończone wszystkie niezbędne prace budowlane, trzeba uzyskać zezwolenie od różnych agencji rządowych.

Musimy zająć:

 • Stacja sanitarno-epidemiologiczna.
 • Przez inspektorów pracy.
 • Agencje ogień.

Wszystkich otrzymanych dokumentów i zezwoleń związanych z administracją, która wyda dekret, aby otworzyć gospodarstwo rodzinne. Po wykonaniu wszystkich powyższych punktów, można zatrudnić pracowników. Do pracy w gospodarstwie będzie wymagać od pracowników, którzy będą dbać o zwierzęta. Do pracy trzeba wziąć księgowych, weterynarzy, specjalistów inwentarza, agronomów i ekspertów w sadzenie odpowiednich upraw.

Dlaczego muszę dotację na otwarcie farmy rodzina typu?

Wiele osób nie rozumie znaczenie i konieczność przyznania. Teraz rodzinnych gospodarstw rolnych mogą ubiegać się o nim za ustanowienie i rozwój instytucji. Do tej pory, dotacja zostanie wydany w wysokości 60 procent, które zostały obliczone od kwoty wszystkich kosztów. Muszą być obowiązkowo podać w momencie przygotowania biznes planu, a także plany na koszty.

Jednak warto zauważyć, że w jednym gospodarstwie można przeznaczyć nie więcej niż 10 mln rubli. podatku od wartości dodanej w takim przypadku nie będą rozważone i wzięte pod uwagę.

Rolnik musi mieć 40-procentowy udział funduszy własnych. Obecne prawodawstwo pozwala właścicielom farm zaciągać kredyty, aby rozwijać własną działalność gospodarczą. Ale w tym przypadku kwota nie może przekraczać więcej niż dziesięć procent własnych pieniędzy.

Ograniczenia i wymagania dla rolników, aby otrzymać dotację

kilka podstawowych ograniczeń można zidentyfikować, które mają zastosowanie do wszystkich osób ubiegających się o dotację:

 • Głównym rolnik i trzej jego najbliższy krewny powinien posiadać obywatelstwo Rosyjskiej Federacji. Warunek ten jest dla ludzi, którzy współpracują z działalności produkcyjnej i są bezpośrednio zaangażowane w branży.
 • Gdy aplikacja jest o dotację, gospodarstwo rodzinne powinny pracować i działać co najmniej jeden rok, jak również do zaangażowania się w sprawy gospodarcze.
 • Każde zgłoszenie do udziału w konkursie można składać do instytucji państwowych Federacji Rosyjskiej, która została zarejestrowana działalność.
 • Ani rolnik, ani jego bliscy nie powinien uprzednio otrzymane dotacje, które zostały wydane na rozwój małego biznesu.
 • Rolnicy nie mogą dostać się z dodatkowych funduszy i dotacji państwa.
 • krewni rolnika są regularnie zobowiązany do przebywania na terytorium, gdzie procedura rejestracji gospodarstw zostało przeprowadzone.

Projekty gospodarstw rodzinnych

Dziś krowy w gospodarstwie uznaje się zagwarantować zyski i niesamowite bogactwo. gospodarstwo mleczarskie rodzina ma wiele zalet i korzyści, pomimo ciągle zmieniającym się stylem życia w społeczeństwie. zwierzęta gospodarskie są użyteczne, a nawet zyskowny. Wynika to z następujących elementów:

 • Rosnące bydło można dostać świeżego mięsa i produktów mlecznych. Rodzina będzie stale pod warunkiem wyłącznie produkty naturalne, które są niezbędne dla zdrowego i prawidłowego odżywiania.
 • Mięso i produkty mleczne, które są wytwarzane w gospodarstwach rolnych w zakresie popytu i podaży.
 • Taka organizacja może być wielką firmą rodzinną.

Projekty gospodarstw rodzinnych należą następujące wskaźniki techniczno-ekonomiczne:

 1. Zdolność produkcyjna – to całkowita ilość mleka i średnich rocznych stóp produkcji wyrobów mleczarskich.
 2. Obliczanie zapotrzebowania na surowce energetyczne. Rolnicy muszą dbać o wody, energii elektrycznej i ogrzewania.
 3. koszty paszy, słomy i innych materiałów eksploatacyjnych dla całego roku.
 4. Ilość mocy nawozu.
 5. Obliczanie inwestycji materialnych.
 6. Łączna powierzchnia gospodarstw rolnych i gruntów.

farmy mleczne rodzina

Budowa farmy mlecznej musi być przeprowadzone w pełnej zgodności ze wszystkimi rozwiązaniami technicznymi. Każdy rolnik ma obowiązek mieć jasność co do kosztów utrzymania bydło, stworzenie systemu karmienia, pojenia i dojenie. Projekty farm mlecznych rodzinnych powinno zawierać informacje, które zostaną podane takie czynniki jak konkretny projekt, rodzaj fundamentu, liczbę ścian, sufitów, materiałów izolacyjnych dla Fundacji, okien i drzwi. Rozwój rodzinnych gospodarstw hodowlanych wymagają dużych nakładów finansowych i poprawności planu.