301 Shares 9095 views

Czy kobiety w ciąży muszą iść do kościoła?

Ciąża jest często dyskutowana z różnych stron: od fizycznej, psychologicznej, materialnej. Rzadko jednak wspomina się, że łożysko dziecka jest procesem duchowym, że w tych krótkich dziewięciu miesiącach pojawiają się nie tylko uchwyty i nogi w brzuchu matki, ale powstaje dusza, odbywa się podstawowe układanie osobowości dziecka.

Aby poprawnie rozwijać kości dziecka, należy jeść sera domowego, potrzebne są białka w celu utworzenia tkanek i mięśni, żelazo zapewnia dziecku rezerwę hemoglobiny. I jak wpływać na tworzenie duszy, współczesni ludzie nie wiedzą. Większość tylko wątpliwości: czy kobiety ciężarne mogą chodzić do kościoła, czy warto słuchać muzyki?

Jak powstaje dusza? Dusza jest dana dziecku przez Boga podczas poczęcia. Matki, które zmarły co najmniej trzy dzieci, mogą już potwierdzić, że nawet w brzuchu dzieci zachowują się zupełnie inaczej. Niektórzy są spokojni, czasami pchają i narodzą się na czas, inne są bardzo silnie popychane, często martwi się po urodzeniu. W tak wczesnym terminie, wychowanie nie ma znaczenia, więc musimy przyznać, że istnieje pewne doświadczenie, które zostało uzyskane przed urodzeniem, co oznacza, że jest coś, co dotyka dziecka nawet przed jego urodzeniem.

Przede wszystkim jest to stan matki. Czy ona jest spokojna czy nerwowa? Czy to jest pokojowe lub w konflikcie? Jak traktuje swoje dziecko? Wszystko to jest ważne w momencie powstawania osobowości małej osoby. Dziecko nerwowe może się okazać, jeśli matka jest mocowana na zdrowej diety, odkrywając, co nie jest dozwolone, a co może być w ciąży. Żeby iść do kościoła w tym przypadku, co do zasady, już nie ma czasu.

Oczywiście, jeśli kobieta ma problemy ze zdrowiem, zaleca się odpoczynek w łóżku, to lepiej nie ryzykować, kwestia tego, czy kobiety w ciąży mogą iść do kościoła, jest w tym przypadku negatywnie uznane. Możesz się modlić w domu. Na przykład zaprosić księdza do domu na moleben lub sakrament. Ale gdy warunek poprawia się, należy dowiedzieć się od lekarza prowadzącego leczenie, z taką diagnozą możliwe jest, aby kobiety w ciąży chodzały do kościoła, stały lub przynajmniej siedzą. Zwiedzanie świątyni nie jest celem samym w sobie. Pokora, nawrócenie za grzechy, pokój ze wszystkimi i modlitwa za dziecko są idealnymi warunkami, w których powstanie zdrowe dziecko.

Prawosławna osoba zwykle obserwuje post, stoi na nogi podczas kultu, czyni ziemskie pokłony. Ale dla kobiety w ciąży, to wszystko nie jest konieczne. Robi już dużo pracy Noszenie dziecka, więc szybko dla niej jest znacznie zmiękczone, można usiąść w służbie, a prosię nie są konieczne. Wewnętrzny nastrój w Kościele Prawosławnym oznacza znacznie więcej niż zewnętrzną manifestację pobożności. Dlatego przy podejmowaniu decyzji, czy kobiety w ciąży są dopuszczone do kościoła, najważniejszą rzeczą jest zamiar samej kobiety. Jeśli chce się modlić o sobie io dziecku, to nie tylko można przyjść do świątyni, ale jest to również konieczne.

Ale w przypadku, gdy świątynia jest wykorzystywana jako miejsce do wykonywania pewnych ceremonii, kwestia, czy kobiety ciężarne mogą chodzić do kościoła, powinny zostać rozwiązane w sposób negatywny. Te myśli w świątyni nie powinny być w żadnych okolicznościach!