310 Shares 1737 views

Dowiadujemy się, jak cel różni się od problemu

Wiele rzeczy. Jest wiele planów. Wiele zmartwień. Nasze dzisiejsze życie po brzegi napełnia się różnymi działaniami. Ktoś żyje tylko zaspokajając ich bezpośrednie potrzeby i wystarczy mu. Ktoś potrzebuje trochę więcej, niż tylko pić, jeść i ubierać właściwie. Trzeci, ogólnie rzecz biorąc, wszystko jest konieczne tylko najlepszej i najwyższej jakości. Ale bądź taki, jak tylko może, każdy jest chętny czegoś i chce osiągnąć coś.

Ale czy wszystko to załatwiliśmy? Niestety, nie. I wszyscy mamy okazję obserwować inne rozczarowania, upadek nadziei, zepchnięcie mitów. I my sami często mamy sytuacje, gdy rzeczy, które zaplanowaliśmy tak starannie, wydają się zaczynać rozwijać się w zupełnie innym kierunku. I na wyjściu dostajemy wynik, który nam nie pasuje.

Więc jaki jest powód?

Pomimo faktu, że określamy cele, zadania, szukamy sposobów ich rozwiązania, często nie myślimy o tym, jak cel różni się od zadania. Jest to bardzo ważny i istotny czynnik w planowaniu i realizacji celu. Zastanówmy się.

Jaka jest różnica między celem a zadaniem

Aby wszystko wpaść na miejsce, najpierw trzeba podać definicje tych dwóch terminów.

Celem jest dążenie do osoby lub grupy ludzi. Stan końcowy, końcowy wynik, dla którego podejmowane są wszystkie działania w celu jego osiągnięcia. Z reguły cel jest zawsze sformułowany i ma ramy czasowe – może to być krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe.

Zadaniem każdy sposób i działania niezbędne do osiągnięcia tego celu. Zadania mogą być uznane za etapy w osiągnięciu pożądanego rezultatu, ponieważ ich wdrożenie lub decyzja prowadzi do niego.

Należy również zauważyć kilka ważnych kwestii w tej kwestii:

  • W większości przypadków wszystkie problemy są rozwiązane w perspektywie najbliższego czasu.
  • Nawet w przypadkach, gdy cel może być niejasny, zadania muszą być jasno zdefiniowane.
  • Cel jest zawsze stabilny. Zadania mogą być zmieniane w związku z dowolnymi okolicznościami.
  • Zadania mogą i powinny być dostosowane do celu.
  • Główne cele i zadania mogą być bezpośrednio naprzeciw siebie.

Aby lepiej zrozumieć cel, który różni się od zadania, należy przytoczyć kilka przykładów.

1. Celem jest aktualizacja szafy.

Zadania : spotkaj się, weź pieniądze, wysiadaj z domu, przejdź do właściwego sklepu, znajdź i wybierz niezbędne ubrania, kupuj, idź do domu.

2. Celem jest wyjazd na wakacje.

Zadania : określić miejsce odpoczynku, dowiedzieć się, koszt, znaleźć niezbędne finanse, zaplanować wycieczkę, kupić kupony, zbierać rzeczy, dostać się do punktu wyjścia, a następnie – do miejsca przeznaczenia, zrelaksować się.

3. Celem jest nauczenie się boksu.

Zadania : znaleźć odpowiednią sekcję, kupić sprzęt, zapłacić za szkolenie, rozpocząć szkolenie.

4. Celem jest osiągnięcie porozumienia w sytuacji konfliktu.

Cele: umiejętnie prowadzić dyskusję lub spór.

5. Lub jeszcze jeden przykład ilustrujący – cele i cele pracy nad tym artykułem.

Celem jest jasne przekazanie informacji czytelnikowi.

Zadania: znaleźć i zbadać niezbędny materiał, poprawnie opisać, sprawdzić i edytować, opublikować.

W ten sposób możemy śmiało powiedzieć, że aby osiągnąć / osiągnąć wyznaczony cel, musimy umiejętnie dostarczać i realizować / rozwiązywać zadania w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu. Co więcej, jest oczywiste, że cel bez zadania nie może zostać osiągnięty, a brak celu nie doprowadzi do wykonania jakichkolwiek zadań. Jest nawet powiedzenie: "Statek, który nie ma miejsca przeznaczenia, nie będzie płynął gdziekolwiek".

Każdy, kto zna różnicę pomiędzy celem a zadaniem i prawidłowo zastosuje tę wiedzę w praktyce, osiąga znacznie częściej i szybciej niż ten, kto nie zna go lub zaniedbuje.

W związku z tym, wyznaczanie celów, uczenie się i ustalanie zadań, które prowadzą do pożądanego.