742 Shares 5260 views

Obraz naukowe świata i jego warianty

Koncepcja obrazu naukowego świata jest używane w różnych interpretacji. Jest to szczególna forma wiedzy, na podstawie danych naukowych, odpowiadających określonym okresie historycznym.

Koncepcja obrazu naukowego świata jest często używane w znaczeniu wizerunku i modelu świata w charakteryzowaniu światopoglądu nikogo. Częściej jednak termin „obraz naukowego świata” odnosi się do systemu wiedzy, która jest objęta w wyniku fundamentów teoretycznych zawartych w naukach przyrodniczych, przedmiot badań , który jest natura społeczeństwa jako ujednoliconej komunikacji i poprzez podstawowych pojęć.

Obraz naukowe świata jest rozpatrywany w trzech wariantach:

  1. Ogólny widok naukowe wszechświata i społeczeństwa na podstawie wszelkiej wiedzy, więźniowie w różnych dyscyplinach.
  2. Naturalny obraz świata pod kątem naukowym spokój panujący na społeczeństwo i naturę i podsumowując informacji naukowej opracowanej w wyniku rozwoju nauk przyrodniczych i społeczno-humanitarnych.
  3. Dyscyplinarny wizja świata, wyrażone w kategoriach „ontologia” i zrozumiałe w świetle danej nauki, na przykład, fizycznego lub chemicznego obraz świata.

Obraz naukowe świata jest radykalnie różny od rzeczywistości non-naukowej, która jest oparta na teorii naukowej, sprawdzona, a zatem nie w wątpliwość. Ale to nie znaczy, że obraz naukowego świata jest identyczny z teorii naukowej. Pierwszy odzwierciedla obiekt jako całość, niezależnie od procesu zdobywania wiedzy i teorii jednocześnie niesie w swej treści i logicznie uzasadnione dowody.

Obraz naukowe świata ma trzy ściśle powiązane ze sobą funkcje wykonywane w trakcie badania. Pierwszym z nich jest do usystematyzowania dostępnej wiedzy naukowej, tworząc kompleks, ale jasne i spójną całość. Drugą funkcją jest określenie strategii dla przyszłej wiedzy naukowej, gdy CCM działa jako program badawczy. A trzecie zadanie, musi wykonać jest zapewnienie obiektywności wiedzy naukowej oraz włączenia ich w skarbcu dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Filozoficzne i naukowe świata są ze sobą ściśle powiązane. Obaj reprezentują formę wiedzy ludzkiej rzeczywistości. Jednak filozoficzny obraz ma swoją specyfikę. Uważa ona, przede wszystkim z punktu widzenia podstawy życia. A po drugie, filozofia świata zainteresowanych obrazu z urządzenia i ogólnej struktury państwa, w którym się znajduje. W zależności od tego, a utworzone dwie główne koncepcje w filozofii znane jako materializmu i idealizmu. Jeśli materializm rozpoznaje podstawę istnienia materii, idealizm przynosi do głosu bezwzględną pomysł.

Dla wszystkich odmienności między filozoficznym i naukowym obrazie świata zgadzają się, że naukowiec i filozof, analizując każdą sytuację, musi dokonać wyboru na rzecz materialistycznych albo idealistycznych pozycji. Oznacza to, że filozoficzne podstawy swojej pozycji na rozważeniu uniwersalnych wartości stają się obowiązkowe. Wyeliminować całkowicie subiektywne elementy, niestety, jest to niemożliwe.

Nowoczesny obraz naukowe świata stara się przynieść wiedzę z rzeczywistym stanem rzeczywistości i uznaje pilność problemu uzyskania obiektywnej wiedzy jedynie na podstawie wielokrotnego egzaminu praktycznego. Naukowcy rozumieją niemożliwość tworzenia obrazu świata całkowicie i dać dużo uwagi w badaniach zjawisk rzeczywistości wspólnych cech charakterystycznych łączenia obiektywne i subiektywne. Nawet takie fundamentalne odkrycia o podstawach wszechświecie jak struktury atomu i elektronu, będą dalej rozwijane przez wielu innych pokoleń dociekliwych umysłach.

Jony – atomy niosące ładunek
614 shares 2983 views
Makrokosmos – co to jest?
449 shares 5571 views
598 shares 6753 views
Wszystko otwarcie Mendelejew
290 shares 3986 views