841 Shares 7266 views

Jak zostać kapłanem? Jak zostać księdzem bez seminarium?

Kapłan to nie tylko zawód, ale wybór całej ścieżki życia. Niewielu jest w stanie to zrobić, ponieważ wymaga nie tylko pewnej wiedzy i umiejętności, ale także ogólnej skłonności do przyjęcia godności, duchowości, odpowiedzialności i dojrzałości. Istnieje wiele typowych pytań dotyczących posługi Kościoła. W szczególności, jak zostać kapłanem bez seminarium? W jakim wieku wybierzesz taki zawód? Istnieją inne pytania, a wszystkie z nich bez wątpienia wymagają szczegółowych i szczegółowych odpowiedzi. Nauczmy się, jak zostać księdzem, a kto poświęcić się posłudze Kościoła.

Kto może zostać księdzem?

Praktycznie każdy człowiek może poświęcić się posłudze Kościoła. Jednak ta droga nie jest łatwa i wymaga dużej wiary i wiary. Nawet przed otrzymaniem wykształcenia teologicznego kapłan powinien wykazać tendencję służenia, pielęgnowania wysokich cech moralnych, oswoić swą bazę i grzeszne aspiracje i, oczywiście, często odwiedzać kościół. Lepiej będzie, jeśli uczy się najpierw kościelnych książek i śpiewu, uczy się tego, jak wykonać tę służbę i tak dalej. To znacznie ułatwi dalsze szkolenie.

Przejęcie zawodu i otrzymanie

Ci, którzy zastanawiają się, jak zostać księdzem w Rosji, musisz poznać pewne zasady. Najważniejszym zadaniem jest otrzymanie wykształcenia w seminarium teologicznym. Osoba wchodząca na rynek musi przestrzegać następujących zasad:

  • Wiek: od 18 do 35 lat, mężczyzna;

  • Stan cywilny: żonaty po raz pierwszy lub singiel;

  • Ukończenie szkoły średniej;

  • Rekomendacja kleru prawosławnego.

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów uczestnik przechodzi wywiad, oceniający motywy wstępu, szczerość intencji i umiejętność prawidłowego i spójnego wyrażania swoich myśli.

Wstępne testy oceniają znajomość Starego i Nowego Testamentu, katechizm i historię rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Ponadto wnioskodawcy muszą zdać egzamin pisemny – relację z historii Kościoła lub temat biblijny. Sprawdza się znajomość podstawowych modlitw i śpiewów, a także danych wokalnych. Obowiązkowym wymogiem jest umiejętność czytania Psalter w języku Kościoła słowiańskiego.

Jak odbywa się szkolenie?

Ci, którzy chcą zostać kapłanem, muszą znać warunki seminarium. Egzaminy wstępne odbywają się w sierpniu. Zajęcia, jak w innych placówkach oświatowych, rozpoczynają się od pierwszego września. Edukacja w seminarium jest trudnym testem wiary i prawidłowości wyboru ścieżki życia. Jest w nim ścisła dyscyplina, a nie każdy może przejść przez ten etap do końca.

Zwróć uwagę, że studenci pochodzący z innych miast otrzymują miejsce w schronisku przez pięć lat nauki. Oczywiście, klerycy muszą ściśle przestrzegać zasad ich zamieszkiwania, w szczególności konieczne jest spędzenie nocy w pokoju.

Wszyscy studenci otrzymują stypendium. Młodzi, którzy zostali przeszkoleni, mogą spodziewać się, że zostaną kapłani. Jest to możliwe dopiero po przejęciu spowiedzi i podaniu kolejnego egzaminu. Jednocześnie należy zauważyć, że studia w seminarium nie gwarantują przymusowego dostąpienia godności.

Proboszcz lub mnich?

Nawet przed zakończeniem seminarium studenci muszą ustalić, czy zamierzają poślubić. Ta decyzja jest bardzo odpowiedzialna, ponieważ nie możesz zmienić swojego stanu cywilnego po poświęceniu. Więc przyszły sługa kościoła powinien albo wybrać sposób mnicha, który jest zabroniony małżeństwu, albo ożenić się i zostać proboszczem parafii. Zakłada ona bezwzględną monogamię nie tylko od poświęconego człowieka (nie może zakończyć małżeństwa lub znowu ożenić, nawet w przypadku wdowy), ale także od żony: nie powinna być wdową, ani rozwiedziona.

Co się dzieje po zakończeniu seminarium?

Po ukończeniu studiów absolwenci są rozdzielani do parafii, do której są przyłączeni. Z biegiem czasu możliwe staje się uzyskanie nowej rangi. Pierwszym etapem hierarchii kościoła jest diakon. Zaraz po nim nastąpi ordynacja. A najwyższy stopień kapłaństwa jest już rangą biskupa. Jednak ci, którzy chcą wiedzieć, jak zostać kapłanem, musisz poznać jeszcze jeden szczegół.

Mnisi (ci, którzy wybrali celibat) mają więcej możliwości poruszania się w hierarchii kościoła. Tylko oni mają szansę otrzymać rangę biskupa i zostać metropolitą, prowadząc całą diecezję. Ponadto tylko mnisi wybierają patriarchę. Jeśli absolwent wybierze drogę poślubionego parafialnego kapłana, nie może wznieść się nad arcybiskupem w biurze opata.

Czy można zostać kapłanem bez specjalnej edukacji duchowej?

Jest wiele pytań, które interesują wielu, którzy chcą poświęcić się Kościołowi. Brzmi to tak: "Czy jest możliwe i jak zostać kapłanem bez seminarium?" W rzeczywistości jest to możliwe, ale tylko wtedy, gdy szef swojej parafii osobiście wykonuje obrzęd inicjacyjny. Od razu trzeba zauważyć, że odbiór godności jest praktykowany w bardzo niewielu kościołach. Więc bez specjalnego wykształcenia teologicznego w seminarium nadal nie wystarczy. Jest to nieodzowny warunek uzyskania godności.

Edukacja duchowa na Białorusi

Dla wielu ważne pytanie brzmi: jak zostać księdzem na Białorusi. W tym kraju istnieje duża liczba odpowiednich instytucji, w których mogą się uczyć ci, którzy chcą poświęcić się Kościołowi. Spróbujmy je wymienić. Tak więc, na Białorusi funkcjonują obecnie trzy szkoły: Mińsk, Witebsk i Słonim. Ponadto, w stolicy znajduje się seminarium, a także akademia duchowa. Nadal trzeba wspomnieć o Instytucie Teologicznym na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym.

W tym samym czasie do Akademii dopuszczone są wyłącznie mężczyźni z wyższym wykształceniem teologicznym. Przyszły kapłan powinien być samotny lub składać się z pierwszego małżeństwa, koniecznie chrzczonego. W seminarium w Mińsku są akceptowane zarówno osoby z wykształceniem wyższym, jak i osoby o jedynie średnim wychowaniu teologicznym. Poza tym, tylko ten, kto służył w armii lub został zwolniony z tego dokumentu, może się tu dostać. Należy zauważyć, że dziewczęta mogą wchodzić do pewnych wydziałów szkół duchowych.

Tak więc wybór instytucji edukacyjnych jest wielki, a tutaj wszystko zależy przede wszystkim od szczerości motywów i wiary przyszłego duchownego.

A co z katolikami?

Ci, którzy są zainteresowani staniem się katolickim kapłanem, powinni wiedzieć jakieś niuanse. Droga do posługi w kościele jest jeszcze bardziej złożona niż jest zwyczajowo stosowana w ortodoksji. Pierwsza różnica polega na tym, że w katolicyzmie nie ma tak zwanego białego duchowieństwa. Tak więc kapłan nie może stworzyć rodziny. Szkolenie przyszłych uczestników kościoła odbywa się w seminariach, które można zrobić albo po otrzymaniu wyższego wykształcenia, albo ukończyć gimnazjum.

W pierwszym przypadku trening trwa cztery lata, w drugim – ósmym. Warto zauważyć, że młody człowiek, który chce przyjść do seminarium, powinien być gorliwym katolikiem, a co najmniej dwa lata aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym. Po ukończeniu szkolenia przyszły kapłan musi służyć sześciu miesięcy w kościele jako diakon i upewnić się co do poprawności wybranej ścieżki. Po tym czasie odbywa się obrzęd ordynacji i powołanie do pewnej parafii.

Tak więc droga katolickiego pastora, choć nie pod wieloma względami, różni się od tego, jak stać się prawosławnym kapłanem.

Ograniczenia wiekowe

Jak wspomniano w artykule, tylko uczeń w wieku nie mniejszym niż 18 lat i nie starszy niż 35 lat może wstąpić do seminarium, czyli po ukończeniu studiów, może zostać kapłanem w 40 roku lub wcześniej. Jednak niektórzy ludzie zaczynają odczuwać potrzebę tego powołania znacznie później niż ustalone terminy. Pytają siebie: "Czy w tym przypadku można zostać kapłanem?"

Opcją dla takich osób może być nauka na odległość w akademii duchowej – w wieku 55 lat. Jest jednak jeden warunek: uczestnik musi mieć posłuszeństwo parafialne, a to musi być udokumentowane. Nawet po otrzymaniu konieczne jest przedstawienie corocznej charakterystyki z miejsca posłuszeństwa i musi być poświadczone przez biskupa orzekającego.

W każdym razie kwestia kapłaństwa po ustalonych terminach powinna być ustalana indywidualnie.

Jak zostać żoną księdza?

Wiele wierzących dziewczyn chce poślubić księdza. Jednakże takie życie jest również rodzajem powołania, a nie każdy jest na to przygotowany. Ci, którzy nadal są zainteresowani, jak zostać żoną księdza, musisz poznać szczegóły.

Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że młody człowiek studiujący w seminarium teologicznym nie może zapoznać się ze zwykłym sposobem, na przykład podczas uczestniczenia w imprezach lub koncertach. Brides przyszłych ojców zwykle stają się dziewczętami z rodzin wierzących, którzy uczęszczają do kościoła lub klasztoru regencyjnego w seminarium. Jak już wspominaliśmy, wybrany kapłan nie może być wdową lub rozwiedziony, a także musi być dziewicą, jednakże, jak narzeczony. W tym samym czasie tylko rektor może udzielić zgody na wesele seminarium.

Nawiasem mówiąc, pewne wymagania są również nałożone na zawód przyszłej żony księdza. Nie musi pogodzić się z mężem. Wcześniej było nakaz zakazania urzędnikom Kościoła poślubienia aktorek, ten zawód był uważany za niegodny.

Czy to możliwe, dziewczyny, które chcą połączyć los z księdzem, muszą zdawać sobie sprawę, że wybór ten jest obarczony pewnymi trudnościami. Na przykład żona powinna podążać za mężem w jakiejkolwiek, nawet najdalszej i ubogiej parafii, a nie narzekać, że jej mąż przywiązuje większą wagę do innych osób.

Ponadto życie matki często prowadzi do dyskusji członków kościoła, ona jest zawsze w zasięgu wzroku. W ten sposób zakłada się dużą odpowiedzialność i wymaga ogromnej siły moralnej i wytrzymałości, aby być nie tylko towarzyszem, ale także wsparcie i niezawodne zaplecze dla małżonka.

Zawód lub powołanie?

Teraz wiemy, jak zostać księdzem. Jednakże liczba podstawowych wymogów powinna również obejmować pewne cechy moralne: moc ducha, cierpliwość, chęć pomocy słowem i czynem, miłość do ludzi. Ci, którzy chcą zostać kapłanami, muszą być gotowi do życia zgodnie ze specjalnymi kanonami, dobrowolnie wyrzec się wielu przyjemności i przyjemności.

Nie każdy jest gotowy na takie kroki. I powinny być wykonywane tylko na prośbę serca, tylko wtedy staje się naprawdę sprawiedliwe i dobre. A potem pytanie, jak zostać księdzem i jak trudne jest, zajmuje miejsce na plecy. I pragnienie udowodnienia siebie w tym trudnym polu staje się najważniejsze. W ten sposób kapłaństwo jest przede wszystkim nie zawód, ale powołaniem i wyborem, który determinuje całe życie osoby.