735 Shares 7944 views

Materialne potrzeby człowieka – przykłady, cechy

Trudnonasyschaemoe będący osobą ma stałą potrzebę pewnych warunkach i okolicznościach. W przeciwnym razie, jego życie zamienia się w istnienie cierpienia i traci poczucie harmonii i komfortu. Co jest materialne potrzeby człowieka? Przykłady i funkcje, a także opinie naukowców na ten temat zostaną omówione poniżej.

Odróżnić społecznych, materialnych i duchowych potrzeb człowieka.

 • Społeczna – zależna od komunikacji, kontaktu, realizacji w społeczeństwie.
 • Potrzeby materialne (biologiczne) – w celu zapewnienia ochrony i kontynuacji życia.
 • Duchowe – Realizacja kultu i prokreacji. Twórczej pracy, zależność od otrzymania traktuje.

Materialne potrzeby człowieka – przykłady rzeczywistych lub postrzeganych potrzeb

Real – potrzeby, które są spowodowane przez szczere pragnienie niezależną osobę.

 • Oddycha.
 • Żywności.
 • Wody.
 • Schronienie.
 • Twórcze hobby.
 • przekonań religijnych.
 • Sen, odpoczynek ciała i mózgu.
 • Intymne potrzeby.

Urojony – zależność od innych opinii i wynikające z niej potrzeby:

 • nałożone zainteresowania;
 • urojony Credo;
 • skłonności i zdolności urojonej.

Potrzeby materialne – przykłady pozytywne

Człowiek potrzebuje pewnych warunków dla wygodnej egzystencji. To nie znaczy, że nie może żyć bez ciepłej wody w mieszkaniu, lub nie gorące śniadanie. Oczywiście, że może. Ale co będzie jego morale, ponieważ byłoby to cierpią na głowie, to zależy od wewnętrznych potrzeb duchowych są ściśle ze sobą powiązane. Jeżeli dana osoba nie jest wystarczająco, aby być szczęśliwym jest to konieczne, jest ona ograniczona do świata materialnego zdrowego ciała i pogodnym duchu, ale niestety, ci ludzie prawie nie istnieją.

Zwykłe przeciętne homo sapiens żyć wygodnie, wymagane są pewne warunki.

 • Wygodny dom.
 • Pożywienie jest zróżnicowana.
 • Różnorodność odzieży, przyborów, urządzeń i narzędzi, które ułatwiają jego funkcje życiowe.
 • Pojazdów.

Potrzeby materialne – przykłady negatywne

 • Uzależnienie od środków odurzających i Tumanyan umysłu.
 • Uzależnienie od narkotyków.
 • Uzależnienie od kosztownych atrybutów życia, ze względu na potrzebę społecznego samorealizacji w społeczeństwie, ale w wyniku fizycznego problemu stałym dążeniu do coraz bardziej zaawansowanych dóbr materialnych.

Pierwotne i wtórne potrzeby

Amerykański psycholog Abraham Maslow dzieli ludzkie potrzeby materialne pierwotne i wtórne.

podstawowym:

 1. potrzebuje, bez których życie jest odcięty;
 2. konieczność zapewnienia zaufania osoba w kontynuacji swojego życia, ze strachu przed śmiercią.

wtórny:

 1. społeczna – kontakt z człowiekiem, wzajemnie wygodne związek, przejawem wzajemnej opieki, zainteresowania miłosne;
 2. prestiżowy – realizacja ludzkiego ego, jego twierdzenie jednostki w społeczeństwie, wzrost, rozwój, szacunek i uznanie innych;
 3. duchowe – realizacja impulsów duchowych, w żaden sposób połączony z innymi ludźmi i kontaktów z nimi (czczenia, kreatywność).

Materialne potrzeby człowieka odprowadził go od pierwszych sekund życia do ostatniego. Tylko łonie matki płód jest w stanie zorganizować całość swoich potrzeb materialnych. Pozostawienie go, człowiek ma do czynienia ze stałą walkę, aby zabezpieczyć swoje uprawnienia i zależność. W przeciwnym razie po prostu przestaje żyć w pełni. Nawet jeśli jego życie ma być utrzymana w organizmie, bez komfortu bogactwa (z uwagi na potrzebach duchowych i społecznych) pochodzi upadek ludzkiego świata materialnego.