588 Shares 1580 views

Jak w „Eksele” make typ tabeli kompozytowego

Tabele zbiorcze są interaktywne wyświetlanie informacji, które pozwala użytkownikom na analizowanie grup i większych ilości danych w zwięzłej formie tabelarycznej, dla łatwego raportowania i analiz. Jedną z zalet tej funkcji w programie Excel jest to, że pozwala na edycję, ukryć i pokazać różne kategorie w pojedynczym pliku, aby zapewnić alternatywny widok danych. W tym artykule można przeczytać instrukcje na temat „Eksele” make stolik.

Etap 1 3: Konfiguracja od zera

Uruchom program Microsoft Excel.

Kliknij na pozycji menu „Data”, a następnie wybrać tabelę podsumowującą (uwaga: w wersji Excel 2007/2010, należy wykonać „Wstaw”> Podsumowanie tabela).

Określ, aby znaleźć dane, które zamierzają uogólniać. Jeśli ta informacja jest już na liście programu Excel, który jest aktualnie otwarty, oprogramowanie automatycznie wybiera zakres komórek. Kliknij „Dalej”.

Upewnij się, że opcja „Nowa lista” wybiera się po kliknięciu na przycisk „Next” z poprzedniego etapu. Gdy już to zrobisz, kliknij „Finish”.

Krok 2 z 3: Jak utworzyć tabelę w „Eksele”

Jeśli to konieczne, dostosować zakres w polu tekstowym. Atrybuty te znajdują się w punkcie menu „Wybierz tabelę”. Jeżeli źródłem informacji dla tabeli jest zewnętrznym, utworzony w oddzielnym programie (na przykład dostępu), kliknij „Użyj zewnętrznych źródeł danych.” Po tym, znaleźć odpowiednią pozycję z menu „Select Connection”, a następnie w oknie dialogowym zatytułowanym „Istniejące połączenia”.

Dokonać wyboru lokalizacji, aby utworzyć tabelę przestawną. Domyślnie tryb Excel tworzy ją jako nową stronę należy dodać do książki. Mówiąc o tym, jak „Eksele” zrobić tabelę, tak aby pojawiła się na danym arkuszu, trzeba kliknąć na przycisk „istniejącej listy” selekcji, a następnie określ lokalizację pierwszej komórki w polu „Lokalizacja”.

Kliknij przycisk "OK". Następnie dodać nową pustą siatkę do tabeli przestawnej, a następnie trzeba wyświetlić okienko zadań „Lista pól tabeli przestawnej.” Panel ten jest podzielony na dwie części.

Otwórz menu „Wybierz pola, aby dodać do raportu„i wypełnić wszystkie nazwy pól w danych źródłowych.

nadzienie

Jak w „Eksele” make tabeli? Kontynuując do wykonywania instrukcji, należy uzyskać pole na ekranie, podzielony na cztery obszary pracy, która powinna określić filtr, etykiety kolumn, linii i wartości.

Przypisanie pola w zadaniu „Lista pól tabeli przestawnej” w różnych jego częściach. Przeciągnij nazwę pola w menu „Wybierz pola, aby dodać do raportu„w każdej z czterech stref.

Dokonanie zmian, jak to konieczne, aż zobaczysz swoje idealne rezultaty.

Krok 3 z 3: Zrozumienie pierwotne warunki, albo jak zrobić stolik w „Eksele” łatwiejsze

Przede wszystkim staram się zrozumieć kluczowych definicji. Istnieje kilka terminów, które mogą na pierwszy rzut oka wydają się niejasne.

Co to jest filtr? Region ten zawiera pola do wyszukiwania informacji określonych w tabeli zbiorczej, filtrując je przez dowolny znak. Służą one jako markery do raportu. Na przykład, jeśli ustawisz „rok” jako filtr można wyświetlać dane podsumowania w tabeli dla pewnych okresach czasu lub dla wszystkich lat.

Kolumny podpis – obszar ten ma pole określające lokalizację danych określonych w kolumnach ZESTAWIENIE.

Podpisy rzędy – wspomniany obszar zawiera pole określające lokalizację danych zawartych w wierszu.

Pola zawierają wartości, które określają, jakie dane są reprezentowane w komórkach tabeli przestawnej. Innymi słowy, jest to informacja, która jest przedstawiona w ostatniej kolumnie (opracowywanego przez domyślne).

Pole z danych źródłowych, które przypisać strony (lub filtr) jest wyświetlany w raporcie tabeli przestawnej.

Zrozumienie powyższych wartości, a także niektórych innych ustawień pozwoli Ci lepiej zrozumieć, jak „Eksele” make stolik. Należy pamiętać, że różne wersje programu, niektóre pozycje menu mogą się różnić.