457 Shares 7919 views

Technika psychodiagnostyczna "Complex analogies": opis testu

W praktyce psychodiagnostyki jedną z głównych ról przypisano do badania myślenia. Diagnoza tego procesu umysłowego ma zastosowanie w wielu przypadkach – w pracy psychologa szkolnego, z profesjonalnym wyborem, w praktyce medycznej, sądowej i wielu innych. Metody badań są podzielone według ich orientacji (jakie cechy myślenia uczą się) oraz według wieku osób, dla których są odpowiednie. Metodologia "Kompleksowe analogie" jest jednym z najczęściej używanych w arsenale psychologów praktycznych, ponieważ nie tylko wyniki testów są informacyjne, ale także sam proces badawczy.

Jaka jest metoda stosowana?

Technika "Complex Analogy" jest przeznaczona do diagnozowania myślenia, jego słownego i logicznego składnika. Pokazuje, jak bardzo osoba ma zdolność rozumienia złożonych relacji logicznych, abstrakcyjnych abstrakcyjnych połączeń. Ten test słowny przeznaczony jest do pracy z nastolatkami, chłopcami i dorosłymi, tzn. Osoby w wieku powyżej 14 lat.

Metoda "Complex analogies" jest w stanie wykryć takie pogwałcenie myślenia jak dyfuzja, ślizganie się wniosków, nielogiczność, rozprzestrzenianie się. Jest skuteczny także w pracy nie tylko u zdrowych ludzi, ale także z myślą o cierpieniu – pogwałcenie myślenia, które przejawia się tendencją do pustego, powierzchownego rozumowania, krótkotrwałości i braku integralnej myśli w wypowiedzi.

Opis materiału stymulującego

Technika "Complex Analogy" ma w swoim arsenale materiał stymulujący składający się z dwudziestu par słów połączonych pewnym logicznym połączeniem. Temat musi to ustalić i rozwiązać problem. W sumie jest sześć typów, są one prezentowane w szyfrem z próbkami połączeń logicznych. Praca osoby polega na określeniu zaszyfrowanego połączenia w próbkach i powiązaniu z nimi proponowanych 20 par słów. Na przykład w parze "Wesoły bezgłośny" jest opozycja, słowa te są antonimy. W tabeli szyfrowania musisz znaleźć tę samą parę z kontrastem pojęć i zanotować w formie odpowiedzi odpowiednią literę szyfru. W tym przypadku para jest zgodna z kodem "Światło-ciemność".

"Complex analogies", technika: forma to dwie kolumny: lewica zawiera wszystkie 20 par słów, po prawej znajdują się litery A, B, B, D, E odpowiadające jednemu z szyfrów. Aby pokazać związek między słowami w pierwszej kolumnie, musisz otoczyć literę szyfru.

  • Szyfruj A oznacza połączenie logiczne "jeden zestaw" lub "jeden – zbiór jednostek", na przykład "głowa romansu".
  • W szyfrze B drugie słowo wskazuje na jaką klasę zjawisk lub przedmiotów pierwszemu należy. Na przykład "śpiew jest sztuką".
  • C szyfr B oznacza 2 słowa należące do tej samej klasy, ale drugie większe w skali niż pierwsze. Na przykład "Sea-ocean".
  • Szyfr G jest reprezentowany przez przeciwstawne pojęcia, na przykład "pochwały-przysiąc".
  • W kodzie D, drugie słowo jest konsekwencją pierwszego, na przykład "straszliwego lotu".
  • Cipher E – synonimy, na przykład "płacz-płacz".

Procedura badania

Technika "Kompleksowe analogie" wymaga uprzedniego instruktażu przedmiotu przed rozpoczęciem testowania: "Przed stołem zawierającym 20 par słów, które są połączone logicznie w lewej kolumnie, po prawej znajduje się 6 liter, które odpowiadają typowi połączenia logicznego. Połączenie jest ustanawiane między parą i znaleźć najbardziej odpowiedni w tabeli "Cipher". Następnie narysuj literę z prawej kolumny, która odpowiada typowi połączenia wybranemu z tabeli "Cipher". Masz 3 minuty na całą pracę.

W trakcie testowania ważne jest zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób osoba reaguje na zadanie, jakie argumenty wypowiada głośno. Jeśli jest to konieczne, możesz powiedzieć spełnienie jednego zadania, sprawdzić, czy instrukcja została poprawnie zrozumiana i w jakim kierunku myśli. Potem sam robi wszystko.

Metodologia "Complex analogies": interpretacja wyników

Po zakończeniu testu musisz najpierw obliczyć liczbę poprawnych odpowiedzi i dokonać oceny. Jeśli podano mniej niż 6 prawidłowych odpowiedzi – 0, 5 poprawnych odpowiedzi – 12-14, 9 trafień – 19-20 punktów.

Jeśli dana osoba poda najbardziej poprawne odpowiedzi, można wnioskować, że ma zrozumienie połączeń logicznych, może operować abstrakcyjnymi pojęciami.

Jeśli dany podmiot doświadcza trudności na etapie nauczania, trudno wyobrazić sobie, jak pary słów są powiązane, wykonuje większość zadań tylko przy pomocy specjalisty, można wyciągnąć wnioski dotyczące niskiego poziomu rozwoju myślenia logicznego, trudności w zrozumieniu analogii między pojęciami abstrakcyjnymi, o Nielogiczne rozumowanie.

Warto zauważyć, że nawet dorośli nie mogą sobie radzić z parami słów. Technika "Complex analogies" nie jest całkiem prosta. Dlatego też warto bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcjami, upewnić się, że osoba prawidłowo zrozumiała to zadanie, a dopiero potem do jej wdrożenia.