783 Shares 7671 views

edytory graficzne w dwóch podstawowych wersjach

Nowoczesne edytory graficzne pozwalają na tworzenie różnego rodzaju obrazów i rysunków, a także edytować i przeglądać je. Aby obraz może wykonywać żadnych działań, musi być przedstawione w formie cyfrowej. Aby przeprowadzić ten proces, istnieją dwa podstawowe sposoby. Najprostszym z nich zakłada, że każdy piksel jest opisany oddzielnie. Oznacza to, że każdy punkt jest zdefiniowany przez konkretnego koloru. Obrazy przetwarzane w ten sposób nazywane są bitmapy. W ten sposób, z reguły złożone zdjęć, obrazów z dużą ilością kolorów i obrazów. Wiele systemów operacyjnych zaliczane są bezpłatne edytory graficzne tego typu.


Dobrym przykładem grafiki bitmapowej może służyć do nakładania farby w systemie operacyjnym Windows. Co do płatnych odpowiedników, jest obecnie równa Program Adobe Photoshop nie jest jeszcze dostępna. Edytory grafiki rastrowej rozważyć najlepsze sposoby, aby skutecznie pracować z zeskanowanych obrazów i zdjęć cyfrowych. Wynika to głównie z faktu, że to realne, aby osiągnąć najlepszą jakość obrazu poprzez zmianę palety kolorów. Jeśli to konieczne, w celu zwiększenia kontrastu i jasności, usunąć drobne wady obrazu. Użytkownik otrzymuje pełną swobodę twórczą przy użyciu wszelkiego rodzaju efektów.

Jednak rysunku od podstaw – nie jest łatwe. Dlatego redaktorzy grafiki wektorowej zostały opracowane w czasie, stosując jako podstawowe elementy różnych obiektów w postaci linii i kształtów. Opis wynika z formuł matematycznych. Na przykład tylko współrzędne punktu początkowego oraz punktu końcowego, jak również koloru i grubość konieczne określenie obrazów do odcinka linii prostej. W przypadku grafiki rastrowej musiałby określić wszystkie do jednego punktu, a gdy liczba pikseli większa grubość znacznie wzrosnąć. Z tego wszystkiego wynika, że redaktorzy grafiki rastrowej mają dość ogólny opis objętość, co w niektórych przypadkach nie jest wymagane.

Tworzenie obrazów od podstaw wiele łatwiejsze do zastosowań grafiki wektorowej, gdzie jest to konieczne, aby przedstawić układ rysunek lub rysunek bez płynnego przejścia kolorów. Jednak praca ze zdjęciami lub dzieł sztuki, w tym przypadku nie jest nadal warto. Jakość jest wektor obrazu skalowania ma praktycznie żadnego negatywnego działania. Zatem, grafiki wektorowej edytorów graficznych można tworzyć obrazy dla niewymagających zmiany skali.

Wiodącą pozycję wśród podobnych osiągnięć należą do programu CorelDRAW, chociaż obecnie istnieje wiele innych programów tego typu. Wybór odpowiedniego edytora powinny być realizowane w zależności od zadania, a następnie poważne trudności w pracy powinny powstać.