389 Shares 8399 views

Co to jest zwrot podatku przy zakupie mieszkania

Jak Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej, jeżeli wielkość podstawy opodatkowania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do dochodów, które są opodatkowane według stawki 13%, podatnik otrzymuje odliczenie podatku od nieruchomości w kwocie, która została przeznaczona na zakup mieszkania lub budowę nowych obiektów na terenie Federacji Rosyjskiej. W tym przypadku przeprowadzono zwrotu podatku przy zakupie mieszkania.

Istnieje również limit zwrotu podatku, na przykład, jeżeli zwrot podatku przy zakupie mieszkania jest możliwe, gdy kwota zwrotu nie przekracza dwa miliony rubli, które są wykonane bez uwzględniania kwot przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytu zaufania. A jednak, zwrot podatku przy zakupie quasi rtiry nie przeprowadzono, kiedy została ona przejęta przez lokali niemieszkalnych, nieruchomości lub domu na wsi.

Aby wykonać procedurę takie jak zwrot podatku przy zakupie mieszkania, następujące dokumenty:

– 2 kopie paszportu – rejestracji i przedniej;

– kserokopię pierwotnego TIN;

– umowa sprzedaży nieruchomości;

– zaświadczenie o przyjęciu i transmisji, w tym przypadku wymaga takich dokumentów płatniczych, które potwierdzają wszystkie koszty produkcji. Może być – paragon do SSP, czeków kasjera, wyciągi bankowe, paragony, pokwitowania z pieniędzy sprzedającemu.

– rachunek zysków i strat – 2 PIT oddzielnie dla każdego roku;

– dowód potwierdzający rejestracji państwowej prawa w urzędzie rejestracyjnym;

– zwrot podatku jako oddzielnie dla każdego roku.

Zeznanie podatkowe należy wypełnić, a następnie raz do rozpatrzenia około trzech miesięcy. B rozpocznie książkę bankowego, jeśli nie ma potrzeby w tym czasie, że pieniądze zostały przeniesione. Po deklaracja uznać, a wszystkie powyższe kroki zostały wykonane, należy złożyć wniosek do organu podatkowego do przekazywania funduszy. A następnie w ciągu miesiąca pieniądze zostaną przekazane na podany rachunek bankowy.

Zatem zwrot podatku przy zakupie mieszkania – operacja nie jest dość łatwe, ale jeśli się wszystkie kierunki, procedura może być przeprowadzona szybko i prawidłowo.

Aby zrealizować deklaracji podatkowych dla płaskiej udziału lub w domu, należy pamiętać, że proces odbywa się na podstawie kosztów:

– na zakup domów, mieszkań lub udziałów w nich od 1 stycznia 2007 roku;

– na zakup domu wraz z gruntem od 1 stycznia 2010 roku;

– do końca obudowy, gdy został zakupiony bez wykończenia;

– projektowanie mieszkań, domów, jak również do łączenia sieci w trakcie budowy domu.

Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi ubiegać się o zwrot podatku, w którym wszystkie wpływy zostaną zgłoszone do okresu podatkowego, będzie trzeba także wskazać źródła ich zapłaty. Ta deklaracja musi zostać złożony do organu podatkowego.

Niektóre organy podatkowe czasami łamią okres zwrotu podatku przy zakupie mieszkania, a więc od 1 stycznia 2005 roku ustawodawca ustanowił prawo otrzymania odliczenia podatku przy nabyciu nieruchomości, bezpośrednio, do końca okresu rozliczeniowego przez pracodawcę. I za to należy zwrócić się do podatnika do organów podatkowych ze wszystkimi dokumentami, które potwierdzają jego prawo do odliczenia podatku. Konieczne jest również, aby dołączyć dokumenty do mieszkania lub domu i takich dokumentów, które potwierdzają podatników ponoszących koszty nabycia mieszkań, domów lub na ich budowę. Aplikacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni, potem przychodzi potwierdzenie otrzymania zwrotu podatku.

W celu uniknięcia kłopotów i nedorazume6ny, należy skorzystać z pomocy profesjonalnych prawników i adwokatów, którzy pomogą uniknąć ewentualnych błędów.