125 Shares 2332 views

Przykładowe Notes „o zdrowie.” notatki Church, „Na zdrowie” i „Na spokój”

Zwiedzając świątynię, wielu parafian nie tylko na światło świec przed wizerunki Zbawiciela i świętych, ale także by Kościół notatkę na temat zdrowia i wypoczynku. Ta szczególna forma petycji dla ludzi przed Panem. Takie noty są odczytywane podczas liturgii kapłan, więc mają łaskawy moc. Uwaga kościół na zdrowie (próbka jest zawarta w artykule) jest napisane na niektórych kanonów.


tajny sens

Stałe parafianie wiedzą, że modlitwa lub Proskomedia (poświęcenie), można przesłać notatkę na zdrowie. Wzór do ich pisania, można zapytać kapłanów lub wstępnie zapoznał się z nim. W czasie ofiary, która jest pierwszą częścią liturgii kapłan usuwa zanieczyszczenia z 9 dużych Komunia chleba na pamiątkę Baranka, Najświętszej Dziewicy, proroków, apostołów, wszystkich świętych i zmarłych i żywych. Podczas tego obrzędu kapłan odczytuje się również nazwiska osób, zamkniętych w notatce na zdrowie. Następnie kapłan stawia uświęcone cząstkę w kielichu (specjalny kubek komunii) z winem, symbolizuje krew Chrystusa. Z tego powodu, uwaga na zdrowie, złożonym Proskomedia mają szczególną moc modlitwy.

Taka prośba o przyznaniu zdrowia do rodzin i bliskich można umieścić na modlitwie. Nazwiska osób głośno recytowane podczas modlitw.

W tym przypadku, próbka notatek dotyczących zdrowia, złożonym Proskomedia, nie różnią się od tych, które kapłan czytać podczas modlitwy.

Uwagi na temat zdrowia jest najlepiej służył przed liturgią, aby słudzy świątyni musiał przekazać je do kapłana. Jeśli to nie zadziała, dla swoich kochanych osób będzie się modlić do następnego przeglądu.

Prawosławny starają się regularnie przedstawia notatkę na zdrowie tych, którzy są chorzy i potrzebują pomocy. Dla takich ludzi, można przesłać notatkę na Prayers – modlił się za chorych w ciągu 40 dni.

Modlitwa za zmarłych

Nie mniej ważne są uwagi do wypoczynku. W pewnym stopniu odszedł z tego świata ludzie potrzebują więcej pomocy niż modlitewnego wszystko wciąż żyje. Bo nikt nie wie, co do nich w inny świat niebiański. Mało kto ma czas, aby wyznać i Komunii, zmarł od nagłej śmierci. Uwagi dla wypoczynku – jest zdolność do łagodzenia zmarłego mieszka w innym świecie zupełnie nam nieznane.

„Gdzie dwóch się tam i Ja”

Sama modlitwa ma niesamowitą siłę życiodajną. I gdzie modlą się dwa lub więcej ludzi, sam Pan mieszka. Dlatego ważne jest, aby przesłać notatkę dla wypoczynku nabożeństw. Podobnie jak w przypadku z notami dla zdrowia, parafianie mogą zamówić modlitwach, zwłaszcza dla nowo zmarłego chrześcijanina.

W wielu kościołach istnieje możliwość nieustannie modląc się za zmarłych. To się nazywa uwaga na wieczną pamiątkę.

Dla których Kościół modli?

Prawosławie modli się za wszystkich grzeszników, w tym tych, którzy żyją w ciężkich grzechów – cudzołóstwo, nierząd, pijaństwo. Dla nieochrzczone, żywych, może też robić notatki na temat poszczególnych modlitw (np męczennika uaru). Na Proskomedia napisać taka prośba nie może być – przy konsekracji darów są karmione tylko skrawki z nazwami ochrzczeni wierni Panu. Historia pokazuje, że Święty Jan Kronsztadzki modlił nawet inovertsev- katolikami, muzułmanami, tak że zostali uzdrowieni.

Nie można przesłać notatkę na nieochrzczona martwy. Po tym wszystkim, tego rodzaju nadużycia duszy człowieka, który postanowił żyć z dala od Chrystusa. O dzieci, które zmarły przed niż one kopiowane, przekazują informacje również niemożliwe. Na nich można modlić się przed ikoną, odnoszą się do siebie imię dziecka w czasie modlitwy. Ale to nie znaczy, że będą one gorsze niż w innym świecie. Są – anioły, nie popełnił grzechu, więc nawet nieochrzczone niemowlęta czeka specjalne miejsce w raju.

Dla kogo jest to niemożliwe, aby przesłać notatkę?

Wyjątkiem jest samobójstwo – tych, którzy odmówili dar Boży – jego życie. Tacy ludzie są, niestety, nie kościół usługi pogrzebowe i dla nich nie modlić.

Wiele z nich jest oburzony faktem, że za dusze tych, którzy pozbawiają innych życia, Kościół modli się, a nawet usługi pogrzebowe, podczas samobójstwa są poza łaską Bożą. Trzeba spróbować spojrzeć na tę sytuację z drugiej strony, czysto prawosławnego: co napędza ludzi do takiego dzielnego czynu (wszak poczucie samozachowawczy wrodzonej we wszystkich żywych istot na ziemi)? Zazwyczaj osoba chce umrzeć w tym momencie, gdy nie widzi sensu swego istnienia. Innymi słowy, jest on w najgłębszej depresji lub przygnębienia, to jest wielki grzech przed Bogiem. Rozweselić tych, którzy nie wierzą w Jego cudowną moc i wszechmocy, który ma nadzieję tylko na siebie. Zatem osoba sprzeciwia własnych, w rzeczywistości, istota malutki obrazek Wiecznego Boga, który stworzył wszystko w tym świecie. A kiedy kontrasty, tym samym stawiając się na równi z tymi, którzy po prostu niegodne uwagi na ich grzeszności. A jeśli osoba po morderstwie ma możliwość nawrócenia takiego ciężkiego grzechu i cierpi wieloletnie pokuty (posłuszeństwa ojcu), a następnie samobójstwo jest skazany na wieczne męki jest skruchy i pokory.

Dlatego ważne jest, aby być „ubogi w duchu”, czyli ufność w Panu i Jego Opatrzności, a nie tylko na własne siły. Człowiek jest w zasadzie bezsilny i tylko w rękach życia Bożego. Dlatego całe życie przeszkody i trudności napotkanych nam na drodze, trzeba pokonać z pokorą i wdzięcznością. Pan nigdy nie dadzą człowieka bardziej niż jest on w stanie wytrzymać i znieść. To nic dziwnego, że ludzie mówią, że „wszystko, co jest zrobione, tym lepiej” i „nie zostały szczęście w nieszczęściu.”

Przykładowe niestandardowe notatki na zdrowie

Przybywając w świątyni, w ławce kościelnej należy zwrócić na arkuszu notatki. W niektórych kościołach jest gotowy Nagłówek notatek dla zdrowia pustych polach imion. W niektórych świątyniach (np wiejskich) parafianin będzie musiał całkowicie wypełnić opończy. Przykładowe notatki na zdrowie może zapytać kapłanów, jeśli wątpisz w zasadność jego piśmie.

Na górze, w centrum, trzeba zwrócić się prawosławni, osiem-szpiczasty krzyż z 3 barów. Wtedy zaklęcie nazwę „Na zdrowie”. poniżej linii zacząć wprowadzać nazwy w dopełniaczu sprawy. Przykładowe notatki na zdrowiu powinien zawierać tylko te nazwy, które ci ludzie zostali ochrzczeni. Na przykład, Ivan będą modlić się zarówno dla Jana, dla Julii – jak Juliana, etc. Jeśli dana osoba jest chora w tej chwili, można wspomnieć o tym w „chorego Mateusza” noty. Dzieci poniżej 7 lat nazywane są niemowlęta (do tego wieku, że przyjmował komunię bez spowiedzi, ponieważ są one uważane bezgrzeszny).

Uwagi dotyczące zdrowia (próbka poniżej) zawierający nazwy Duchowni muszą również zawierać san ojca, na przykład, „Priest Peter”. A kapłani nazwy musi być na początku listu.

Na tej notatki, powinny znajdować się nie więcej niż 10 nazwisk. Jeśli chcesz się modlić o zdrowie więcej ludzi pisać swoje nazwiska na oddzielne kawałki.

Przechowywać Jego Imię

Musisz poprawnie określić nazwę osoby, dla której kapłani i ich kongregacje będą modlić. Powinna to być nazwa, pod którą nazwał osobę przy chrzcie. To zazwyczaj zbiega się z faktem, że nazywamy rodzinę i przyjaciół w ich codziennym życiu – Alexander, Irina, bazylia, Barbara, itp, ale są pewne imiona, które są pod wpływem pewnych wydarzeń historycznych nabyły nieco inny dźwięk .. Czasami trudno jest znać swój pierwotny wygląd – John John Pauline z Apolinary. Niektóre nazwy nie występują w kalendarzu prawosławnym. W takich przypadkach osoba jest zwykle podawana podobny brzmiące nazwy, takie jak Rusłan ochrzczona jako Roman, Arina na chrzcie będą nazwie Irene itp Najlepiej jest wstępnie zapytać swoich przyjaciół i krewnych w ich imieniu prawosławnych, aby prawidłowo wypełnić próbkę notatki o jego zdrowie.

Jak napisać notatkę dla wypoczynku?

Wypoczynku jest napisane na tym samym modelu z odpowiednią nazwą. Wspomnieć ludzi, którzy zginęli, nie później niż 40 dni, może być słowo „niedawno odszedł”. Ci, którzy stali się ofiarami, dalej „zabitych”.

Po wszystkich nazw pisanych „z pochivshimi pobratymców”, co oznacza „z innych zmarłych krewnych.”

książka Rodzina

W tych rodzinach, w których szczególnie wrażliwych na kwestię wiary i zbawienia duchowego, często zakażają specjalną książkę pomyannik. Zawierają one imiona żywych i zmarłych krewnych, rodziny i dni świętych pamięci, po którym zostali ochrzczeni. Takie książki podczas nabożeństwa są serwowane. Można je nabyć w każdym sklepie kościoła. Przechowywać pomyannik musi być na niższych półkach ikonostasu – dla zdjęć lub obok świec i modlitewniki.

Zatem uwaga na zdrowie i spoczynku – ważny punkt chrześcijańskiej troski o bliźniego. Modlitwa za rodziny, krewnych będzie słyszalny, ponieważ Pan jest zawsze obecny tam, gdzie się modlić dwa lub więcej ludzi. Notes próbki dla zdrowia i wypoczynku, można wziąć sług świątynnych.