826 Shares 9468 views

Przestępstwa przeciwko osobie


Konstytucja Federacji Rosyjskiej podkreślił, że osoba z jego praw i wolności – najwyższą wartością, więc atak na nich jest bardzo niebezpieczne działania. Przestępstwa przeciwko osobie przewidzianej w Kodeksie Karnym i jest karalne, są one związane z naruszeniem honoru, wolności i ludzkiej godności, praw konstytucyjnych, a także zagrożenie dla życia i integralności seksualnej.

53 artykułów złożone do kodeksu karnego, który karze akty tego rodzaju. Zgodnie z tymi zbrodniami przeciwko osobie, można podzielić na następujące rodzaje:

  1. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu ludzi. Należą zabójstwa, podżeganie do samobójstwa, tortury, etc.
  2. Przestępstwa przeciwko czci i godności, wolności. Chodzi o to, na przykład, pomówienia, oszczerstwa, porwania.
  3. Przestępstwa polegające nienaruszalności seksualnej danej osoby.
  4. Zbrodnie, które naruszają prawa i wolności człowieka i obywatela, uznane w konstytucji, nieprzestrzeganie równości, ataku na dom, itd.
  5. Zbrodnie przeciwko wartości rodzinnych.

Pierwszy typ – jeden z najpoważniejszych czynów bezprawnych, ponieważ ze względu na te szkodliwe dla zdrowia, w wielu przypadkach prowadzi do śmierci osoby.

Przestępstwa przeciwko życiu może być wykonany jako działanie, a za pomocą bezczynności. W pierwszym przypadku istnieje bezpośredni i pośredni wpływ. Nietrudno się domyślić, że bezpośredni sprawca ma wpływ na ofiary (nożem, shot), a pośredni – nie bezpośrednio, powodując szkody, ale manewrowanie na psychikę, na przykład, za pomocą gróźb i szantażu.

Człowiek musi zrobić wszystko, żeby to nie było spowodowane szkody na inny, jeszcze bardziej, co prowadzi do śmierci (tu możemy przywołać zaniedbania lekarzy, nieostrożnych kierowców, etc.).

Zbrodnie, które naruszają integralności seksualnej, są klasyfikowane jako popełnione przez działanie. Są one związane z zniekształconej relacji między płciami, z zaspokojenia potrzeb i gwałtownego zamachu na obyczajność wobec małoletnich i nieletnich.

Biorąc pod uwagę przestępstwa przeciwko czci i godności, przeciwko wolności, konieczne jest, aby wspomnieć o każdej grupy oddzielnie. Te ostatnie obejmują sprawy dotyczące porwania, nieautoryzowanego pozbawienia wolności, a także nielegalne umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym.

Przeciwko osobie i wolność – zniesławienie i zniewagę. Pierwszy wiąże się z faktem, dystrybucji fałszywych informacji zniesławienie dobrego imienia. Gdy cierpi obrazę honoru i godności człowieka, niszczy nieprzyzwoity sposób. Jednak to nie ma znaczenia, w przeciwieństwie do zniesławienia, stopień wiarygodności informacji.

Przestępstwa przeciwko osobie to, jak już powiedzieliśmy, te, które naruszają praw konstytucyjnych. Są one produkowane zarówno przez działania i bezczynności.

Ostatni występ – przeciwko rodzinie i nieletnich – Jak dla prawidłowego rozwoju dzieci i ich wychowania. Powinny one zostać wykluczone prób angażowania nieletnich lub członków rodziny wobec nieletnich w działaniach, które nie spełniają fundamenty moralne społeczeństwa (stosowanie leków, alkohol, tytoń).

Więc stwierdziliśmy, że są szczególnie niebezpieczne nielegalnych działań – mianowicie, przestępstwa przeciwko osobie, opisują ich główne typy (zagrożenie dla życia, wolność, cześć, integralności seksualnej, wartości rodzinnych, prawa ustanowione przez konstytucję), przyjrzeliśmy się każdy z nich bardziej szczegółowo, a także w pewnym stopniu zaznajomiony z ramami prawnymi w tej sprawie.