656 Shares 3851 views

Computer Science and Engineering

W naszym szybkim tempie współczesnego życia informatyki i technologii komputerowych nie tylko stać się sposobem na życie, jak to pojęcie określające nasze życie. Już jakość ludzkiej egzystencji zaczyna zależeć od tego, jak dobrze ludzie je rozumieją. Jeżeli dana osoba wie, jak radzić sobie z technologii komputerowej do „ty”, żyje w rytmie czasu i zawsze będą udane.

Słowo „komputer” w prawie wszystkich językach świata odnosi się do nauki, który jest związany ze sprzętem komputerowym lub komputerów. W szczególności, termin ten jest zdefiniowany w następujący sposób: tak zwana nauka, która ma za główny cel badań nad różnymi sposobami wytwarzania, przechowywania, przekazywania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji.

Informacje i technologia komputerowa pomaga zrozumieć wiele procesów związanych ze wszystkich istniejących informacji. Sam komputer analizuje następujące pytania:

-Możliwość wprowadzania obiektów badań w dziedzinie oprogramowania i baz danych;

jest skuteczne i szybkie rozwiązanie do informacji i niezbędnych zadań obliczeniowych;

-determination formy i sposobu przechowywania informacji znajduje się w szczególny sposób i jego odzysku, jeśli stosowne;

-Języki programowania i interakcji człowieka z programami komputerowymi.

Computer Science and Engineering weszła w życie człowieka w ostatnim czasie. Pojęcie „nauki” został wprowadzony dopiero w 1957 roku przez niemieckiego Karla Shteynbuhom. A następnie do słowa i pojęcia zaczęła się rozprzestrzeniać na całym świecie. Jako odrębnej nauki, zaczął się rozwijać od 1970 roku, a wcześniej tylko włączone jako oddzielnej sekcji w matematyce i elektroniki.

Nauka ta jest podzielona na kilka sekcji. Istnieją trzy główne sekcje: teoretyczny informatyka, stosowane i systemy informatyczne. Podstawy techniczne informatyki zostały omówione w części, a systemy informacyjne składają się z sieci i systemów informatycznych, jak również systemów wyszukiwania informacji. Tutaj można rozpatrywać w dwóch części – oprogramowanie i sprzęt, jest to bardzo instrumentem komputerów, czasami zwane „wyroby twarde” i oprogramowania dla sprzętu komputerowego – „soft ware”.

Teoretyczne Computer Science – to jest dyscypliną matematyczną. Uważa wiele pojęć matematycznych, takich jak właściwości algorytmu w informatyce. Jego główną istotą jest stosowanie metod matematycznych dla badań i budowy różnych modeli pozyskiwania, przetwarzania, przekazywania i przechowywania informacji. Jest to teoretyczne podstawy informatyki. Tu łączy się i logiki matematycznej, matematyki i geometrii obliczeniowej, analizy systemów, teorii kodowania informacji, teorii decyzji, programowania matematycznego i badań operacyjnych.

Przez Informatyki Stosowanej odnosi się do stosowania jej społeczeństwie, oprogramowania walce z wirusami komputerowymi oraz społeczeństwa informacyjnego. Zastosowano informatyki i technologii komputerowych we współczesnym życiu w kilku kluczowych obszarach:

-Rozwój systemów komputerowych i niezbędnego oprogramowania;

informacyjno-teoria, która bada wszystkie procesy związane;

-methods sztucznej inteligencji;

Analiza -system;

-methods animacja i grafika maszyna;

-means telekomunikacja, które obejmują globalną sieć komputerową ;

-raznoobraznye aplikacje, które obejmują niemal wszystkie aspekty działalności człowieka.

Nie ma wątpliwości, że rozwój postęp technologiczny ma na nasze życie, a istotny wpływ ludzkość stale prezentuje nowe możliwości dla gromadzenia i przechowywania informacji.

873 shares 5451 views
483 shares 4481 views
199 shares 9741 views