500 Shares 3062 views

Rodzaje mowy w języku rosyjskim. Formy i style wypowiedzi

To – jest to forma komunikacji, która rozwinęła się między ludźmi przez dłuższy czas. W każdym języku, to jest inna szczególne cechy charakterystyczne i pewne zasady. Oraz w celu prawidłowego mówienia i wyrażania swoich myśli, konieczne jest, aby wiedzieć, jakie są różne rodzaje mowy w języku rosyjskim.


zewnętrzne mowy

Jest to udoskonalona klasyfikacja, a tam są minimalne. Chciałbym zwrócić uwagę pierwszą rzeczą, w drugim z nich. Więc jest to zewnętrzne i wewnętrzne. Który odnosi się do pierwszego? Obejmuje ono takie rodzaje mowy w języku rosyjskim jako doustny (monolog i dialog) oraz pisemne. Każdy wie, że taki dialog – dialog między kilka lub dwóch osób. Monolog jest to zestawienie informacji tylko przez jedną osobę. Nawiasem mówiąc, to wszystko – rodzaje bezpośredniej mowy. Po prezentacji prowadzona jest w pierwszej osobie, a nie opowieść. I wreszcie, kilka słów o piśmie. Jest to także rodzaj monologu, ale trochę bardziej rozwinięte. Jest to spowodowane faktem, że nie ma sprzężenia zwrotnego od recenzenta.

wewnętrzna mowy

Jest to bardzo szczególny rodzaj. Mowa wewnętrzna jest rodzajem fazie planowania, zarówno w teorii, jak iw praktyce. To z tego powodu, że charakteryzuje się takimi cechami jak fragmentaryczne i fragmentaryczne. Ale w tym samym czasie, to nie ma żadnych nieporozumień, które czasami mogą wystąpić w postrzeganiu sytuacji. Aby przejść od wewnątrz do zewnątrz mowy, musimy starać się zrozumieć, jak to możliwe, aby rozmieścić motywu aby było jasne, do drugiej strony.

Współczesny język literacki

Podstawą każdej kulturze – język literacki. Mówiąc o rodzaju mowy, nie może pozbawić jego uwagę. On jest najwyższą formą ekspresji kulturowej. język literacki jest wchłaniany wszystkiego najlepszego z kolektora języka rosyjskiego, a pomimo faktu, że z czasem to się zmienia i będzie ulegać zmianie, cały swój majątek – składnia, prędkości i ekspresji – to wszystko będzie nadal istnieć i kontynuować. Co możemy powiedzieć o stylu literackiego mowy? Być może fakt, że jest on oczyszczony z wernakularnych, dialektów i slangu. Brak losowe słowa analfabetów i tymczasowe – w języku literackim są tylko najbardziej wartościowe zasady. Chociaż, jeśli mówimy o teraźniejszości, to jest sprawiedliwe, by powiedzieć, że nabył pewną uniwersalność. język literacki zaczął być używany w niemal wszystkich sferach działalności (zarówno w sektorze publicznym jak i indywidualnych) – dla rozwoju wiedzy, przekazywania niektórych danych, wyrażania uczuć i emocji. Dzisiaj, styl literacki słowa najczęściej używane przedstawicieli takich sektorach, jak w mediach (telewizja, radio i inne materiały drukarskie), kino, prawa i edukacji.

konwersacyjny styl

Zajmuje szczególne miejsce w tej klasyfikacji, w rodzaju mowy w języku rosyjskim. Jest to z wielu powodów. Po pierwsze, pojawia się w naszym życiu coraz częściej, ponieważ jest on używany w zupełnie różnych rodzajów codziennych kontaktach domowych. Mówiąc zajmuje ważne miejsce w życiu ludzi. Po tym wszystkim, to styl mowy, który jest używany przez nas codziennie. Dla konwersacyjny styl mowy przede wszystkim charakteryzuje się łatwością. Z książek i języka pisanego odróżnia go jako formę (tutaj działając dialogiczna mowy ustnej) oraz specyficznych cech. Konwersacyjny styl charakteryzuje się pewną prostotę, brak przygotowania i spontaniczności. Tam nie ma żadnych normalizacja, ale istnieją pewne zasady, które odnoszą się do sposobu komunikowania się z niektórymi ludźmi. Widać to, gdy porównamy rozmowę bliskich przyjaciół i rodziny rozmowy przy stole.

kształt

Kilka słów należy powiedzieć o tym, co dzieje się w postaci typów mowy w języku rosyjskim. Pierwszą rzeczą, warto zauważyć, mówiąc, że jest, mówiąc naukowo, wysyłając sygnały dźwiękowe do przekazywania informacji. Drugi typ – to słuch, postrzeganie tych danych i ich realizacji. Trzeci typ – pismo, że jest to metoda przesyłania informacji za pomocą symboli graficznych. I wreszcie, czytanie – napisany grę. Warto również wspomnieć, a podstawowe elementy technologii mowy. Przede wszystkim, to dykcja. Ważne jest również, aby odpowiednio wyrazić wykształcenie umiejętności. I wreszcie, oddychanie głos (fonacja). Wszystko to łączny wpływ na tworzenie się wykształcone mowy. Ponadto, człowiek, który posiada wszystkie wymienione powyżej, może być szybsze i łatwiejsze do zrozumienia.

styl naukowy mowy

odgrywa również ważną rolę w komunikacji i dialogu. Jego podstawą jest forma pisemna z języka. Po tym wszystkim, styl naukowy jest wykorzystywany głównie do przekazywania informacji dla osób w publicznym oświadczeniu oficjalnego charakteru, ochrony rozpraw, raportów i innych prac pisemnych, konferencji, itp Oznacza to, że w przeciwieństwie do mówienia, takie występy są planowane, a zatem w celu wykazania naprawdę dobrą znajomość materiału dokonała pewnych zapisów. Zastosowanie formie pisemnej, w rzeczywistości sprawia, że jest to możliwe, aby dokładnie rozważyć informacje do poprawienia lub uzupełnienia go do pracy nad spektaklem. Wszystko to razem przyczynia się do rozwoju myślenia i stosowania znacznie bardziej skomplikowanych struktur językowych. Ten, ściśle mówiąc, różni się od pisanego słowa mówionego. Ponadto, wszystkie rodzaje niedokończonej budowie, nielogiczne zwroty i powtórzeń w takich przypadkach byłoby stylistyczne błędem.

Przedstawianie pomysłów na piśmie

Wszystkie rodzaje mowy w języku rosyjskim wyróżniają ich cech, historii i charakterystyki. Należy pamiętać, studiując ten wątek. Rodzaje języka pisanego odgrywa również ważną rolę w kształtowaniu współczesnego języka rosyjskiego. Po tym wszystkim, integralną częścią komunikacji interpersonalnej – to sformułowanie cytatów i retelling nigdzie teksty. Historia pisanie przyniósł nam trzy rodzaje pisania. Pierwszy – pictographic list, oznacza wyrażenie idei za pomocą rysunków i schematów. W następstwie był ideography – i nadal ma zastosowanie w naszym życiu, ale w chińskim systemie pisania. I wreszcie, najbardziej rozpowszechnionym typem – to automatyczna sekretarka. Tutaj wszystko jest proste – osoba pisze to, co słyszy i mówi.

Publicystyka

Mówiąc o rodzaju mowy, należy zauważyć, uwagę na ten temat. Innym częstym styl dziennikarski. Jest on stosowany w celu prawidłowego poinformowania ludzi o wszelkich danych i działania na nich w celu perswazji lub zachęty do angażowania się w niektórych działaniach. Nie wszystkie osoby mogą zgłaszać informacje tak, że wymaga pewnych cech, doskonałą znajomość wszystkich stylów mowy, umiejętności psychologicznych, a może i dar przekonywania. Dziennikarski styl jest stosowany głównie w mediach. Dziś można znaleźć ogromną liczbę dzieł pisanych w taki sposób – wiele esejów, satyr, sprawozdań, notatek i artykułów. Ponadto, wielu mówców i prezenterów użyć dziennikarskim stylu zaprezentować swój materiał. Jednak trzeba czuć cienkiej linii. Po tym wszystkim, dziennikarski styl – skrzyżowanie naukowej, służbowych i konwersacji.

Lista stylów

Dla lepszego wchłaniania materiału jest zazwyczaj albo listę lub tabelę. Mowa też mogą być przechowywane w taki sposób. Najczęstszym i zatrudnionych – to naukowe, dziennikarskie, oficjalny biznes, konwersacyjne i artystyczny. Taka tabela stylów mowy wyraźny sposób, a jeśli jest to rozszerzyć, dodając informację o zakresie, właściwości i cech gatunku, opanujesz ten temat w całości. Jak to zwykle dokonuje się, można wykazać na przykładzie dwóch formatów opisanych powyżej.

styl

funkcje

Zakres stosowania

gatunki

cechy charakterystyczne

idiosyncrasy

naukowy

Komunikat i wyjaśnienie faktów i danych naukowych.

Dziennik atmosfera ..

Raporty, prace badawcze i popularna Literatura Nauki.

Dokładność, uogólnienie, spójność i obiektywność.

Określenia, dominacja bezosobowych i złożonych zdań, powtarzanie słów kluczowych.

Publitsisticheky

Wpływ i komunikat.

Stosunki polityczne, kulturowe i społeczne.

Wywiady, raporty, eseje, satyry, gazety artykuł o.

Emocjonalność, inwokacyjny, estymacja, dostępność, spójność.

Konwersacyjne i potoczne słowa, projektowanie i przemówienie wprowadzające, idiomy.

Ogólnie rzecz biorąc, muszę powiedzieć, że nauka języków od dzieciństwa, i poprawić je w trakcie swojego życia. Po pierwsze istnieją rodzaje podłączonego mowy, co jest ważne, aby nauczyć dziecko bardzo młodego wieku, a następnie – bardziej skomplikowanych obiektów. Szczególną uwagę należy zwrócić na szkoły. Język rosyjski (klasa 4) – jest jednym z najważniejszych tematów. Jest to konieczne, aby go zbadać, ponieważ poprawne własności mowy w każdym przypadku trzeba dzieciom w przyszłości. Program nauczania jest dość skomplikowany, obejmuje naukę ortografii, składni, interpunkcji, stylu, semantyki i więcej. Należy jednak pamiętać o tym, jak różnorodny naszego języka rosyjskiego. 4 klasy ukończeniu liceum lub lat – musi być badany przedmiot zawsze ulepszane swoje umiejętności.