184 Shares 8263 views

Główne funkcje filozofii jako perspektyw teoretycznych


Większość ludzi, którzy słuchają słowa „filozofia”, wydaje się, że jest to coś daleko od prawdziwego życia, jakiegoś nudnego filozofowania. Ale jest też inna opinia, która mówi, że filozofia jest bardzo przydatna i musi służyć interesom społeczeństwa, państwa, narodu, religii, i tak dalej. Jednak zjawisko społeczne, służąc potrzebom polityki, gospodarki, społeczeństwa i państwa jest tylko okrojoną i często zniekształcony część filozofii, jej zastępstwie, noszący imię ideologii. Jednak głównym zadaniem filozofii nie mają nic wspólnego z nim – to jest, jak pisał współczesny klasyczny filozof Martin Heidegger, uczy nic, oprócz tego, że uczy się myśleć za jego przykładem.

Filozofia jest integralną częścią ludzkiej kultury, a także nauki, prawa, sztuki, etyki. Co więcej, wiele z tych form świadomości społecznej w swoim czasie wzrosły z tego powodu. Przede wszystkim filozofia zrodziła się z próbami ludzkości aby wyjaśnić i zrozumieć świat wokół nas (w duchowym i praktycznym znaczeniu tego słowa). Przeżyj historię filozofii, która sięga prawie trzech tysięcy lat, jak również odpowiednich trendów i odkryć XX wieku w celu wyizolowania główne funkcje filozofii. Ich istota polega na tym, że filozofia stawia pytania i porusza kwestie, które obejmują świat w ogóle.

Wewnątrz struktury wiedzy filozoficznej, funkcje te są bardzo ze sobą powiązane i wzajemnie powodować siebie. Kiedy wiedza filozoficzna stara się rozwiązać problem bycia jako takie siły, że jest napędzane przez jego charakteru i form podstawowych zasad i kategorii, a następnie zajmuje funkcję ontologiczny. Chociaż termin „ontologia” został wprowadzony do dyskursu naukowego dopiero w XVII wieku, różne postacie zrozumienia rozwijany od starożytności. Jednak głównym zadaniem filozofii nie kończy. Przynajmniej jej ontologiczny i poznawczą rolą jest nieodłączne od siebie.

Filozofia, oczywiście, nie jest sumą wiedzy naukowej jako konkretny nauki. Ale to rodzi się pytanie, jak to jest możliwe teoretycznie, w tym konkretnym stanem wiedzy naukowej. Epistemologia bada problemy, źródła, możliwość poznania, kryteria jego wiarygodności i prawdy, a także pojawia się pytanie o jedność i różnorodność wiedzy i zrozumienia. Podstawowe funkcje obejmują filozofię podstawową funkcję taką wiedzę, jako nauka o metodzie. Ta nauka zasad rozumienia świata i jego poszczególnych zjawisk, a także metody identyfikacji wzorców. Jednak niektóre filozofie rozpoznać poznawalności świata, podczas gdy inni uważają, że metoda nie prowadzi do prawdy.

Główne funkcje filozofii są nie tylko do zrozumienia teoretycznych i racjonalnych sferach ludzkiej aktywności. Jednym z jego najważniejszych ról jest prakseologiczna związane z analizą stosunków człowieka, społeczeństwa i kultury. Jego rozwój był przyczyną występowania filozofii historii, religii, estetyki, etyki, polityki, i tak dalej. Mark jest również specjalna funkcja – filozofia wartości. Jest to teoria o zasadach, które mają uniwersalne znaczenie. określają one charakter poszczególnych działań człowieka, jak również kryteria rozróżniania dobra i zła, a do wyboru między nimi. Aksjologiczny Rola filozofii jest to, że bada orientacji wartości i ludzkie ideały, podsumowując duchowego doświadczenia wielu pokoleń, oferując uniwersalne wartości i uniwersalne, a ostrzeżenie przed ich zaniedbywania.

Od wszystkich filozoficznych problemów zeszpecili przez pryzmat ludzkiej percepcji, są nierozerwalnie związane z systemem kategoriach takich jak wiary, miłości, moralności, postaw wobec śmierci i tak dalej. Charakter ideologii jest określana przez takich kategoriach jak istotną pozycję lub instalacji.

Na podstawie tej orientacji osoby, spojrzeć można zmienić istotę człowieka i jego duchową i społeczną naturę. Tak, fatalistyczne podejście postrzega człowieka jako skazanego posłuszeństwa lalek i woluntarystyczne, wręcz przeciwnie, mówi o człowieku absolutnej wolności. Dlatego ideologiczna funkcja filozofii, też ma duże znaczenie. Można powiedzieć, że głównym zadaniem, które krystalizuje się w ciągu lat historii filozofii, są trwałe, „niezmienny” i stanowią klucz do zrozumienia różnych wymiarów wiedzy filozoficznej.