764 Shares 3303 views

Kiedy święto Piotra i Pawła

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych na świecie religią jest chrześcijaństwo. Okazało się w 1-m., I podłączony to wydarzenie wraz z narodzinami i głoszenie prawom Boga przez Jezusa Chrystusa, który jest uważany za syna Boga i Odkupiciela ludzkości z niewoli grzechu pierworodnego.


Mający wiele kierunków i trendów, chrześcijaństwo łączy w jednej grupie ponad 2,4 miliarda ludzi. Wpływa nie tylko liczbę wiernych, ale także geografii jego rozprzestrzenianiu się. Niemal każdy kraj, każdy zamieszkany zakątek globu ma szczególną reprezentację religii. Nie jest zaskakujące, że niektóre daty kościoła oznaczony większy niż państwo. Jednym z takich przykładów jest święto Apostołów Piotra i Pawła. O nim dziś i porozmawiamy.

Dzień pamięci

Pełna nazwa tego dat kościelnych – Dzień świętych Piotra i Pawła. Kiedy Piotr i Paweł jest obchodzony przez prawosławnych? Wszedł na 12 lipca nowego stylu.

Należy również zauważyć, że w przeciwieństwie do wielu uroczystościach religijnych, które są zmienne kalendarza prawosławnego święto Piotra i Pawła jest obchodzony w określonym dniu. Termin ten kościół, uhonorowanie pamięci uczniów Chrystusa, wziął dzień ich śmierci. Było to 12 lipca z różnicą jednego roku, a Piotr i Paweł byli męczeńską w imię swojej wiary i przekonań, które prowadzi do ludzi, chcąc zasiać w sercach ludzi nasiona dobroci, nadziei i wiary w Boga.

Pierwsza wzmianka

Kiedy Piotr i Paweł był obchodzony po raz pierwszy? Jest to dość częste pytanie, które jest zadawane przez wiernych. Pierwsza wzmianka o niej należą do IV wieku. Miejsce było w Rzymie, gdzie tradycja wprowadzona lokalnych biskupów. Niestety, nie ma wiarygodnych informacji o bieżących wydarzeniach w tych dniach do dnia dzisiejszego nie doszło.

Apostołowie – kim oni są?

Jak wiecie, Piotr i Paweł byli apostołowie. Pojęcie to ma kilka znaczeń, ale one oznaczają posłańca lub zwolennika jakiegokolwiek pomysłu. Głównym stowarzyszenie, które pojawia się w niemal wszystkich ludzi na wspomnienie tego słowa, jest to, że uczniowie Chrystusa, aby uczyć się od jego nauk chrześcijaństwa.

Apostołowie, którzy towarzyszyli Chrystusowi było tylko 12. Byli to ludzie różnych zawodów. Wszystkie z nich były z różnych grup ludności. Ani miasto, ani zawód – nic nie łączy tych ludzi. Nic jednak wiary w jednego Boga i Jego Syna Jezusa.

Szczery stosunek do swojej pracy, głęboka wiara w prawidłowość obranej drogi i umiejętność przekonywania ludzi wokół nich – to właśnie wyróżnia tych ludzi od reszty masy i zdecydowany wybór Chrystusa w wyborach swoich uczniów. Bracia Jakub i Jan, Bartłomiej, Tomasz, Filip, Iakov Alfeev, Mateusz, Szymon Zilot, Judasz Iskariota, Judasz Jacob i braci Piotra i Andrzeja – to imiona pierwszych apostołów Chrystusa, którzy nauczyli światło przyszłej świetności królestwa niebieskiego z życiem syna Bożego.

Apostol Petr

Piotr był jednym z najbardziej ukochanych i najbliżej uczniów Chrystusa. To on nazwał go jako Mesjasza i gorliwie służył mu, robiąc wszystkie jego przykazania. Nazwa Piotr, co oznacza kamień, że otrzymał od Jezusa po przyjęciu nowej wiary.

Aż do tego momentu był zwykłym rybakiem, który nosił imię świeckie Simon, miał żonę i dwoje dzieci. Punktem zwrotnym w życiu apostoła było pojawienie się Syna Bożego, który powołał go do swoich uczniów, ukazując cud: Iisus Hristos przyszedł do jego łodzi rybackiej tuż nad wodą. I uczynił go w czasie burzy, a potem rozkazał elementy szalejące.

Był czas, gdy umiłowany uczeń Mesjasza trzy razy wyparł się go po zawarciu więzienia. Ale ten akt nie miał wpływu na ich przyszłe relacje. Po skruchy, został odpuszczony, ale z powodu ich wiary jest czymś więcej niż udowodnił swoje dalsze działania.

Będąc niewykształconego człowieka, Peter już zwrócił się do prawdziwej wiary ponad 3 tys. Człowiek w swoim pierwszym kazaniu. Miał dar uzdrawiania ludzi i był w stanie przewidzieć wiele wydarzeń. Nawet śmiercią z góry przewidzieć, ale nie bała się go i była wybrana ścieżka do końca. W '67 Piotr został ukrzyżowany na jednym z placów w Rzymie.

Apostoł Paweł

Paul, w przeciwieństwie do większości apostołów, nie był uczniem Chrystusa w swoim życiu. Saul był nazwa Pawła przyjęcie chrześcijaństwa urodził się w Azji Mniejszej, miałem bardzo dobry czas na edukację i był jednym z najbardziej gorliwych prześladowców chrześcijan. To z tego powodu jego droga do Jezusa i wiara była długa i ciernista.

Idąc w Damaszku do innej masakry chrześcijan w tym mieście, był olśniony boskiego światła i usłyszał głos Chrystusa, który poprosił go o przyczyny prześladowań jego zwolenników. Chrystus powołał go do uczniów i do dalszego skruchę. Zaskakujące jest to, że nie ma światła, nie ma głosu, towarzysząc ludziom Pawła nie widzieli i nie słyszeli.

Po powrocie pacjenta jednego z uczniów Chrystusa, Paweł był przekonany ostatecznie w moc Boga oraz konieczności dostosowania go do każdego z osobna. Mając dobre wykształcenie, Paul był doskonałym mówcą i łatwo znaleźć drogę do serca nie tylko zwykłych ludzi, ale również filozofowie i uczeni jego czasu. On, podobnie jak wielu innych apostołów, można dokonać wielkich rzeczy, lecząc ludzi, a nawet podnieść je z martwych.

Paul pierwszy, który opuścił pisemnej dziedzictwo chrześcijaństwa. Przyjął śmierć męczeńską, pozbawiony głowy, jak prawa cesarstwa rzymskiego, on, jako obywatel, nie mógł zostać ukrzyżowany na krzyżu.

Różnice między Piotra i Pawła

Pomimo ogólnych idei, celów i tym samym kierunku, to wśród wielkich apostołów pewnych kontrowersji. Paul nie był zwolennikiem Peter tolerancji do pewnych nawyków i działań pochodzących z czasów Starego Testamentu. Peter z kolei rozważyć kilka punktów w wypowiedziach jego podobnie myślących mało niezrozumiały i niestrawny. Oczywiście, różnice te były przede wszystkim ze względu na różnice w edukacji, które skutkują w takich różnych pozycjach w życiu.

W kościele, w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wiąże się z chwilą męczeństwa i pielgrzymki pojednania, a to znajduje odzwierciedlenie w nabożeństwach.

tradycje ludowe

U ludzi, święty dzień św Piotra i Pawła są zawsze bardzo zaszczyt. W dniu jej wystąpienia młodzieży wyszło na spotkanie świtu. Wierzono, że słońce świeci w dzień w szczególny sposób i może przynieść piękno, siłę i szczęście. Ludzie wierzyli, że woda w tym dniu można zmyć grzechy i rozjaśnić duszę. Ale ludzie boją się pływać ponieważ woda może „podnieść ofiarę.” Kąpiel w strumieniach i jeziorach pomogły rolnikom w ich dążeniu do oczyszczenia. Ten dzień był również sprzyja rybaków i rolników, którzy często udał się do zbiorów.