312 Shares 9707 views

kwas adypinowy. Właściwości i zastosowanie

kwas adypinowy (jest inna nazwa substancji – Kwas 1,4-butandikarbonovaya, systematyczna nazwa – kwas geksandiovaya) – ogranicza kwasu dikarboksylowego. Ma on następujący wzór chemiczny: HOOC- (CH2) 4SOON i wzorze brutto C6O4H10. Ma ona te same własności chemiczne, takie jak kwas karboksylowy. w postaci soli, z których wiele jest rozpuszczalny w wodzie (H2O). Estryfikowane w di- i mono. Glikolami geksandiovaya tworzy kwas poliestrów.

Właściwości kwasu adypinowego

1. Masa molowa wynosi 146,1 g / mol.

2. Gęstość 1,36 g / mol.

3. ograniczoną rozpuszczalność w etanolu, alkoholu etylowego i acetonu.

4. Rozpuszczalność w wodzie (H2O) przedstawia się następująco: w temperaturze 15 ° – 1,44 g na 100 g wody; 40 stopni – 5,12 g; w temperaturze 70 ° – 34,1 g

kwas właściwości termiczne geksadiovoy

1. Temperatura topnienia wynosi 153 ° C,

2. temperatury rozkładu 210 – 240 ° C

3. Temperatura wrzenia (100 mm Hg) w temperaturze 265 ° C jest

4. Temperatura dekarboksylacji wynosi 300-320 ° C,

5. entalpia spalania jest -2800 kJ / mol.

6. entalpia topnienia 16,7 kJ / mol.

7. odparowanie entalpia wynosi 18,7 kJ / mol.

Jak otrzymać kwas adypinowy?

W przemyśle tę substancję wytwarza się zasadniczo w wyniku utleniania dwuetapowym cykloheksanu. Najpierw mieszaninę cykloheksanolu i cykloheksanonu, który następnie oddziela się przez destylację. Następnie cykloheksanonu stosuje się do wytwarzania kaprolaktamu i cykloheksanol utlenia 40-60% roztworu HNO3 (kwas azotowy). Dzięki tej metodzie, wydajność kwasu adypinowego o dziewięćdziesiąt pięć procent.

Jednym z obiecujących sposobów otrzymywania kwasu adypinowego hydrocarbonylation butadienu.

Jakie są inne sposoby przeprowadzona w celu uzyskania kwasy karboksylowe, takie jak adypinowego? Może on być otrzymany również metodą utleniania cykloheksanu kwas azotowy (HNO3), w temperaturze 100-200 ° C +, tetratlenek diazotu (N2O4) w temperaturze + 50 ° C lub ozonu (O3).

Kwas adypinowy jest również wytworzyć przez karbonylowanie THF (tetrahydrofuran) w postaci bezwodnika kwasu adypinowego, który następnie dostarcza obiektywnie kontakt z substancją.

Zastosowanie kwasu adypinowego:

– substancja jest surowcem (stosowany około dziewięćdziesiąt procent wytworzonego kwasu) do wytwarzania poliheksametylenoadypinoamid, jak również poliuretany i jego estry;

– stosowany jako dodatek do żywności (E 355 zarejestrowany pod numerem), uzyskując produkty o kwaśnym smaku (włącznie z produkcji napojów);

– Kwas adypinowy jest głównym składnikiem środków przeznaczonych do usuwania kamienia kotłowego;

– stosuje się w celu usunięcia materiału, który pozostał po wypełnieniu szczelin pomiędzy płytkami z ceramiki;

– zastosowanie kwasów karboksylowych, takich jak kwas adypinowy, jest niezbędna do wytwarzania syntetycznych produktów pośrednich.

W dowolnej reakcji chemicznej odbywa kwas adypinowy?

1. Związek ten w wyniku reakcji z różnymi metalami, ich wodorotlenków, tlenków zasadowych, otrzymuje się odpowiednie sole.

2. może wypierać kwas słabsze od jego soli.

3. W obecności kwasowego katalizatora typu kwasu adypinowego poddaje się reakcji z alkoholami. W tej postaci estrów.

4. Po ogrzaniu sole amoniowe amidów kwasu adypinowego są uformowane.

5. Pod działaniem SOCl2 kwasu adypinowego przekształca się w odpowiedni chlorek kwasowy.

Estry kwasu adypinowego  

1. Metiladipinat stosowane do syntezy dimethylsebacate elektrochemicznego.

2. Dialliladipinat utwardzacz z żywicy poliestrowej.

3. Etiladipinat stosuje się jako dodatek do benzyny ołowiowej do zwiększenia liczby oktanowej.

4. adypinianu dietylu stosuje się jako plastyfikator do wytwarzania folii spożywczych, buty, PVC, sztucznej skóry, zabawki, linoleum, sufitów podwieszanych.

5. adypinian diizopropylu stosuje się jako składnika kosmetyków na skórę.