850 Shares 7371 views

Mitologiczny świadomość: podstawowe cechy

Mitologiczny świadomość – rodzaj ideologii, która opiera się przede wszystkim na pragnienie, aby uwierzyć. Jest to jeden z najstarszych rodzajów postrzegania świata, a warto zauważyć, że rzeczywistość jest jeszcze wiele osób postrzeganych mitologiczny. Generalnie, im bardziej rozwój nauki, tym bardziej sceptyczne nastawienie społeczeństwa do mitów, jednak teraz popularyzacja wiedzy naukowej prowadzi do wypaczenia prawdziwej informacji, i nie są tak zwane „mit naukowy”.

Mitologiczny świadomość: definicja

Aby zidentyfikować i zrozumieć naturę świadomości i mitologicznej typu, trzeba właściwie reprezentują zjawisko samego mitu. W najprostszym rozumieniu mitu – historii, która wyjaśnia procesu lub zjawiska otaczającego świata. Tak, wiemy, że wiele opowieści o miłości i śmierci, zjawiska naturalne, zachowania ludzi (lojalności i zdradzie, na przykład). Starożytne mity mają funkcje artystyczne i czasami przekazywane w formie poetyckiej. Pomimo tego, zawierają one elementy naukowej wiedzy, filozofii i religii. To wyjaśnienie mitu sprawia, że niewiele różni się od bajki, ale między nimi jest duża różnica w percepcji słuchacza: osoba postrzega jako prawdy mit, który jest oparty na wierze i współczucie bohaterów. Zatem mitologiczny światopogląd – zbiór pomysłów na podstawie emocjonalnego postrzegania rzeczywistości i wiary przedstawionych faktów, ale nie potwierdzone, a opierają się na domysłach.

Mitologiczny świadomość jako percepcję integralności

Tutaj widzimy, że ludzie, którzy mają mitologiczny świat, w stanie wyjaśnić wszystkie otaczające go wydarzenia. W tym przypadku nie ma „luki informacyjne”, ponieważ wszystko jest wyjaśnione przez kondygnacji w które wierzyć. Na przykład, niezwykły zestaw okoliczności, nie jest ze względu na przeplatanie skomplikowanych pojęć teorii czasu i przestrzeni, prawdopodobieństwa i podstawowej odwołania do „duchów” lub „karmy”. Dziwne zjawisko ludzie wymagają natychmiastowego wyjaśnienia od nich, a ponieważ nauka nie może wyjaśnić wszystko, a następnie starają się nadrobić ten niedobór za pomocą mitów. Chyba niesprawiedliwe powiedzieć, że te przypuszczenia nie mają żadnego związku z rzeczywistością: mogą być zarówno prawdziwe i fałszywe, więc używanie takich pojęć jak „karmy” lub „wódki” doskonale do zaakceptowania i nie oznacza obecność zaburzeń psychicznych u ludzi.

Mitologiczny świadomość jako jedność rzeczywistości i nadprzyrodzone

Osoby z tego typu świata nie oddzielają nadprzyrodzone od normy, ponieważ w ich rozumienia świata jest jeden. Nawet Bóg lub bóstwo istnieje w harmonii z prawami wszechświata i ich nie zaprzecza. Bogowie i duchy pojawiają się tutaj jako elementy naszego świata, które wchodzą w połączeniu z elementami niższych linki – zwierzęcia lub człowieka.

Mitologiczny świadomość jako symbolicznym postrzeganiem rzeczywistości

Tu, w myśleniu dominuje symboliczne postrzeganie. Jeśli prowadzisz z pojęć, które panują w mitologicznych obrazów, symboli i znaków w świecie naukowym. Człowiek w tym przypadku ma szczególne znaczenie w wydarzeniach, które go otaczają, i uważa je za rodzaj „znaku”.

Mitologiczny świadomość i wiara w magiczną zjawisk

Jest to prawdopodobnie najbardziej żywy wyraz mitologicznego światopoglądu. Tutaj ludzie wierzą w magiczną moc natury, bo to pozwoliło na wykorzystanie obrzędów i rytuałów, w celu pozyskania wyższe uprawnienia, które w jego przekonaniu może złagodzić stan swoich spraw i wsparcie w trudnych sytuacjach. Najczęstszym jest rodzaj magii sympatycznej, która przejawia się w symbol identyfikacyjny i obiektu. Mężczyzna uważa, że interweniując na rzeczy, które bezpośrednio lub pośrednio reprezentuje, na przykład, inna osoba, to wpłynie na jego stan. Zazwyczaj takie rytuały towarzyszą słowy, których znaczenie zależy od celu ekspozycji.