773 Shares 9098 views

Podatek od dochodów osobistych

Podatek od dochodów osobistych polega płac odliczenia niewielki procent. Ten rodzaj podatku sprawia największy budżet zysku kraju, a tym samym pomaga w rozwoju gospodarki jako całości. To zakłada istnienie przedmiotu i przedmiot opodatkowania.

Obiekt jest zdefiniowane faktycznie otrzymanych dochodów obywateli. Przedmiotem opodatkowania obejmuje prowadzenie osobę fizyczną będącą obywatelem tego i innych krajach i bezpaństwowcem. Jako roczne przychody ujmuje się zysku ludzkiego, a zapisy są utrzymywane zarówno w gotówce iw naturze ze wszystkich źródeł, czyli w każdym miejscu pracy. Jeśli mówimy o nierezydentów w kraju, przy obliczaniu ich dochód jest włączone tylko źródeł znajdujących się na terytorium danego kraju.

Całkowity dochód obejmuje nie tylko płace, ale także opłaty za wynajem, zysk ze sprzedaży nieruchomości, funduszy emerytalnych, wydanie niepaństwowych. Oprócz postaci pieniędzy następuje rachunkowości i bogactwo. Dla tych, zgodził się zapłacić rachunki za media, subskrypcje czasopism, zapłacić bilet transportu publicznego i uzyskać znaczne rabaty na bilety do sanatorium i placówek medycznych. Wszystko to jest zapewnione przez pracodawcę, i wymaga niewielkiego procentu odpisów na fundusz państwowy, więc narosłe podatku od dochodów osób fizycznych.

Czasami pracodawca oferuje zakup pracowników skąpe lub drogich towarów po cenie znacznie poniżej średniej rynkowej. W tym przypadku różnica jest w rachunek zysków i również podlega opodatkowaniu. Jeśli nie jest osobą prawną przejściowych trudnościach finansowych zarobki mogą być dokonywane w naturze. Podatku od dochodów osobistych oraz bierze pod uwagę sytuację.

Podatek dochodowy w Rosji wypłaca samego pracodawcy, pobierając odpowiednią kwotę z wynagrodzenia pracowników. Podatnik płaci podatek niezależnie od dochodów osobistych naliczonych na następujących rodzajów dochodów :

  • Kwota środków pieniężnych otrzymanych po realizacji osobistej własności zarówno ruchomego i nieruchomego. Z zastrzeżeniem dostępności własności przedmiotu opodatkowania wynosi nie mniej niż trzy lata.
  • Płace jeżeli pracodawca z przyczyn obiektywnych nie dokonanych wpłat do budżetu i funduszy pozabudżetowych. W praktyce podatkowej nazywa agentów podatkowych.
  • W regularnych dywidend z akcji, obligacji lub innych instrumentów finansowych, jak również wynajem otrzymanych od wynajmu nieruchomości.

Jednak organy publiczne mają duży zysk z tytułu podatku są wymienione pracodawców. Podatek dochodowy jest średnio o 15% miesięcznego wynagrodzenia.

Podobnie jak wszelkie reguły zakłada istnienie wyjątku, oraz w systemie podatkowym istnieją korzyści, które są dostępne w szczególnych przypadkach lub w pewnych warunkach. Zatem korzyści są wprowadzane w sprawie opodatkowania dochodów osób poszkodowanych lub wyłączone podczas uczestniczenia w działaniach wojennych. Jeśli małoletnie dziecko poświęca szkolenia, korzyści są w koszt czesnego. Te same korzyści są do leczenia w ilości w zakresie od 25 rubli. Podstawa opodatkowania nie powinny być tak zaprojektowane, aby pomóc ludziom w potrzebie, czyli wyliczone dla celów miłości.

Podatek dochodowy od osób fizycznych nie zawiera liczbę elementów podlegających opodatkowaniu, wysokości środków przekazywanych przez instytucje publiczne, takie jak ubezpieczenia lub świadczeń pomocy społecznej. Stawka podatku jest zróżnicowana w zależności od rodzaju dochodu.